Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  13

Кременчуцька округа

КРЕМЕНЧУ́ЦЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіаль­­на одиниця. Створ. 1923 у скла­­ді Полтавської губернії, окруж. центр – м. Кременчук. На час утворення нараховувала 10 р-нів...


Кременчуцька ГЕС

КРЕМЕНЧУ́ЦЬКА ГЕС – підприємство електроенерге­­тичної галузі. Входить до Дніп­­ровського каскаду ГЕС. Філія ВАТ «Укргідроенерго» (від 2004). Розташ. вище від м. Кременчук Полтав. обл....


Кременчуцька панорама

«КРЕМЕНЧУ́ЦЬКА ПАНОРА́МА» – газета. Засн. 2005 у м. Кремен­чук Полтав. обл. ТОВ «Панорама Кременчука». Друкують щотижня укр. мовою, окремі статті – російською; наклад 10 тис. прим. Висвітлює сусп.-політ. новини міс­та, події з міжнар. життя; вмі­щує матеріали інформ....


Кременчуцька губернія

КРЕМЕНЧУ́ЦЬКА ГУБЕ́РНІЯ – адміністративно-територіальна одиниця. Створ. відповідно до декретів ВУЦВК від 8 черв­ня і 30 липня 1920 (оприлюднені 15 серпня 1920) з центром у м. Кре­менчук (нині Полтав. обл.). До К. г. увійшли 6 повітів: Золотоніс. (21 волость)...


Кременчуцька кондитерська фабрика

...

Кременчуцька магнітна аномалія

...

Криворізька округа

КРИВОРІ́ЗЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіальна одиниця. Створ. 1923 у складі Катеринославської губернії, окруж. центр – м. Кривий Ріг. На час утворення нараховувала 13 р-нів...


Куп’янська округа

КУ́П’ЯНСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіаль­на одиниця. Створ. 1923 у скла­ді Харківської губернії, окруж. центр – м. Куп’янськ. На час утво­рення нараховувала 12 р-нів...


Київська округа

КИ́ЇВСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіальна одиниця. Створ. 7 березня 1923 у складі Київ. губ., окруж. центр – Київ. На час утворення нараховувала 20 р-нів...


Кам’янецька округа

КАМ’ЯНЕ́ЦЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіальна одиниця. Створ. 1923 у складі Подільської губернії з центром у м. Кам’янець-Подільський (нині Хмельн. обл.). На час утворення складалася з 17-ти р-нів...


Коростенська округа

КО́РОСТЕНСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіаль­­на одиниця. Створ. 1923 у скла­­ді Волинської губернії, окруж. центр – м. Коростень. На час утво­рення нараховувала 11 р-нів...


Конотопська Округа

КОНОТО́ПСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіаль­­на одиниця. Створ. 1923 у скла­­ді Чернігівської губернії, окруж. центр – м. Конотоп. На час утво­­рення нараховувала 11 р-нів...


Кам’янець-Подільська округа

КАМ’ЯНЕ́ЦЬ-ПОДІ́ЛЬСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіальна одиниця. Створ. 4 травня 1935 у складі Вінн. обл. з центром у м. Кам’янець-Подільський (нині Хмельн. обл.). Нараховувала 8 р-нів, 1 місто, 2 смт...