Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  133

Кримський республіканський заклад «Центральний музей Тавриди»

...

Кримський республіканський вищий навчальний заклад ім. М. Самокиша

КРИ́МСЬКИЙ РЕСПУБЛІКА́НСЬКИЙ ВИ́ЩИЙ НАВЧА́ЛЬНИЙ ЗА́КЛАД «ХУДО́ЖНЄ УЧИ́ЛИЩЕ iм. М. С. Самокиша» Засн. 1937 у Сімферополі на ба­зі худож. студії ім. М. Самокиша як Крим. художнє уч-ще ім. М. Са­мокиша...


Кримський етнографічний музей

КРИ́МСЬКИЙ ЕТНОГРАФІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1992 у Сімферополі як філія Крим. респ. краєзн. музею, від 2009 – самост. установа. Фонди музею налічують понад 10 тис. експонатів...


Костопільський краєзнавчий музей

...

Ківерцівський краєзнавчий музей

КІ́ВЕРЦІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Ківерців. райвідділу культури (Волин. обл.). Засн. 2009. У фондах – понад 200 експонатів. У музеї зберігаються ікона св. Миколая Чудотворця 17–18 ст., ключі від замку Радзивіллів, папер. гроші 19 ст., знаряддя праці...


Костянтинівський краєзнавчий музей

КОСТЯНТИ́НІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1967 з ініціативи Б. Донцова, В. Бондаря, К. Якусевич, К. Крилова та ін. Підпорядк. Кос­тянтинів. міськ­відділу культури (Донец. обл.). Від 1973 – на­род­ний. 1982–91 – філія Донец. крає­зн. музею. К. к. м. провадить н.-д....


Конотопський Краєзнавчий Музей

КОНОТО́ПСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. О. Лазаревського Засн. 1900 з ініціативи історика О. Лазаревського (після смерті – його імені), який подарував тво­ри живопису, старовинну зброю, рукописи...


Коростенський краєзнавчий музей

КО́РОСТЕНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Філія Житомирського крає­­знав­­чого музею. Розташ. у м. Корос­­тень (Житомир. обл.)...


Каланчацький краєзнавчий музей

КАЛАНЧА́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Каланчац. райвідділу культури (Херсон. обл.). Засн. 1978. Від 2008 – у ниніш. приміщенні. Експозиц. розділи: «Наш край у далекому минулому», «Каланчацький район у роки Великої Вітчизняної війни»...


Катеринопільський краєзнавчий музей

КАТЕРИНО́ПІЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1976 як музей на громад. засадах. Від 1992 – держ., від 1993 – сучасна назва. Підпорядк. Катеринопіл. райвідділу культури (Черкас. обл.). Спочатку знаходився у приміщенні муз. школи, 1983–2003 та від 2009 – у рай. Будинку культури...


Краснопільський краєзнавчий музей

КРАСНОПІ́ЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1985 у смт Краснопілля Сум. обл. як музей на громад. засадах. Від 1994 – народний. Нині налічується 1027 од. зберігання осн. і 3029 – наук.-допоміж. фондів. Експозиція К. к. м. розташ. у 4-х залах...


Кремінський краєзнавчий музей

КРЕМІНСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кремін. райраді (Лу­ган. обл.). Створ. 1966 як громадський. Від 1968 – народний. 1979–90 – відділ Луган. обл. краєзнав. музею. Розміщений у будівлі...


Кременчуцький краєзнавчий музей

КРЕМЕНЧУ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кременчуц. міському відділу культури (Полтав. обл.). Засн. 1937 на основі колекцій місц. учител. ін-ту та відділу нар. освіти у приміщенні однієї з синагог...


Котелевський краєзнавчий музей

КОТЕЛЕ́ВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1962 на громад. засадах. Від 1969 – народний. Підпорядк. Котелев. райвідділу культури (Пол­тав. обл.). У рад. період і 1990-х рр. містився в окремому приміщенні...


Куп’янський краєзнавчий музей

КУ́П’ЯНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Куп’ян. міськраді (Хар­ків. обл.). Розташ. у будівлі...


Кролевецький краєзнавчий музей

...

Кременецький краєзнавчий музей

КРЕМЕНЕ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кременец. райвідділу культури (Терноп. обл.). Засн. 1937 з ініціативи польс. учених Ф. Мончака та З. Опольського. Деякий час був розташ. у приміщенні колиш. ліцею, від 1950 – у будинку на вул. Т. Шевченка...


