Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  170

Костенко Ліна Василівна

КОСТЕ́НКО Ліна Василівна (19. 03. 1930, с. Ржищів, нині місто Київ. обл.) – письменниця, культуролог, громадська діячка. Мати О. Пахльовської. Держ. премія України ім. Т. Шевченка (1987), міжнар. премія Фонду О. і Т. Антоно­ви­чів (1990)...


Костенко Людмила Василівна

КОСТЕ́НКО Людмила Василівна (03. 05. 1954, м. Ніжин Черніг. обл.) – му­зикознавець, хоровий диригент, педагог. Канд. пед. н. (1998), доц. (2002). Засл. діяч мист-в України (2002). Закін. Ніжин. пед. ін-т (муз.-пед. ф-т, 1975; кл. В. Розен, В. Устименка), Львів. консервато­рію (диригент.-хор. ф-т...


Костенко Наталія Василівна

КОСТЕ́НКО Наталiя Василівна (20. 01. 1941, Київ) – лiтературо­зна­вець. Дочка Василя, сестра Юрія Кос­тенків. Д-р фiлол. н. (1985), проф. (1987). Закiн. Київ. ун-т (1963), де й пра­цює вiд 1969: від 1987 – проф. каф. теорії літ-ри...


Костенко Ніколай

КОСТЕ́НКО Ніколай (Costenco Nicolai; 21. 12. 1913, Кишинів – 20. 07. 1993, там само) – молдавський письменник. Нар. письменник Молд. РСР (1990). Держ. премія Молд. РСР (1988). Навч. в Ясському ун-ті (Румунія, 1932–36). Працював у ред. ж. «Viaţa Basarabiei» («Бесса­рабське життя», 1932–40)...


Костенко Зоя Федорівна

КОСТЕ́НКО Зоя Федорівна (15. 01. 1948, м. Ворошиловград, нині Луганськ) – живописець. Дочка Фе­дора, сестра Олександра Костен­ків. Чл. НСХУ (1977). Закін. Київ. худож. ін-т (1972; викл. В. Пузирков...


Костенко Михайло Йосипович

КОСТЕ́НКО Михайло Йосипович (28. 09. 1943, с. Завадівка Кіровогр. р-ну Кіровогр. обл.) – художник мону­ментально-декоративного мис­тецтва. Чл. НСХУ (1985). За­кін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1977; викл. В. Борисенко...


Костенко Микола Павлович

КОСТЕ́НКО Микола Павлович (04(17). 12. 1916, с. Дорогинка, нині Ічнян. р-ну Черніг. обл. – 18. 12. 1976, Тернопіль) – письменник, публі­цист. Чл. СЖУ (1957), СПУ (1974). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Дрогоб. пед. ін-т (1947), ВПШ при ЦК КПУ (Київ...


Костенко Микола Михайлович

КОСТЕ́НКО Микола Михайлович (02. 01. 1950, с. Дорогинка Ічнян. р-ну Черніг. обл.) – геолог. Канд. геол.-мінерал. (1992)...


Костенко Микола Васильович

КОСТЕ́НКО Микола Васильович (19. 03. 1939, с. Ісківці Лубен. р-ну Полтав. обл.) – письменник, літера­турознавець, публіцист, критик, перекладач. Літ. премії ім. Па­наса Мирного (2001), В. Мали­ка, Л. Бразова (обидві – 2007), В. Симоненка (2009)...


Костенко Михайло Володимирович

КОСТЕ́НКО Михайло Володимирович (15(28). 12. 1912, Миколаїв – 03. 08. 2001, С.-Пе­тербург) – фа­хівець у галузі електроенергети­ки. Син Володимира, онук Полі­євкта Костенків. Д-р тех. н. (1953), проф. (1955)...


Костенко Леонід Йосипович

КОСТЕ́НКО Леонід Йосипович (18. 03. 1943, с. Славгород...


Костенко Костянтин Євтихійович

КОСТЕ́НКО Костянтин Євтихійович (23. 05(04. 06). 1879, Харків – 29. 01. 1956, Ленінград, нині С.-Петербург) – графік і живопи­сець. У Москві закін. фіз.-мат. ф-т Ун-ту (1904; навч. переривалося арештом і засланням за участь у студент. заворушеннях)...


