Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  16

Конгрес українських націоналістів

КОНГРЕ́С УКРАЇ́НСЬКИХ НАЦІОНАЛІ́СТІВ – політична партія. Засн. 1992, офіційно зареєстр. 1993. Виникла після серпн. подій у СРСР 1991 (див. ГКЧП...


Київський клуб прогресивних російських націоналістів

КИ́ЇВСЬКИЙ КЛУБ ПРОГРЕСИ́ВНИХ РОСІ́ЙСЬКИХ НАЦІОНАЛІ́СТІВ – позапартійна помірковано права культурно-політична організація. Засн. 1908 з ініціативи А. Савенка як Клуб рос. націоналістів Києва. Окрім А. Савенка, статут підписали І. Рева...


Конгрес національно - демократичних сил

КОНГРЕ́С НАЦІОНА́ЛЬНО-ДЕМОКРАТИ́ЧНИХ СИЛ (КНДС) – коаліція політичних пар­тій та громадських організацій з україн­­ського національно-де­­мо­кратич­ного середовища...


Конгрес українців Канади

КОНҐРЕ́С УКРАЇ́НЦІВ КАНА́ДИ – центральна представницька організація українців Канади. Засн. 1940 у м. Вінніпеґ як Ком-т українців Канади. Від 1989 – сучасна назва. Чл.-засн.: Братство українців-католиків, Гетьманців-державників Союз...


Конгрес українців Естонії

КОНГРЕ́С УКРАЇ́НЦІВ ЕСТО́НІЇ – громадська організація. Засн. 2002. Об’єднує Союз українок Естонії (створ. 1998, голова – Л. Чикальська), скаут. орг-цію «Пласт» (2002, Б. Лютюк), спорт. клуб «Дніпро» (2003, С. Іщенко), Укр. земляцтво Іда-Вірумаа (Н. Дяченко)...


Конгрес літераторів України

...

Конгрес трудового народу України

...

Конгрес поневолених народів Росії

КОНГРЕ́С ПОНЕВО́ЛЕНИХ НАРО́ДІВ РОСІ́Ї У роботі конгресу, що відбувся 1905 у С.-Петербурзі під головуванням Я. Бодуена де Куртене, взяли участь представники народів, поневолених у Рос. ім­­перії – азербайджанці, вірмени, грузини...


Кролі українських порід

...

Коропи українських порід

КОРОПИ́ УКРАЇ́НСЬКИХ ПОРІ́Д Селекц. роботи зі створення укр. порід коропів – рамчастої та лускатої – від 1930 проводили співроб. Укр. НДІ рибного госп-ва (нині Ін-т рибного госп-ва НААНУ...


Культурний союз українських трудящих

...

Композиторів Українських Національна ліга

...

Колегіум польських і українських університетів

...

Канадська фундація українських студій

КАНА́ДСЬКА ФУНДА́ЦІЯ УКРАЇ́НСЬКИХ СТУ́ДІЙ Засн. 1975 Федерацією укр.-канад. професіоналістів і підприємців як Фундація Канадського інституту українських студій, від 1979 – сучасна назва. Більшу частину пoжертв (понад 2 млн дол.)...


Канадський інститут українських студій

КАНА́ДСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т УКРАЇ́НСЬКИХ СТУ́ДІЙ (КІУС) – прoвiдний українoзнавчий заклад i видавець в англoмoвному свiтi. Засн. 1976 при Ун-тi Aльберти в м. Едмонтон (Канада) за фінанс. пiдтримки Мiн-ва вищoї oсвiти Альберти. Окрім гол. бюро в Едмонтоні...


Комісія для складання біографичного словника українських діячив ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ СКЛАДА́ННЯ БІОГРАФІ́ЧНОГО СЛОВНИКА́ УКРАЇ́НСЬКИХ ДІЯЧІ́В ВУАН Засн. 1919. Голова – Д. Багалій, кер. – В. Модзалевський. 1923–26 її очолював С. Єфремов...