Кутський краєзнавчий музей

...

Куликівський краєзнавчий музей

КУЛИКІ́ВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Розташ. у смт Куликівка Черніг. обл. Засн. 1978. Від 1980 – народний. Нині у фондах – 2270 експонатів, які розміщені за роз­ділами: «Природа рідного краю», «Куликівщина з найдавніших часів до початку 20 ст.», «Археологічні дослідження»...


Красногвардійський краєзнавчий музей

КРАСНОГВАРДІ́ЙСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Красногвардій. рай­відділу культури (АР Крим). Засн. 1995. Нині у фондах – 4870 експонатів, пов’язаних з історією Красногвардійщини, 2-ю світ. війною...


Красноградський краєзнавчий музей

КРАСНОГРА́ДСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. П. Мартиновича Підпорядк. Красногр. райвідділу культури (Харків. обл.). Засн. 1922 у колиш. будинку повіт. лі­ка­ря Р. Шиндлера (пам’ятка арх-ри, поч. 20 ст.) з ініціативи художни­ка П. Мартиновича. Першим дир. був П. Зельонов...


Кагарлицький історики-краєзнавчий музей

КАГАРЛИ́ЦЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1973. Підпорядк. Кагарлиц. райвідділу культури (Київ. обл.). У створенні музею брали участь В. Орел, В. Калиновський, Я. Кукоба, М. Карначова, К. Галактіонов, Л. Ткаченко (нині дир.). Є метод. центром 7-ми філій...


Кам’янка-Бузький краєзнавчий музей

КА́М’ЯНКА-БУ́ЗЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кам’янка-Бузькому райвідділу культури (Львів. обл.). Засн. 1996. До 1992 у м. Кам’янка-Бузька діяв музей В. Леніна. Художнє оформлення К.-Б. к. м. здійснювали художник-арх. О. Скоп і художник Т. Боровик...


Калущини Історико-краєзнавчий музей

КА́ЛУЩИНИ Історико-краєзнавчий музей Рішення про створення прийнято 1992, відкрито для відвідувачів 1997. Підпорядк. Упр. культури Калус. міськради (Івано-Фр. обл.). Розташ. у будівлі...


Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1883 як істор.-геогр. музей при Єлисаветгр. земському реал. уч-щі (нині Кіровоград) з ініціативи етнографа, історика...


Кілійський історико-краєзнавчий музей

КІЛІ́ЙСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1964. Підпорядк. Кілій. райвідділу культури (Одес. обл.). Активну участь в орг-ції музею брали А. Рибінцева, Н. Куниця, Б. Райнов, І. Скрипаль...


Краснолиманський народний краєзнавчий музей

КРАСНОЛИМА́НСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Краснолиман. міськ­відділу культури (Донец. обл.). Засн. 1967. Нині функціонує 7 залів. У фондах – бл. 3 тис. експонатів. Серед унікал. – кістки стародав. тварин, знаряддя пра­­ці первіс. людей...


Комсомольський історико-краєзнавчий музей

...

Краснопавлівський народний краєзнавчий музей

КРАСНОПА́ВЛІВСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Лозів. райвідділу культури (Харків. обл.). Засн. 1987. Від 1991 – народний. У фондах – понад 5 тис. експонатів, з них бл. 3 тис. – оригінальні. Серед унікал. – зуби та бивень ма­монта...


Красноперекопський міський краєзнавчий музей

КРАСНОПЕРЕКО́ПСЬКИЙ МІСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Красноперекоп. міськ­відділу культури (АР Крим). Засн. 1963. Нині у фондах – бл. 15 тис. експонатів (у серед. 1980-х рр. нараховувалося бл. 700)...


Карлівський історико-краєзнавчий музей

КА́РЛІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Карлів. райвідділу культури (Полтав. обл.). Засн. 1967 як музей на громад. засадах з ініціативи Ф. Левченка. Спочатку розміщувався в одній з кімнат рай. Будинку культури...


Котовський міський краєзнавчий музей

КОТО́ВСЬКИЙ МІСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1961 на громад. засадах у будинку, який був споруджений 1907 (нині ДЮСШ), з ініціативи колиш. червоноармійця...


Куйбишевський (Більмацький) краєзнавчий музей

...