Костенко Іван Ігорович

КОСТЕ́НКО Іван Ігорович (22. 05. 1994, Одеса) – дзюдоїст. М. сп. (2013). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2013). Призер (2-е м. у команд. заліку) і фіналіст (7-е м. в особ. заліку) 22-х Дефлімп. ігор (Софія...


Костенко Єлизавета  Євгенівна

КОСТЕ́НКО Єлизавета Євгенівна (20. 09. 1954, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (2013). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1978), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т харч. технологій): від 1998 – зав. каф. аналіт. хімії. Вивчає комплекси металів з N-, P-...


Костенко Діана Петрівна

КОСТЕ́НКО Діна Петрівна (18. 08. 1924, с. Бобрик Другий, нині Любашів. р-ну Одес. обл. – 29. 08. 2002, Суми) – історик. Д-р істор. н. (1983), проф. (1984). Учасниця 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Латвій. пед. ін-т (Риґа...


Костенко Григорій Васильович

КОСТЕ́НКО Григорій Васильович (30. 01. 1919, с. Літки, нині Бровар. р-ну Київ. обл. – 18. 04. 2004, Київ) – військовик. Герой Рад. Союзу (1945). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові нагороди СРСР. В армії від 1939, на фронті від ве­ресня 1941. Закін. Пензен. арти­лер. уч-ще (РФ, 1941)...


Костенко Георгіій Миколайович

КОСТЕ́НКО Георгій Миколайович (14(27). 06. 1912, м. Острогожськ, нині Воронез. обл., РФ – 30. 09. 1983, Одеса) – фахівець у галузі технічної термодинаміки. Канд. тех. н. (1941), проф. (1960). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ін-т харч. пром-сті (1936)...


Костенко Наталія Вікторівна

КОСТЕ́НКО Наталія Вікторівна (12. 03. 1952, м. Дзержинськ, Білорусь) – соціолог. Д-р соціол. н. (1994), проф. (2010). Закін. Білорус. ун-т (Мінськ...


Костенко Наталія Євгенівна

КОСТЕ́НКО Наталія Євгенівна (06. 11. 1980, Полтава) – домристка, ди­ригент, педагог. Канд. мистецтво­знавства (2009). Ґран-Прі Міжнар. конкурсу виконавців на укр. нар. інструментах ім. Г. Хотке­вича (Харків, 2001) та міжнар. кон­курсу «Кубок Європи» (Париж, 2007)...


Костенко Наталія Петрівна

КОСТЕ́НКО Наталія Петрівна (17. 07. 1915, Харків – 17. 03. 2005, Москва) – геолог, геоморфолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1969)...


Костенко Юрій Іванович

КОСТЕ́НКО Юрій Іванович (12. 06. 1951, с. Нова Ободівка Ободів., нині Тро­стянец. р-ну Вінн. обл.) – по­літичний діяч. Нар. депутат Укра­їни (1990–94, 1994–95, 1998–2002, 2002–06, 2007–12). Канд. тех. н. (1986). Ордени «За заслу­ги» 3-го (1996) та 2-го (2007) ступ....


Костенко Юрій Васильович

КОСТЕ́НКО Юрій Васильович (06. 11. 1945, Київ) – дипломат. Cин Василя, брат Наталії Костенків...


Костенко Федір Тимофійович

КОСТЕ́НКО Федір Тимофійович (26. 01(08. 02.) 1910, с-ще Друж­ківка, нині місто Донец. обл. – 18. 04. 1987, м. Новоросійськ Краснодар. краю...


Костенко Федір Андрійович

КОСТЕ́НКО Федір Андрійович (псевд. – Бурсак Ф. А.; 1864, с. Краснопілля, нині Магдалинів. р-ну Дніп­­роп. обл. – після 1930) – драматург, співак, актор, режисер. Герой Праці (1925). Закін. духовну семінарію. Від 1884 – актор у трупах М. Старицького...


Костенко Сергій Петрович

КОСТЕ́НКО Сергій Петрович (1868, Київ – 1900...


