Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  28

Кримська наступальна операція

...

Кримська оборонна операція

...

Карпатська операція

...

Київська оборонна операція

...

Кіровоградська наступальна операція

...

Корсушь - Шевченківська операція

...

Київська наступальна операція

...

Кримська конференція

КРИ́МСЬКА КОНФЕРЕ́НЦІЯ 1945 Відбулася 4–11 лютого у Лівадій. палаці побл. м. Ялта (нині АР Крим) за участі голови РНК СРСР і ген. секр. ЦК ВКП(б) Й. Сталіна, президента США Ф.-Д. Рузвельта...


Кримська світлиця

«КРИ́МСЬКА СВІТЛИ́ЦЯ» – всеукраїнська загальнополітична і літературно-художня газета. Засн. 1992 у Сімферополі т-вом «Просвіта»...


Кримська роза

...

Кримська філармонія

КРИ́МСЬКА ФІЛАРМО́НІЯ Засн. 1939 у м. Ялта як Держ. філармонія на Пд. березі Криму. До її складу увійшов симф. оркестр (створ. 1937; у різний час диригували Н. Рахлін, М. Го­лованов, П. Сауль, М. Кажлаєв...


Кримська область

...

Керченсько-Ельтигенська десантна операція

КЕ́РЧЕНСЬКО-ЕЛЬТИГЕ́НСЬКА ДЕСА́НТНА ОПЕРА́ЦІЯ Проведена 31 жовтня – 11 грудня 1943 військами Пн.-Кавказ. фронту (після 20 листопада 1943 – Окрема Примор. армія, командувач – генерал-полковник І. Петров)...


Керченсько-Феодосійська десантна операція

КЕ́РЧЕНСЬКО-ФЕОДОСІ́ЙСЬКА ДЕСА́НТНА ОПЕРА́ЦІЯ Проведена 26 грудня 1941 – 2 січня 1942 військами Закавказ. фронту (командувач – генерал-лейтенант Д. Козлов)...


Карпатсько-Ужгородська наступальна операція

КАРПА́ТСЬКО-У́ЖГОРОДСЬКА НАСТУПА́ЛЬНА ОПЕРА́ЦІЯ Проведена 9 вересня – 28 жовтня 1944 військами Четвертого Українського фронту (1-а гвард. і 8-а армії, 17-й гвард. стрілец. корпус...


Карпатсько-Дуклянська наступальна операція

КАРПА́ТСЬКО-ДУКЛЯ́НСЬКА НАСТУПА́ЛЬНА ОПЕРА́ЦІЯ Проведена 8 вересня – 28 жовтня 1944 військами Першого Українського фронту (38-а армія, 4-й гвард., 25-й, 31-й танк. корпуси, 1-й гвард. кавалер. корпус, 17-а артилер. дивізія прориву...


Кримська Ірина Анатоліївна

КРИ́МСЬКА Ірина Анатоліївна (20. 10. 1981, Кіровоград) – поетеса. Дочка А. Кримського. Лауреатка Всеукр. літ. конкурсу «Наша земля – Укра­їна» (1995), міжнар. конкур­сів «Гра­нослов» (1998; обидва – Київ), ім. М. Бек (Торонто, 1999). Чл. НСПУ (2003–05, від 2011)...


Кримська група армії УНР

...

Кримська астрофізична обсерваторія

...

Кримська республіканська юнацька бібліотека

...

Кримська соціалістична радянська республіка

...

Кримська дослідна станція садівництва

...

Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА ДИТЯ́ЧА БІБЛІОТЕ́КА ім. В. Орлова Засн. 1955 у Сімферополі як Крим. обл. б-ка для дітей і юнацт­­ва. Від 1961 – Крим. обл. б-ка для дітей, від 1991 – Респ. дит. б-ка Криму, від 2000 – ім. В. Ор­­лова...


Кримська республіканська науково-медична бібліотека

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА НАУКО́ВО-МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1946 як обласна мед. б-ка. 1972 отримала статус наукової. Розташ. у Сімферополі. Від поч. 1970-х рр. діють філії у містах Керч, Євпаторія, Феодосія.

У структурі – чит. зал, 2 абонемен­ти...


Кримська автономна соціалістична радянська республіка

...

Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. І. Франка Засн. 1834 у Сімферополі як Гро­­мад. б-ка для читання...


Кримська республіканська дитячо-юнацька шахово-шашкова школа

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА ДИТЯ́ЧО-ЮНА́ЦЬКА ША́ХОВО-ША́ШКОВА ШКО́ЛА Засн. 2004 у Сімферополі. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки, молоді та спорту АР Крим. У структурі школи – 10 відділ. із шахів і 4 – з шашок. Має філії в м. Алушта, Євпаторія, Саки...


КАМППФ (Кримська асоціація молодих поетів пролетарського фронту)

КАМППФ (Кримська асоціація молодих поетів пролетарського фронту) Діяла 1922–25 у Сімферополі. Засн. С. Щипачовим як літ. гурток, у листопаді 1923 перетворена на Асоц. Складалася з літераторів-початківців, об’єднаних навколо г. «Красный Крым» (нині «Крымская правда»)...