Кодимський історико-краєзнавчий музей

КО́ДИМСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 2001. Підпорядк. Кодим. райвідділу культури (Одес. обл.). Розташ. у пам’ятці арх-ри (садиба кін. 19 ст.). Осн. напрями діяльності: експозиц., виставк., фонд., реставрац., культ.-осв., н.-д....


Кривоозерський історико-краєзнавчий музей

КРИВООЗЕ́РСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кривоозер. рай. від­ділу культури (Микол. обл.). Рішення про створення ухвалено 1986...


Криворізький історико-краєзнавчий музей

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Криворіз. міськвідді­лу культури (Дніпроп. обл.). По­станову про заснування музею ухвалено 1960...


Камінь-Каширський історико-краєзнавчий музей

КА́МІНЬ-КАШИ́РСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й. Підпорядк. Камінь-Кашир. райвідділу культури (Волин. обл.). Засн. 1980 як музей на громад. засадах. Від 1985 – народний. 1992–96 здійснено оновлення експозицій. У фондах музею – понад 2 тис. експонатів...


Київський республіканський семінар з історії математичних наук

...

Кобзар Республіканський національно-культурний центр українців Башкортостану

«КОБЗА́Р» Республіканський національно-культурний центр українців Башкортостану – громадська організація. Засн. 1990 у м. Уфа (Башкортостан...


Кримський півострів

КРИ́МСЬКИЙ ПІВО́СТРІВ – півострів на Півдні України, з’єднаний з материком вузьким Перекопським перешийком (7–23 км завширшки). Пл. бл. 27 тис. км2. Глибоко вдається у Чорне море...


Кримський Володимир

КРИ́МСЬКИЙ Володимир (справж. – Білинський; 24. 12. 1919, м. Чортків, нині Терноп. обл. – 1996, м. Він­­ніпеґ, провінція Манітоба, Канада) – письменник, лікар, громадський діяч. Студіював медицину у Львові та Іннсбруці (зем­­ля Тіроль, Австрія)...


Кримський фронт

КРИ́МСЬКИЙ ФРОНТ. Створ. 28 січня 1942 після ліквідації Кавказ. фронту в складі 44-ї, 47-ї, 51-ї армій, що розташовувалися на Керчен. і Таман. п-овах та у р-ні м. Краснодар (РФ)...


Кримський титан

«КРИ́МСЬКИЙ ТИТА́Н» – підприємство хімічної промис­ловості. Розташ. у м. Армянськ АР Крим. Засн. 1969 як Крим. з-д двоокису титану. Першим введено у дію цех з вироб-ва сірчаної кислоти. Згодом стали до ладу цехи з вироб-ва амофосу (1971)...


Кримський артезіанський басейн

КРИ́МСЬКИЙ АРТЕЗІ́АНСЬКИЙ БАСЕ́ЙН – басейн підземних вод у ме­жах рівнинної частини Кримського півострова. У геоструктур. відношенні пов’язаний з пд. крилом Причорноморської западини...


Кримський татар депортація

...

Кримський гуманітарний університет

КРИ́МСЬКИЙ ГУМАНІТА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Засн. 1944 у м. Ялта як Крим. пед. уч-ще, реорганіз. 1994 у Ялтин. пед. коледж. Від 1998 – Крим. держ. гуманітар. ін-т (при­єднано Євпаторій. філію Сімфероп. пед. уч-ща)...


Кримський науковий центр

КРИ́МСЬКИЙ НАУКО́ВИЙ ЦЕНТР НАНУ і Міністерства ос­віти і науки України – орган міжвідомчої координації науко­­во-техніч­ного розвитку Криму. Засн. 1997. На базі Центру діють філія каф. відновлюв. енергії та сталого розвитку ЮНЕСКО при Таврій. ун-ті...


Кримський Юхим Степанович

КРИ́МСЬКИЙ Юхим Степанович (крипт.: Е. К.; Е. Кр-ский; 1838, м. Могильов, нині Білорусь – 22. 11(05. 12). 1915, м. Звенигородка, нині Чер­кас. обл.) – видавець, педагог...


Кримський Сергій Борисович

КРИ́МСЬКИЙ Сергій Борисович (02. 07. 1930, м. Артемівськ, нині Донец. обл. – 30. 06. 2010, Київ) – філо­соф. Чоловік І. Комарової. Д-р фі­лос. н. (1976), проф. (1987). Засл. діяч н. і т. України (1996). Премії ім. Д. Ма­нуїльського (1992), ім. М. Ту­ган-Баранов­сько­го (2000)...


