Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  21

Кримська група армії УНР

...

Клесівська група родовищ будівельного каменю

КЛЕ́СІВСЬКА ГРУ́ПА РОДО́ВИЩ БУДІВЕ́ЛЬНОГО КА́МЕНЮ – поклади незмінених і маловивітрілих порід, придатних для виробництва бутового каменю та щебеню. Знаходяться побл. смт Клесів Сарнен. р-ну Рівнен. обл....


Канівська локальна група поселень Західного трипілля

...

Кримська роза

...

Кримська конференція

КРИ́МСЬКА КОНФЕРЕ́НЦІЯ 1945 Відбулася 4–11 лютого у Лівадій. палаці побл. м. Ялта (нині АР Крим) за участі голови РНК СРСР і ген. секр. ЦК ВКП(б) Й. Сталіна, президента США Ф.-Д. Рузвельта...


Кримська область

...

Кримська світлиця

«КРИ́МСЬКА СВІТЛИ́ЦЯ» – всеукраїнська загальнополітична і літературно-художня газета. Засн. 1992 у Сімферополі т-вом «Просвіта»...


Кримська філармонія

КРИ́МСЬКА ФІЛАРМО́НІЯ Засн. 1939 у м. Ялта як Держ. філармонія на Пд. березі Криму. До її складу увійшов симф. оркестр (створ. 1937; у різний час диригували Н. Рахлін, М. Го­лованов, П. Сауль, М. Кажлаєв...


Кримська астрофізична обсерваторія

...

Кримська Ірина Анатоліївна

КРИ́МСЬКА Ірина Анатоліївна (20. 10. 1981, Кіровоград) – поетеса. Дочка А. Кримського. Лауреатка Всеукр. літ. конкурсу «Наша земля – Укра­їна» (1995), міжнар. конкур­сів «Гра­нослов» (1998; обидва – Київ), ім. М. Бек (Торонто, 1999). Чл. НСПУ (2003–05, від 2011)...


Кримська оборонна операція

...

Кримська наступальна операція

...

Кримська соціалістична радянська республіка

...

Кримська дослідна станція садівництва

...

Кримська республіканська юнацька бібліотека

...

Кримська автономна соціалістична радянська республіка

...

Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА ДИТЯ́ЧА БІБЛІОТЕ́КА ім. В. Орлова Засн. 1955 у Сімферополі як Крим. обл. б-ка для дітей і юнацт­­ва. Від 1961 – Крим. обл. б-ка для дітей, від 1991 – Респ. дит. б-ка Криму, від 2000 – ім. В. Ор­­лова...


Кримська республіканська науково-медична бібліотека

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА НАУКО́ВО-МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1946 як обласна мед. б-ка. 1972 отримала статус наукової. Розташ. у Сімферополі. Від поч. 1970-х рр. діють філії у містах Керч, Євпаторія, Феодосія.

У структурі – чит. зал, 2 абонемен­ти...


Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. І. Франка Засн. 1834 у Сімферополі як Гро­­мад. б-ка для читання...


Кримська республіканська дитячо-юнацька шахово-шашкова школа

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА ДИТЯ́ЧО-ЮНА́ЦЬКА ША́ХОВО-ША́ШКОВА ШКО́ЛА Засн. 2004 у Сімферополі. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки, молоді та спорту АР Крим. У структурі школи – 10 відділ. із шахів і 4 – з шашок. Має філії в м. Алушта, Євпаторія, Саки...


КАМППФ (Кримська асоціація молодих поетів пролетарського фронту)

КАМППФ (Кримська асоціація молодих поетів пролетарського фронту) Діяла 1922–25 у Сімферополі. Засн. С. Щипачовим як літ. гурток, у листопаді 1923 перетворена на Асоц. Складалася з літераторів-початківців, об’єднаних навколо г. «Красный Крым» (нині «Крымская правда»)...