Костенко Полієвкт  Іванович

КОСТЕ́НКО Полієвкт Іванович (1857, Полтав. губ. – 12. 12. 1935) – письменник, лікар. Батько Володими­ра та Михайла Полієвктовича...


Костенко Павло Юрійович

КОСТЕ́НКО Павло Юрійович (11. 12. 1949, Харків) – фахівець у галузі радіо­технічних систем. Д-р тех. н. (1996), проф. (2002). Закін. Харків. авіац. ін-т (1973)...


Костенко Павло  Іванович

КОСТЕ́НКО Павло Іванович (1917, м-ко Кри­вий Ріг, нині місто Дніпроп. обл. – 11. 01. 1944) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944, посмер­тно). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові нагороди СРСР. В армії від 1937...


Костенко Ольга Романівна

КОСТЕ́НКО Ольга Романівна (02. 04. 1926, с. Ленінське, нині Актюбин. обл., Казахстан) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1971), проф. (1984). Закін. Моск. мед. ін-т (1951). Від 1954 працювала у Київ. НДІ педіатрії...


Костенко Олена Панасвіна

КОСТЕ́НКО Олена Панасівна (18. 01. 1947, Чернігів) – цимбалістка, педагог. Засл. діяч мист-в України (2008). Закін. Білорус. консерваторію (Мінськ, 1971; кл. Й. Жиновича). 1966–79 – солістка Держ. оркестру нар. інструментів Білорусі (Мінськ)...


Костенко Олена Михайлівна

КОСТЕ́НКО Олена Михайлівна (17. 09. 1962, Київ) – спортсменка (підводний спорт). М. сп. міжнар. кл. (1981). Закін. Київ. ін-т фіз. культури (1983). Чемпіонка світу (м. Болонья, Італія, 1980). Виступала за Спеціаліз. дит.-юнац. спорт.-тех. школу ДТСААФ (Київ...


Костенко Олександр Федорович

КОСТЕ́НКО Олександр Федорович (30. 04. 1938, Київ) – живописець. Син Федора, брат Зої Костенків. Чл. НСХУ (1975). Закін. Київ. худож. ін-т (1963; викл. В. Костецький...


Костенко Олександр Миколайович

КОСТЕ́НКО Олександр Миколайович (04. 10. 1949, с. Щербанівське Воз­несен. р-ну Микол. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (1995), проф. (2000)...


Костенко Ніна Володимирівна

КОСТЕ́НКО Ніна Володимирівна (12. 06. 1938, с. Гнилець...


Костенко Ніна Вікторівна

КОСТЕ́НКО Ніна Вікторівна (03(16). 12. 1912, Київ – 31. 03. 1985, там само) – співачка (сопрано), педа­гог. Засл. арт. УРСР (1951). Навч. у Київ. консерваторії (1938–41; кл. М. Бріан), закін. Свердлов. консерваторію (нині Єкатеринбург, РФ...


Костенко Юрій Трохимович

КОСТЕ́НКО Юрій Трохимович (25. 09. 1939, с-ще Анілзавод, нині у складі м. Кінешма Іванов. обл., РФ – 15. 07. 1999, Харків) – фахівець у галузі АСК. Д-р тех. н. (1988)...


Костенко Ганна Костянтинівна

КОСТЕ́НКО Ганна Костянтинівна (07. 01. 1988, Одеса) – прозаїк. Чл. НСПУ (2006). Лауреатка Міжнар. конку­рсу «Гранослов» (2005), Міжнар. літ. укр.-нім. премії ім. О. Гон­ча­ра (2007)...


Костенко Алла Андріївна

КОСТЕ́НКО Алла Андріївна (31. 12. 1927, м. Бердичів, нині Житомир. обл. – 18. 12. 2010, Київ) – художниця по костюмах. Дружина В. Костенка. Чл. НСКінУ (1982–96...


Костенко Анатолій Олександрович

КОСТЕ́НКО Анатолій Олександрович (29. 03. 1920, с. Іванівка, нині смт Херсон. обл. – 23. 02. 1997...


