Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  9

Криворізька округа

КРИВОРІ́ЗЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіальна одиниця. Створ. 1923 у складі Катеринославської губернії, окруж. центр – м. Кривий Ріг. На час утворення нараховувала 13 р-нів...


Криворізька теплова електростанція

КРИВОРІ́ЗЬКА ТЕПЛОВА́ ЕЛЕКТРОСТА́НЦІЯ – підприємство електроенерге­тичної галузі...


Куп’янська округа

КУ́П’ЯНСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіаль­на одиниця. Створ. 1923 у скла­ді Харківської губернії, окруж. центр – м. Куп’янськ. На час утво­рення нараховувала 12 р-нів...


Київська округа

КИ́ЇВСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіальна одиниця. Створ. 7 березня 1923 у складі Київ. губ., окруж. центр – Київ. На час утворення нараховувала 20 р-нів...


Кам’янецька округа

КАМ’ЯНЕ́ЦЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіальна одиниця. Створ. 1923 у складі Подільської губернії з центром у м. Кам’янець-Подільський (нині Хмельн. обл.). На час утворення складалася з 17-ти р-нів...


Коростенська округа

КО́РОСТЕНСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіаль­­на одиниця. Створ. 1923 у скла­­ді Волинської губернії, окруж. центр – м. Коростень. На час утво­рення нараховувала 11 р-нів...


Конотопська Округа

КОНОТО́ПСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіаль­­на одиниця. Створ. 1923 у скла­­ді Чернігівської губернії, окруж. центр – м. Конотоп. На час утво­­рення нараховувала 11 р-нів...


Кременчуцька округа

КРЕМЕНЧУ́ЦЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіаль­­на одиниця. Створ. 1923 у скла­­ді Полтавської губернії, окруж. центр – м. Кременчук. На час утворення нараховувала 10 р-нів...


Кам’янець-Подільська округа

КАМ’ЯНЕ́ЦЬ-ПОДІ́ЛЬСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіальна одиниця. Створ. 4 травня 1935 у складі Вінн. обл. з центром у м. Кам’янець-Подільський (нині Хмельн. обл.). Нараховувала 8 р-нів, 1 місто, 2 смт...