Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  31

Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр

...

Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П. Саксаганського

...

Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. Кропивницького

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й УКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНО-ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. М. Кропивницького Засн. 1882 М. Кропивницьким у м. Єлисаветград (нині Кіровоград) як Перший нац. профес. реаліст. театр, від 1925 – ім. Т. Шевченка...


Кримський академічний російський драматичний театр ім. Горького

КРИ́МСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ РОСІ́ЙСЬКИЙ ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. М. Горького Засн. 1821 у Сімферополі з ініціативи моск. купця Волкова. Від 1888 – Сімфероп. дворян. театр...


Кримський академічний театр ляльок

КРИ́МСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1939 у Сімферополі постановою РНК Крим. АРСР (нині АР Крим) як Дит. пересувний ляльк. театр для обслуговування колгоспів і радгоспів, від 1944 – Крим. держ. театр ляльок (ста­ціо­нар), від 1945 – Крим. обл. театр. ляльок...


Київський академічний молодий театр

КИ́ЇВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ МОЛОДИ́Й ТЕА́ТР Засн. 1979 як Київ. молодіж. театр, від 1995 – молодий...


Київський академічний театр ляльок

...

Київський академічний театр Колесо

КИ́ЇВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР «КО́ЛЕСО» Засн. 1988 І. Кліщевською (дир., худож. кер., реж., актриса) як Київ. театр «Колесо»...


Кіровоградський академічний обласний театр ляльок

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1939 В. Козловським (1-й худож. кер.) як Кіровогр. держ. обл. пересув. театр ляльок. 1949 заклад розформовано, частина колективу почала працювати при філармонії як «дит. бригада»...


Кримський академічний український музичний театр

КРИ́МСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР Засн. 1955 у Сімферополі постановою РМ УРСР на базі Київ. обл. пересув. укр. драм. театру як Крим. обл. пересув. укр. драм. театр, від 1956 – Крим. обл. укр. муз.-драм. театр (стаціонар.)...


Київський академічний дараматичний театр на Подолі

КИ́ЇВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР НА ПОДО́ЛІ Засн. 1987 як Київ. драм. театр на Подолі, від 1994 – держ....


Київський муніципальний академічний театр ляльок

КИ́ЇВСЬКИЙ МУНІЦИПА́ЛЬНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1981 як філія Київ. театру ляльок (нині Київський академічний театр ляльок). Від 1983 –Київ. міський театр ляльок, від 2007 – академ....


Київський національний академічний театр оперети

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ОПЕРЕ́ТИ Розташ. у приміщенні Троїц. нар. дому, в якому від 1907 діяв 1-й укр. стаціонар. Театр М. Садовського. На цій сцені виступали М. Заньковецька, П. Саксаганський...


Київський академічний театр юного глядача на Липках

КИ́ЇВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР Ю́НОГО ГЛЯДАЧА́ НА ЛИ́ПКАХ Засн. 1924 як Київ. перший театр для дітей групою твор. молоді, зокрема І. Дєєвою (1-й худож. кер., гол. реж.), О. Соломарським (1-й дир., гол. реж., актор)...


Коломийський академічний обласний український театр ім. Озаркевича

...

Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Т. Шевченка

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ МІСЬКИ́Й ТЕА́ТР ДРА́МИ ТА МУЗИ́ЧНОЇ КОМЕ́ДІЇ ім. Т. Шевченка Засн. 1931 у м. Кривий Ріг (нині Дніпроп. обл.) як Держ. міжрай. театр соціаліст. сектору...


Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва

КИ́ЇВСЬКИЙ МУНІЦИПА́ЛЬНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ І БАЛЕ́ТУ ДЛЯ ДІТЕ́Й ТА ЮНА́ЦТВА Засн. 1982 у Києві як Держ. дит. муз. театр. Фундатори – І. Дорошенко (дир.), Є. Дущенко (гол. диригент)...


Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

КИ́ЇВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ДРА́МИ І КОМЕ́ДІЇ НА ЛІ́ВОМУ БЕ́РЕЗІ ДНІПРА́ Засн. 1978 з ініціативи твор. союзу реж. Е. Митницького (працював гол. реж., худож. кер.-дир....


Кримськотатарський фольклор

КРИМСЬКОТАТА́РСЬКИЙ ФОЛЬКЛО́Р Усна нар. творчість кримських татар, як і ін. народів, є культур. надбанням поколінь, відображає життєвий досвід, перемоги й поразки...


Кримськотатарський правозахисний рух

КРИМСЬКОТАТА́РСЬКИЙ ПРАВОЗАХИСНИ́Й РУХ Став продовженням кращих де­мократ. традицій визв. боротьби народу, що розпочалася у 19 ст....


Кримськотатарський музей мистецтв

КРИМСЬКОТАТА́РСЬКИЙ МУЗЕ́Й МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1992 у Сімферополі з ініціативи Координац. центру з відродження кримськотатар. куль­тури, Асоц. кримськотатар. художників...


Крушельницької С. Музично-меморіальний музей у Львові

КРУШЕЛЬНИ́ЦЬКОЇ С. Музично-меморіальний музей у Львові Засн. 1989 як відділ Літ.-мемор. музею І. Франка у Львові. Від 1995 підпорядк. Львів. міськраді. Музей знаходиться у будинку по вул. С. Крушельницької, № 23...


Київський академічний муніципальний духовний оркестр

...

Калина Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль

«КАЛИ́НА» Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль Створ. 1981 у Києві з метою популяризації та відтворення традиц. обрядів, збереження муз., вокал. і хореогр. спадщини укр. нар. культури. Від 2004 – академічний. За роки існування створ. низку програм...


Козаки Поділля Академічний козацький ансамбль України

«КОЗАКИ́ ПОДІ́ЛЛЯ» Академічний козацький ансамбль України – мистецький колектив. Обл. премія ім. Т. Шевченка (2003). Лауреат 2-го Всесвіт. фестивалю-конкурсу ім. П. Вірського (Київ, 2-е м.), міжнар. фестивалю «Жемчужний рай» (Севастополь...


Кіно-театр

«КІНО́-ТЕА́ТР» – журнал. Засн. 1995 у Києві Нац. ун-том «Києво-Могилян. академія». 1996–2011 – співзасн. Мін-во культури України. Виходить раз на два місяці укр. мовою; наклад 1000 прим. Розповсюджується також на тер. Канади, США. Висвітлює питання світ. та укр. кіно і театру...


Київ Муніципальний театр

«КИ́ЇВ» Муніципальний театр Засн. 2004 міською держадміністрацією та ТОВ «Театр “Четверта стіна”» у будівлі Кавалерідзе І. П. Музею-майстерні у Києві...


Київський театр класичного балету

КИ́ЇВСЬКИЙ ТЕА́ТР КЛАСИ́ЧНОГО БАЛЕ́ТУ Засн. 1980 у Києві як Ансамбль класич. балету В. Вронським (худож. кер. до 1986) та М. Майдачевським (дир. до 1986) з метою збереження і популяризації кращих зразків балет. спадщини...


Київський державний єврейський театр

КИ́ЇВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЄВРЕ́ЙСЬКИЙ ТЕА́ТР Засн. 1928. У 1934 до складу театру ввійшла трупа Харків. держ. євр. театру (створ. 1925 на базі євр. театр. студії при «Культур-лізі»). Під час 2-ї світ. війни перебував в евакуації в Казахстані та Узбекистані. 1944 повернувся до Києва...


Криворізький міський театр ляльок

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ МІСЬКИ́Й ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1977 у м. Кривий Ріг Дніпроп. обл. Лауреат і дипломант низки всеукр. і міжнар. театр. фестивалів. Відкрився виставою «Чарівний фургон» В. Орлова. У репертуарі вистави для дітей – «Рахую до п’яти» (1990)...


Київ модерн-балет Театр сучасного танцю

...