Костенко Анатоль Ілліч

КОСТЕ́НКО Анатоль Ілліч (04(17). 08. 1908, с. Балаклiя, нині Великобагачан. р-ну Полтав. обл. – 28. 02. 1997, Київ) – письменник, лiтературо­знавець. Чл. «Плугу», СПУ (1935). Канд. фiлол. н. (1958). Закiн. Пол­тав. ІНО (1931). Працював від 1936 у київ. філії Iн-ту лiт-ри АН УРСР (Харків). 1937 заарешт....


Костенко Антон Миколайович

КОСТЕ́НКО Антон Миколайович (08. 01. 1918, с. Нечаєве, нині Шполян. р-ну Черкас. обл. – 05. 09. 1943, похов. у с. Нові Млини Борзнян. р-ну Черніг. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943, посмертно). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові нагороди СРСР. В армії від 1938...


Костенко Валентин Григорович

КОСТЕ́НКО Валентин Григорович (16(28). 07. 1895, с. Уразово Во­ронез. губ., нині Бєлгород. обл., РФ – 14. 07. 1960, Харків) – ком­позитор, музикознавець, музич­ний критик...


Костенко Василь Іванович

КОСТЕ́НКО Василь Іванович (26. 07. 1946, с. Скибинці Чорнухин. р-ну Пол­тав. обл.) – вчений-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (2005), проф. (2007). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1974)...


Костенко Василь Семенович

КОСТЕ́НКО Василь Семенович (26. 04. 1912, с. Дернівка Переяслав. пов. Пол­­тав. губ., нині Баришів. р-ну Київ. обл. – 22. 04. 2001, Київ) – комсомольський...


Костенко Веніамін Павлович

КОСТЕ́НКО Веніамін Павлович (07. 03. 1903, Харків – 25. 01. 1969, там само) – архітектор, художник. Чл. СА УРСР (1935; у 1943–45 – голова правління Архіт. фонду Харків. відділ.). Закін. Харків. ху­дож. ін-т (1929). Від 1924 працю­вав спів­автором-архітектором у Харкові в Міськкомунгоспі...


Костенко Віктор Климентійович

КОСТЕ́НКО Віктор Климентійович (21. 02. 1948, м. Свердловськ, нині Єка­теринбург, РФ) – фахівець у галузі геоекології. Д-р тех. н. (2004), проф. (2006). Закін. Донец. полі­тех. ін-т (1972), де відтоді й пра­цює (нині тех. ун-т): від 2004 – зав. каф. природоохорон. діяль­ності...


Костенко Володимир Степанович

КОСТЕ́НКО Володимир Степанович (псевд. – Костенко-Київський; 22. 11. 1922...


Костенко Володимир Семенович

КОСТЕ́НКО Володимир Семенович (11. 05. 1937, Полтава – 01. 03. 1990, Київ) – кінорежисер, сцена­рист. Чоловік А. Костенко. Канд. філос. н. (1965). Чл. СКінУ (1972). Закін. філос. ф-т Київ. ун-ту (1959)...


Костенко Володимир Полієвктович

КОСТЕ́НКО Володимир Полієвктович (08(20). 09. 1881, м-ко Великі Будища, нині село Дикан. р-ну Полтав. обл. – 14. 01. 1956, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – фа­хівець у галузі кораблебудування. Син Полієвкта...


Костенко Володимир Миколайович

КОСТЕ́НКО Володимир Миколайович (20. 01. 1940, Вінниця) – вче­ний-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1997), проф. (1997). Закін. Укр. с.-г. ака­демію (Київ, 1961). У 1961–66 та 1974–82 перебував на парт. роботі. 1966–70 працював у ВНДІ тваринництва (с-ще Дубровиці Моск. обл.)...


Костенко Віталій Олександрович

КОСТЕ́НКО Віталій Олександрович (18. 02. 1967, Полтава) – патофізіолог. Д-р мед. н. (2003), проф. (2004). Закін. Полтав. мед. стоматол. ін-т (1992)...


Костенко Михайло Полієвктович

КОСТЕ́НКО Михайло Полієвктович (16(28). 12. 1889, с. Вейдельов­ка, нині смт Бєлгород. обл., РФ – 18. 12. 1976, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – фахівець у галу­зі електротехніки. Син Полієвкта, брат Володимира Костенків. Д-р тех. н. (1937)...


