Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  21

Криворізький залізорудний басейн

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУ́ДНИЙ БАСЕ́ЙН (Кривбас) – головний гірничови­добувний центр України, один з найбільших докембрійських залізорудних районів світу. Знахо­диться гол. чином у Дніпроп., частково – у Кіровогр. областях, за 80–100 км на Зх. від Дніпра...


Керченський залізорудний басейн

...

Криворізький залізорудний комбінат

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУ́ДНИЙ КОМБІНА́Т («Кривбасзалізрудком») – під­­приємство гірничої промисловості. Веде свою історію від 1881...


Кременчуцький залізорудний район

КРЕМЕНЧУ́ЦЬКИЙ ЗАЛІЗОРУ́ДНИЙ РАЙО́Н – група родовищ залізних руд. Ін. назва – Кременчуц. магнітна аномалія. Знаходиться у пд. час­­тині Полтав. обл. на лівобережжі Дніпра...


Комиш-Бурунський залізорудний комбінат

КОМИ́Ш-БУРУ́НСЬКИЙ ЗАЛІЗОРУ́ДНИЙ КОМБІНА́Т – підприємство чорної металургії. Діяло до 2008, розта­шовувалося на околиці м. Керч АР Крим. Буд-во комбінату роз­­почато 1931, у 1936 виготовлено перший концентрат...


Кримський артезіанський басейн

КРИ́МСЬКИЙ АРТЕЗІ́АНСЬКИЙ БАСЕ́ЙН – басейн підземних вод у ме­жах рівнинної частини Кримського півострова. У геоструктур. відношенні пов’язаний з пд. крилом Причорноморської западини...


Криворізький район

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у південно-західній частині Дніпропетровської області. Межує з П’ятихат., Софіїв., Апостолів. і Широків. р-нами Дніпроп. обл....


Криворізький коксохімічний завод

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ КОКСОХІМІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д – підприємство коксохімічної промисловості. Розташ у м. Кри­вий Ріг Дніпроп. обл. Засн. 1936 як Криворіз. коксохім. з-д № 28 (буд-во розпочато 1931), від 1969 – ім. Д. Коротченка...


Криворізький ботанічний сад НАНУ

...

Криворізький технічний університет

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Криворізький державний цирк

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК – культурна установа. Засн. 1964, відкрито 1970 у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. Підпорядк. Всесоюз. творчо-вироб. об’єдн. «Со­­юздержцирк»...


Криворізький суриковий завод

...

Криворізький національний університет

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Засн. 2011 шляхом об’єднання Криворізького технічного універ­­ситету, Криворізького державно­­го педагогічного університету...


Криворізький турбінний завод «Констар»

...

Криворізький міський театр ляльок

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ МІСЬКИ́Й ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1977 у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. Лауреат і дипломант низки всеукр. і міжнар. театр. фестивалів. Відкрився виставою «Чарівний фургон» В. Орлова. У репертуарі вистави для дітей – «Рахую до п’яти» (1990)...


Криворізький історико-краєзнавчий музей

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Криворіз. міськвідді­лу культури (Дніпроп. обл.). По­станову про заснування музею ухвалено 1960...


Криворізький завод гірничого обладнання

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ЗАВО́Д ГІРНИ́ЧОГО ОБЛА́ДНАННЯ – підприємство чорної металургії. Засн. 1960 у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. на базі центр. мех. майстерень, які від 1955 здійснювали ремонт гірн.-зба­гачув. обладнання та забезпечували підпр-ва галузі марганц. литвом...


Криворізький завод гірничого машинобудування

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ЗАВО́Д ГІРНИ́ЧОГО МАШИНОБУДУВА́ННЯ – підприємство у галузі важкого машинобудування. Розташ. у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. Бере поч. від Гданців. чавуноливар. з-ду...


Криворізький державний педагогічний університет

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Криворізький гірничозбагачувальний комбінат окислених руд

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГА́ЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНА́Т ОКИ́СЛЕНИХ РУД – державне підприємство гірничої промисловості. Історія роз­починається 1983, коли кер-вом СРСР, Болгарії, НДР...


Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Т. Шевченка

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ МІСЬКИ́Й ТЕА́ТР ДРА́МИ ТА МУЗИ́ЧНОЇ КОМЕ́ДІЇ ім. Т. Шевченка Засн. 1931 у м. Кривий Ріг (нині Дніпроп. обл.) як Держ. міжрай. театр соціаліст. сектору...