Кримський природний заповідник

КРИ́МСЬКИЙ ПРИРО́ДНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Засн. 1913 у малодоступ. частині гір. Криму на пл. 3705 га як «Заказник імператор. полювань», від 1917 – нац. заповідник. Офіц. датою створення заповідника вважають 1923. У 1957–91 – Крим. заповідно-мислив. госп-во. Пл. 44 175 га...


Кримський агротехнологічний університет

«КРИ́МСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т» Південна філія Національного університету біоресурсів і природокористування України – вищий навчальний заклад...


Кримський Агатангел Юхимович

КРИ́МСЬКИЙ Агатангел Юхимович (псевд. і крипт.: А. Хванько, Хванько Крим­ський, Ївхимець, Панько Рогач, Мирза-Джафар, А. Е. К., А. К., А. Кр. та ін.; 03(15). 01. 1871, м. Во­лодимир-Волинський, нині Волин. обл. – 25. 01. 1942, м. Кустанай, Казахстан) – сходознавець, мовознавець...


Кримський Анатолій Анатолійович

КРИ́МСЬКИЙ Анатолій Анатолійович (07. 08. 1938, с. Триліси Олександрів. р-ну, нині Кіровогр. обл.) – пись­менник. Батько І. Кримської. Чл. НСПУ (1997). Закін. Харків. мед. ін-т (1969). Відтоді працював лікарем швидкої допомоги в Харкові...


Кримський Андрій Іванович

КРИ́МСЬКИЙ Андрій Іванович (30. 11(13. 12). 1905, с. Триліси, нині Олександрів. р-ну Кіровогр. обл. – 06. 09. 1942) – письменник. Закін. Черкас. пед. технікум (1931), Одес. пед. ін-т (1937). Від 1931 – у м. Чигирин (нині Черкас. обл.): учителював, зав. пед. частини зразк. школи...


Кримський гірський клуб

КРИ́МСЬКИЙ ГІРСЬКИ́Й КЛУБ – перша в Російській імперії офіційна туристична організація. Засн. 1890 в Одесі. Її появі передувала низка навч. екскурсій, зокрема студентів Новорос. ун-ту (Одеса) під кер-вом проф. І. Головкінського Гірським Кримом 1876...


Кримський терапевтичний журнал

«КРИ́МСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИ́ЧНИЙ ЖУРНА́Л» Засн. 2004 Крим. мед. ун-том (Сімферополь). Видавці – каф. те­рапії і сімей. медицини ф-ту післядиплом. освіти Ун-ту та Крим. асоц. гастроентерологів. Виходить двічі на рік. Наклад 500–1000 прим. Статті публікує укр....


Кримський содовий завод

...

Кримський академічний театр ляльок

КРИ́МСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1939 у Сімферополі постановою РНК Крим. АРСР (нині АР Крим) як Дит. пересувний ляльк. театр для обслуговування колгоспів і радгоспів, від 1944 – Крим. держ. театр ляльок (ста­ціо­нар), від 1945 – Крим. обл. театр. ляльок...


Кримський державний медичний університет

КРИ́МСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. С. Георгієвського – вищий навчальний заклад...


Кримський університет культури мистецтв і туризму

КРИ́МСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т КУЛЬТУ́РИ, МИСТЕ́ЦТВ І ТУРИ́ЗМУ – республіканський вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях культури...


Кримський академічний український музичний театр

КРИ́МСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР Засн. 1955 у Сімферополі постановою РМ УРСР на базі Київ. обл. пересув. укр. драм. театру як Крим. обл. пересув. укр. драм. театр, від 1956 – Крим. обл. укр. муз.-драм. театр (стаціонар.)...


Кримський державний інженерно-педагогічний університет

КРИ́МСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНЖЕНЕ́РНО-ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1994 у Сімферополі як Крим. індустр.-пед. ін-т; від 2003 – ун-т. Від 2005 має сучасну назву, а також статус респ. ВНЗу. Нині у структурі Ун-ту діють 7 ф-тів (інж.-технол....


Кримський інститут агропромислового виробництва НААНУ

...

Кримський заводський вовно-м’ясний тип цигайських овець

...

Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз

КРИ́МСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДО́ВИХ ЕКСПЕРТИ́З – науково-дослідна установа у галузі судових експертиз. Підпорядк. МЮ України. Засн. 1990 у Сімферополі як Крим. відділ. Харків. НДІ судових експертиз...