Костенко Вікторія Миколаївна

КОСТЕ́НКО Вікторія Миколаївна (17. 09. 1927, м. Камишлов, нині Сверд­лов. обл., РФ) – графік. Дру­жина А. Костенка. Чл. НСХУ (1972). Закін. Свердлов. худож­нє уч-ще (нині Єкатеринбург, РФ, 1949; викл. О. Коровін...


Костенко Віталій Леонідович

КОСТЕ́НКО Віталій Леонідович (09. 08. 1946, Запоріжжя) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (1998), проф. (1997). Закін. Запо­різ. маш.-буд. ін-т (1966)...


Коробкіна Зоя Василівна

КОРО́БКІНА Зоя Василівна (17. 03. 1927, с. Фітініно, нині Саратов. обл., РФ) – товарознавець продоволь­­чих товарів. Д-р тех. н. (1972)...


Комарук Зоя Василівна

КОМАРУ́К Зоя Василівна (15. 11. 1950, с. Лопавше Демидів. р-ну Рівнен. обл.) – співачка (лірико-дра­ма­тичне сопрано). Нар. арт. Украї­ни (2011). Обл. премія ім. А. Крим­­ського (1997). Закін. Рівнен. ін-т культури (1985; викл. В. Пекар...


Квятковська Мар’яна Василівна

КВЯТКО́ВСЬКА Мар’яна Василівна (22. 10. 1987, м. Калуш Івано-Фр. обл.) – спортсменка (вільна боротьба). М. сп. (2004), м. сп. міжнар. кл. (2007). Закін. Прикарп. ун-т (Івано-Франківськ, 2010), Міжрегіон. академію упр. персоналом (Київ, 2012). Чемпіонка Європи серед молоді (Белґрад...


Кучеренко Зоя  Василівна

КУЧЕРЕ́НКО Зоя Василівна (30. 03. 1943, с-ще Погібі Сахалін. обл., РФ) – мистецтвознавець. Чл. НСХУ (1976). Закін. Київ. ін-т театр. мист-ва (1966; викл. А. Драк, М. Йосипенко, Д. Колесникова...


Кулик Олександра Василівна

КУЛИ́К Олександра Василівна (19. 09(01. 10). 1897, м. Миргород, нині Полтав. обл. – 02. 05. 1973, Київ) – майстриня художньої вишивки, художниця декора­тивно-ужиткового мистецтва. Чл. СХУ (1951). Закін. Дігтярів. навч.-показову ткац. майстерню (нині Полтав. обл., 1919; викл. В. Костенська...


Курпа Лідія  Василівна

КУРПА́ Лідія Василівна (25. 11. 1944, м. Маріуполь Сталін., нині Донец. обл.) – математик. Д-р тех. н. (1990), проф. (1993). Закін. Бер­дян. пед. ін-т (Запоріз. обл....


Кухтик Тамара Василівна

КУ́ХТИК Тамара Василівна (17. 09. 1956, м. Норильськ Краснояр. краю, РФ) – фахівець у галузі машинобудування. Д-р тех. н. (1994), проф. (1996). Закін. Краматор. індустр. ін-т (Донец. обл....


Кучерук Олена Василівна

КУЧЕРУ́К Олена Василівна (02. 04. 1964, Риґа) – живописець. Чл. НСХУ (1992). Закін. Київ. худож. ін-т (1989; викл. М. Гуйда...


Кульчицька Стефанія Василівна

КУЛЬЧИ́ЦЬКА Стефанія Василівна (13. 01. 1912, с. Великі Чорнокінці, нині Чортків. р-ну Терноп. обл. – 03. 11. 1989...


Купар Марія Василівна

КУ́ПАР Марія Василівна (20. 08. 1959...


Кущ-Батюк Наталія Василівна

КУЩ-БАТЮ́К Наталія Василівна (14. 01. 1972, Київ) – графік. Дочка В. Куща. Чл. НСХУ (2005). Закін. відділ. графіки Київ. політех. ін-ту (1996; викл. Б. Валуєнко...


Кутна Лідія Василівна

КУ́ТНА Лідія Василівна (10. 12. 1944, Львів) – архітектор. Премія РМ СРСР (1988)...


Курякіна Наталія Василівна

КУРЯ́КІНА Наталія Василівна (24. 05. 1938, м. Челябінськ, РФ – жовтень 2007, м. Рязань, РФ) – лікар-­стоматолог. Д-р мед. н. (1993)...


Курилас Ольга Василівна

КУРИ́ЛАС Ольга Василівна (01. 11. 1923, м. Стрий, нині Львів. обл. – 15. 01. 2001, там само) – майстриня ху­­дожньої вишивки. Чл. НСМНМУ (1992). Закін. технікум зв’язку у Стрию (1950-і рр.). Працювала гол. бухгалтером у вагон. депо м. Стрий. Учасниця обл., всеукр....


Ківенко Надія Василівна

КІВЕ́НКО Надія Василівна (30. 11. 1938, Харків) – філософ. Д-р філос. н. (1994)...


Койдан Людмила Василівна

КО́ЙДАН Людмила Василівна (10. 03. 1954, Чернігів) – графік. Чл. НСХУ (1990). Закін. Київ. худож. ін-т (1985; викл. О. Ворона, А. Чебикін...


Козаченко Аліна Василівна

КОЗАЧЕ́НКО Аліна Василівна (11. 06. 1945, Київ) – піаністка, органістка, педагог. Дочка Василя...


Козир Валентина Василівна

КО́ЗИР Валентина Василівна (25. 04. 1950, Чернівці) – легкоатлетка (стрибки у висоту), тренер. Дружина М. Авилова. М. сп. міжнар. кл. (1968). Навч. у Київ. технол. ін-ті легкої пром-сті (від 1968)...


Козіна Нонна Василівна

КО́ЗІНА Нонна Василівна (14. 08. 1939, м. Мелітополь Запоріз. обл.) – спортсменка (стрільба із лука). М. сп. міжнар. кл. (1968). Закін. Львів. ін-т фіз. культури (1962). 2-раз. переможниця і рекордсменка у команд., бронз. і срібна призерка в особистих змаганнях чемпіонату світу (США...


Ковалишина Ірина Василівна

КОВАЛИ́ШИНА Ірина Василівна (11. 10. 1930, Одеса – 09. 04. 2007, Харків) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1990)...


Коваль Сусанна Василівна

КОВА́ЛЬ Сусанна Василівна (11(24). 08. 1909, с. Козацьке, нині Звенигород. р-ну Черкас. обл. – 01. 03. 1978, Тернопіль) – актриса...


Климчук Олена Василівна

КЛИМЧУ́К Олена Василівна (справж. – Назаренко; 29. 12. 1954...


Кобзар Тетяна Василівна

КОБЗА́Р Тетяна Василівна (28. 10. 1972, Полтава) – живописець. Чл. НСМНМУ (2011). Закін. Полтав. пед. ун-т (2001; викл. О. Бабенко). Учителювала. На твор. роботі. Учасниця міських, обл., всеукр. худож. виставок від 2001. Персон. – у Полтаві (2001–11)...


Кобичева Людмила Василівна

КО́БИЧЕВА Людмила Василівна (23. 12. 1946, м. Тамбов, РФ) – художниця декоративного-ужиткового мистецтва. Закін. Київ. ун-т (1973). Викл. Аден. ун-ту (Ємен, 1976–80); секр. спецради Ін-ту електрозварювання АН УРСР (Київ...


Каневська Вікторія Василівна

КАНЕ́ВСЬКА Вікторія Василівна (09. 05. 1987, Рівне) – поетеса. Чл. НСПУ (2005). Закін. Нац. ун-т «Остроз. академія» (Рівнен. обл., 2009), де й працює у видавн. центрі. Авторка зб. «Кличе дзвін» (2003), «Плач за Світлим» (2004)...


Козьмак Олена Василівна

КО́ЗЬМАК Олена Василівна (21. 01. 1954, м. Макіївка, нині Донец. обл.) – артистка балету, балетмейстер. Засл. арт. України (2007). Закін. Київ. хореогр. уч-ще (1972; викл. Г. Березова, А. Васильєва). Відтоді – солістка балету...


Стр. 1 | 3        1    2    Наступна