Кримський академічний російський драматичний театр ім. Горького

КРИ́МСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ РОСІ́ЙСЬКИЙ ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. М. Горького Засн. 1821 у Сімферополі з ініціативи моск. купця Волкова. Від 1888 – Сімфероп. дворян. театр...


Кримськотатарський музей мистецтв

КРИМСЬКОТАТА́РСЬКИЙ МУЗЕ́Й МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1992 у Сімферополі з ініціативи Координац. центру з відродження кримськотатар. куль­тури, Асоц. кримськотатар. художників...


Кортеліський історичний музей

...

Книги та книгодрукування Музей

КНИ́ГИ ТА КНИГОДРУКУВА́ННЯ Музей Засн. 1985 у м. Острог Рівнен. обл. на базі книжк. колекції краєзнав. музею, створ. 1909–12 Братством ім. князів Острозьких. Експозиції, розміщені на 3-х поверхах у приміщенні Луцької надбрамної вежі (пам’ятка арх-ри 16 ст.)...


Ковельський історичний музей

...

Косенка В. С. Музей - квартира

КОСЕ́НКА В. С. Музей-квартира Засн. 1939 у Києві на громад. засадах з ініціативи М. Рильсь­­кого. Розташ. у будинку на вул. М. Коцюбинського, № 9, у квар­­тирі № 4, де мешкав видат. композитор, педагог...


Кіцманський історичний музей

КІ́ЦМАНСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Відділ Чернівецького краєзнавчого музею (від 1982). Засн. 1971 як музей на громад. засадах. Від 1982 – музей дружби народів, від 1998 – сучасна назва. Нині у фондах – 2514 од. зберігання. Експозицію складають археол. знахідки...


Канівський історичний музей

КА́НІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Розташ. у м. Канів (Черкас. обл.). Засн. 1991 як філія Черкас. обл. краєзнав. музею (перший дир. – А. Петропавловський). 1998–2002 – у складі міського музей. об’єднання, 2003–08 – у підпорядкуванні відділу культури міськради...


Красноармійський історичний музей

КРАСНОАРМІ́ЙСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Красноармій. міськ­відділу культури. Засн. 1967 як нар. істор.-краєзнав. музей. Ор­ганізаторами, творцями експозицій і першими екскурсоводами були Т. Коробко, І. Латинін, Л. Галіна, І. Фадєєв...


Корецький історичний музей

КОРЕ́ЦЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й. Засн. 2000. Підпорядк. Корец. райвідділу культури (Рівнен. обл.). Розташ. у колиш. палаці Горчин­­ських (кін. 18 ст.). Нині у К. і. м. зберігаються 2624 музейні пре­­дмети осн. і 3994 наук.-допоміж. фондів. Експозиц.-виставк. пл. 1180 м2...


Корюківський історичний музей

КОРЮ́КІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1968 як музей рев., бойової та труд. слави (на громад. засадах). Розташ. у м. Корюківка Черніг. обл. Від 1985 – народ­­ний. 1987 отримав статус державного...


Культурної спадщини музей

КУЛЬТУ́РНОЇ СПА́ДЩИНИ Музей Відкрито у травні 1999 у Києві як наук. підрозділ Музею історії міста Києва. Розміщено у будин­ку, спорудж. 1785, який наприкінці 20 ст. реконструйовано. В експозиції висвітлено діяльність письменників (зокрема Олекси Гай-Головка...


Кавалерідзе І. П. Музей-майстерня

КАВАЛЕРІ́ДЗЕ І. П. Музей-майстерня Засн. 1990 у Києві СКінУ як громад. установа...


Казанківський історичний музей

КАЗА́НКІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1974 як громадський у смт Казанка Микол. обл. Від 1976 – народний. Представлено понад 26 тис. експонатів, які розкривають історію Казанки та р-ну. Зберігаються фотокартки з життя Казанківщини, спогади очевидців голодомору 1932–33...


Каховський історичний музей

КАХО́ВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Розташ. у м. Каховка (Херсон. обл.). Засн. 1940 як музей історії Кахов. плацдарму. Спочатку налічував 146 од. зберігання. 1941 евакуйований у м. Астрахань (РФ), 1957 відновлений з сучас. назвою. Відтоді його очолював В. Лебедєв, 1974–91 – О. Шульженко...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна