Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  106

Куликівський краєзнавчий музей

КУЛИКІ́ВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Розташ. у смт Куликівка Черніг. обл. Засн. 1978. Від 1980 – народний. Нині у фондах – 2270 експонатів, які розміщені за роз­ділами: «Природа рідного краю», «Куликівщина з найдавніших часів до початку 20 ст.», «Археологічні дослідження»...


Краснопавлівський народний краєзнавчий музей

КРАСНОПА́ВЛІВСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Лозів. райвідділу культури (Харків. обл.). Засн. 1987. Від 1991 – народний. У фондах – понад 5 тис. експонатів, з них бл. 3 тис. – оригінальні. Серед унікал. – зуби та бивень ма­монта...


Краснолиманський народний краєзнавчий музей

КРАСНОЛИМА́НСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Краснолиман. міськ­відділу культури (Донец. обл.). Засн. 1967. Нині функціонує 7 залів. У фондах – бл. 3 тис. експонатів. Серед унікал. – кістки стародав. тварин, знаряддя пра­­ці первіс. людей...


Коростишівський народний історичний музей

КОРОСТИ́ШІВСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1965 як музей на громад. засадах. Від 1967 – народний. Підпорядк. Коростишів. райвід­­ділу культури (Житомир. обл.). Розташ. у приміщенні рай. Будинку культури. Осн. напрями діяльності: орг-ція пошук. роботи...


Костянтинівський краєзнавчий музей

КОСТЯНТИ́НІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1967 з ініціативи Б. Донцова, В. Бондаря, К. Якусевич, К. Крилова та ін. Підпорядк. Кос­тянтинів. міськ­відділу культури (Донец. обл.). Від 1973 – на­род­ний. 1982–91 – філія Донец. крає­зн. музею. К. к. м. провадить н.-д....


Костопільський краєзнавчий музей

...

Ківерцівський краєзнавчий музей

КІ́ВЕРЦІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Ківерців. райвідділу культури (Волин. обл.). Засн. 2009. У фондах – понад 200 експонатів. У музеї зберігаються ікона св. Миколая Чудотворця 17–18 ст., ключі від замку Радзивіллів, папер. гроші 19 ст., знаряддя праці...


Куп’янський краєзнавчий музей

КУ́П’ЯНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Куп’ян. міськраді (Хар­ків. обл.). Розташ. у будівлі...


Каланчацький краєзнавчий музей

КАЛАНЧА́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Каланчац. райвідділу культури (Херсон. обл.). Засн. 1978. Від 2008 – у ниніш. приміщенні. Експозиц. розділи: «Наш край у далекому минулому», «Каланчацький район у роки Великої Вітчизняної війни»...


Катеринопільський краєзнавчий музей

КАТЕРИНО́ПІЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1976 як музей на громад. засадах. Від 1992 – держ., від 1993 – сучасна назва. Підпорядк. Катеринопіл. райвідділу культури (Черкас. обл.). Спочатку знаходився у приміщенні муз. школи, 1983–2003 та від 2009 – у рай. Будинку культури...


Кролевецький краєзнавчий музей

...

Красногвардійський краєзнавчий музей

КРАСНОГВАРДІ́ЙСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Красногвардій. рай­відділу культури (АР Крим). Засн. 1995. Нині у фондах – 4870 експонатів, пов’язаних з історією Красногвардійщини, 2-ю світ. війною...


Красноградський краєзнавчий музей

КРАСНОГРА́ДСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. П. Мартиновича Підпорядк. Красногр. райвідділу культури (Харків. обл.). Засн. 1922 у колиш. будинку повіт. лі­ка­ря Р. Шиндлера (пам’ятка арх-ри, поч. 20 ст.) з ініціативи художни­ка П. Мартиновича. Першим дир. був П. Зельонов...


Краснопільський краєзнавчий музей

КРАСНОПІ́ЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1985 у смт Краснопілля Сум. обл. як музей на громад. засадах. Від 1994 – народний. Нині налічується 1027 од. зберігання осн. і 3029 – наук.-допоміж. фондів. Експозиція К. к. м. розташ. у 4-х залах...


Кременецький краєзнавчий музей

КРЕМЕНЕ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кременец. райвідділу культури (Терноп. обл.). Засн. 1937 з ініціативи польс. учених Ф. Мончака та З. Опольського. Деякий час був розташ. у приміщенні колиш. ліцею, від 1950 – у будинку на вул. Т. Шевченка...


Кремінський краєзнавчий музей

КРЕМІНСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кремін. райраді (Лу­ган. обл.). Створ. 1966 як громадський. Від 1968 – народний. 1979–90 – відділ Луган. обл. краєзнав. музею. Розміщений у будівлі...


Кременчуцький краєзнавчий музей

КРЕМЕНЧУ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кременчуц. міському відділу культури (Полтав. обл.). Засн. 1937 на основі колекцій місц. учител. ін-ту та відділу нар. освіти у приміщенні однієї з синагог...


Котелевський краєзнавчий музей

КОТЕЛЕ́ВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1962 на громад. засадах. Від 1969 – народний. Підпорядк. Котелев. райвідділу культури (Пол­тав. обл.). У рад. період і 1990-х рр. містився в окремому приміщенні...


Коростенський краєзнавчий музей

КО́РОСТЕНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Філія Житомирського крає­­знав­­чого музею. Розташ. у м. Корос­­тень (Житомир. обл.)...


Кутський краєзнавчий музей

...

Конотопський Краєзнавчий Музей

КОНОТО́ПСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. О. Лазаревського Засн. 1900 з ініціативи історика О. Лазаревського (після смерті – його імені), який подарував тво­ри живопису, старовинну зброю, рукописи...


Куйбишевський (Більмацький) краєзнавчий музей

...

Карлівський історико-краєзнавчий музей

КА́РЛІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Карлів. райвідділу культури (Полтав. обл.). Засн. 1967 як музей на громад. засадах з ініціативи Ф. Левченка. Спочатку розміщувався в одній з кімнат рай. Будинку культури...


Красноперекопський міський краєзнавчий музей

КРАСНОПЕРЕКО́ПСЬКИЙ МІСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Красноперекоп. міськ­відділу культури (АР Крим). Засн. 1963. Нині у фондах – бл. 15 тис. експонатів (у серед. 1980-х рр. нараховувалося бл. 700)...


Кілійський історико-краєзнавчий музей

КІЛІ́ЙСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1964. Підпорядк. Кілій. райвідділу культури (Одес. обл.). Активну участь в орг-ції музею брали А. Рибінцева, Н. Куниця, Б. Райнов, І. Скрипаль...


Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1883 як істор.-геогр. музей при Єлисаветгр. земському реал. уч-щі (нині Кіровоград) з ініціативи етнографа, історика...


Комсомольський історико-краєзнавчий музей

...

Кодимський історико-краєзнавчий музей

КО́ДИМСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 2001. Підпорядк. Кодим. райвідділу культури (Одес. обл.). Розташ. у пам’ятці арх-ри (садиба кін. 19 ст.). Осн. напрями діяльності: експозиц., виставк., фонд., реставрац., культ.-осв., н.-д....


Кагарлицький історики-краєзнавчий музей

КАГАРЛИ́ЦЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1973. Підпорядк. Кагарлиц. райвідділу культури (Київ. обл.). У створенні музею брали участь В. Орел, В. Калиновський, Я. Кукоба, М. Карначова, К. Галактіонов, Л. Ткаченко (нині дир.). Є метод. центром 7-ми філій...


Котовський міський краєзнавчий музей

КОТО́ВСЬКИЙ МІСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1961 на громад. засадах у будинку, який був споруджений 1907 (нині ДЮСШ), з ініціативи колиш. червоноармійця...


Кривоозерський історико-краєзнавчий музей

КРИВООЗЕ́РСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кривоозер. рай. від­ділу культури (Микол. обл.). Рішення про створення ухвалено 1986...


Кам’янка-Бузький краєзнавчий музей

КА́М’ЯНКА-БУ́ЗЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кам’янка-Бузькому райвідділу культури (Львів. обл.). Засн. 1996. До 1992 у м. Кам’янка-Бузька діяв музей В. Леніна. Художнє оформлення К.-Б. к. м. здійснювали художник-арх. О. Скоп і художник Т. Боровик...


Криворізький історико-краєзнавчий музей

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Криворіз. міськвідді­лу культури (Дніпроп. обл.). По­станову про заснування музею ухвалено 1960...


Калущини Історико-краєзнавчий музей

КА́ЛУЩИНИ Історико-краєзнавчий музей Рішення про створення прийнято 1992, відкрито для відвідувачів 1997. Підпорядк. Упр. культури Калус. міськради (Івано-Фр. обл.). Розташ. у будівлі...


Камінь-Каширський історико-краєзнавчий музей

КА́МІНЬ-КАШИ́РСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й. Підпорядк. Камінь-Кашир. райвідділу культури (Волин. обл.). Засн. 1980 як музей на громад. засадах. Від 1985 – народний. 1992–96 здійснено оновлення експозицій. У фондах музею – понад 2 тис. експонатів...


Куликівський район

КУЛИКІ́ВСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у центральній частині Чернігівської області. Межує з Черніг., Менським, Борзнян., Ніжин., Носів. і Остер. р-нами Черніг. обл. Утвор. 1923. Неодноразово ліквідовувався та відновлювався...


Куликівський Володимир Петрович

КУЛИКІ́ВСЬКИЙ Володимир Петрович (18. 09. 1937, м. Балта Одес. обл. – 31. 05. 1985, Херсон) – поет, журна­ліст. Чл. СПУ (1992...


Куликівський Микола Йосипович

КУЛИКІ́ВСЬКИЙ Микола Йосипович (06. 12. 1884, м-ко Торчин, нині смт Луць­кого р-ну Волин. обл. – 26. 11. 1956, похов. у м-ку Бавнд Брук, шт. Нью-Джерсі...


Культурної спадщини музей

КУЛЬТУ́РНОЇ СПА́ДЩИНИ Музей Відкрито у травні 1999 у Києві як наук. підрозділ Музею історії міста Києва. Розміщено у будин­ку, спорудж. 1785, який наприкінці 20 ст. реконструйовано. В експозиції висвітлено діяльність письменників (зокрема Олекси Гай-Головка...


Казанківський історичний музей

КАЗА́НКІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1974 як громадський у смт Казанка Микол. обл. Від 1976 – народний. Представлено понад 26 тис. експонатів, які розкривають історію Казанки та р-ну. Зберігаються фотокартки з життя Казанківщини, спогади очевидців голодомору 1932–33...


Корюківський історичний музей

КОРЮ́КІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1968 як музей рев., бойової та труд. слави (на громад. засадах). Розташ. у м. Корюківка Черніг. обл. Від 1985 – народ­­ний. 1987 отримав статус державного...


Київський музей О. Пушкіна

КИ́ЇВСЬКИЙ МУЗЕ́Й О. ПУ́ШКІНА Засн. 1988 як істор.-літ. музей під назвою «О. С. Пушкін та декабристи на Україні». В основі музей. фондів – колекція «Пушкініана» (2590 експонатів)...


Кримськотатарський музей мистецтв

КРИМСЬКОТАТА́РСЬКИЙ МУЗЕ́Й МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1992 у Сімферополі з ініціативи Координац. центру з відродження кримськотатар. куль­тури, Асоц. кримськотатар. художників...


Корецький історичний музей

КОРЕ́ЦЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й. Засн. 2000. Підпорядк. Корец. райвідділу культури (Рівнен. обл.). Розташ. у колиш. палаці Горчин­­ських (кін. 18 ст.). Нині у К. і. м. зберігаються 2624 музейні пре­­дмети осн. і 3994 наук.-допоміж. фондів. Експозиц.-виставк. пл. 1180 м2...


Кавалерідзе І. П. Музей-майстерня

КАВАЛЕРІ́ДЗЕ І. П. Музей-майстерня Засн. 1990 у Києві СКінУ як громад. установа...


Косенка В. С. Музей - квартира

КОСЕ́НКА В. С. Музей-квартира Засн. 1939 у Києві на громад. засадах з ініціативи М. Рильсь­­кого. Розташ. у будинку на вул. М. Коцюбинського, № 9, у квар­­тирі № 4, де мешкав видат. композитор, педагог...


Красноармійський історичний музей

КРАСНОАРМІ́ЙСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Красноармій. міськ­відділу культури. Засн. 1967 як нар. істор.-краєзнав. музей. Ор­ганізаторами, творцями експозицій і першими екскурсоводами були Т. Коробко, І. Латинін, Л. Галіна, І. Фадєєв...


Каховський історичний музей

КАХО́ВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Розташ. у м. Каховка (Херсон. обл.). Засн. 1940 як музей історії Кахов. плацдарму. Спочатку налічував 146 од. зберігання. 1941 евакуйований у м. Астрахань (РФ), 1957 відновлений з сучас. назвою. Відтоді його очолював В. Лебедєв, 1974–91 – О. Шульженко...


Книги та книгодрукування Музей

КНИ́ГИ ТА КНИГОДРУКУВА́ННЯ Музей Засн. 1985 у м. Острог Рівнен. обл. на базі книжк. колекції краєзнав. музею, створ. 1909–12 Братством ім. князів Острозьких. Експозиції, розміщені на 3-х поверхах у приміщенні Луцької надбрамної вежі (пам’ятка арх-ри 16 ст.)...


Кортеліський історичний музей

...

Ковельський історичний музей

...

Крушельницької С. Меморіальний музей

КРУШЕЛЬНИ́ЦЬКОЇ С. Меморіальний музей Засн. 1963 у с. Біла Терноп. р-ну Терноп. обл....


Кримський етнографічний музей

КРИ́МСЬКИЙ ЕТНОГРАФІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1992 у Сімферополі як філія Крим. респ. краєзн. музею, від 2009 – самост. установа. Фонди музею налічують понад 10 тис. експонатів...


Кіцманський історичний музей

КІ́ЦМАНСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Відділ Чернівецького краєзнавчого музею (від 1982). Засн. 1971 як музей на громад. засадах. Від 1982 – музей дружби народів, від 1998 – сучасна назва. Нині у фондах – 2514 од. зберігання. Експозицію складають археол. знахідки...


Канівський історичний музей

КА́НІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Розташ. у м. Канів (Черкас. обл.). Засн. 1991 як філія Черкас. обл. краєзнав. музею (перший дир. – А. Петропавловський). 1998–2002 – у складі міського музей. об’єднання, 2003–08 – у підпорядкуванні відділу культури міськради...


Коломиї історії міста Музей

КОЛОМИ́Ї ІСТО́РІЇ МІ́СТА Музей Засн. 1990. Підпорядк. упр. куль­­тури Коломий. міськради (Іва­­но-Фр. обл.). Від 1997 – у колиш. будинку повіт. ради. Нині у 18-ти експозиц. залах К. і. м. м. – понад 20 тис. од. зберігання. Фотографії, документи, мемор. і побут. речі...


Кіровоградський обласний художній музей

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Створ. 1921 як картинна галерея, від 1924 – у складі природн.-істор. музею. 1926 зібрання галереї налічувало 150 експонатів. Під час нім.-фашист. окупації повністю розграбовано...


Київський воєнно-історичний музей

КИ́ЇВСЬКИЙ ВОЄ́ННО-ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Розпочав роботу 1910 у підвал. приміщенні Київ. художньо-пром. і наук. музею. Створ. Київським відділом Імператорського Російського воєнно-історичного товариства, перебував у віданні його музей. комісії...


Книги і друкарства України Музей

КНИ́ГИ І ДРУКА́РСТВА УКРАЇ́НИ Музей Засн. 1972 у Києві М. Петренком (1-й дир.), А. В’юником як Держ. музей книги і друкарства УРСР...


Касіяна В. Художньо-меморіальний музей

КАСІЯ́НА В. Художньо-меморіальний музей Засн. 1982 у м. Снятин Івано-Фр. обл. Підпорядк. Снятин. райраді та адміністрації, від 2005 – самост. заклад. В осн. фонді – понад 1700 експонатів, у допоміжному – бл. 900. Серед унікал. речей – фото, документи...


Козловського І.С. Меморіальний музей-садиба

КОЗЛО́ВСЬКОГО І. С. Меморіальний музей-садиба Засн. 1994 у с. Мар’янівка Васильків. р-ну Київ. обл., де народився видат. укр. співак І. Козловський...


Козятина історії міста музей

КОЗЯ́ТИНА ІСТО́РІЇ МІ́СТА Музей Підпорядк. упр. культури Козятин. міськради (Вінн. обл.). Рішення про заснування прийнято 1995, відкрито для відвідувачів 2004. Розташ. у колиш. будинку земської пошти (поч. 20 ст.). Нині у фондах музею – понад 3 тис. од. зберігання...


Керченський історико-археологічний музей

КЕ́РЧЕНСЬКИЙ ІСТО́РИКО-АРХЕОЛОГІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1826 як музей старожитностей на основі приват. зібрання одного із перших дослідників пам’яток давнього Криму археолога-аматора П. Дюбрюка...


Кибальчич М. Коропський меморіальний музей

КИБА́ЛЬЧИЧА М. Коропський меморіальний музей Присвяч. революціонеру-народовольцю, винахіднику, який 1881 був засудж. до страти за розроблення вибух. пристрою, від якого загинув цар Олександр ІІ; очікуючи виконання вироку...


Київської астрономічної обсерваторії музей

КИ́ЇВСЬКОЇ АСТРОНОМІ́ЧНОЇ ОБСЕРВАТО́РІЇ Музей Початок створення припадає на 1-у пол. 1930-х рр....


Кобеляцький музей літератури і мистецтва

КОБЕЛЯ́ЦЬКИЙ МУЗЕ́Й ЛІТЕРАТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВА Засн. 1982 з ініціативи О. Кулика як громад. музей. Від 1992 – народний, від 1999 – державний. 1995 був закритий у зв’язку з аварійністю приміщення...


Криничанський історико-краєзнивчий музей

КРИНИЧА́НСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1980 як громадський. 2011 отримав статус рай. комунал. закладу культури (відтоді дир. – Т. Бєлінська). Нині розташ. у при­міщенні Центру учнів. молоді. Експозиц. пл. 134,5 м2. У фондах – 1770 експонатів...


Коштовного та декоративного каміння Музей

КОШТО́ВНОГО ТА ДЕКОРАТИ́ВНОГО КАМІ́ННЯ Музей Розташ. у смт Володарськ-Волинський Житомир. обл. Підпорядк. Мін-ву фінансів України. Засн. 1951 на основі колекції, зі­б­раної В. Клочковим і О. Салма­ніном. Від 1958 – мінералог. му­зей на громад. засадах...


Кропивницького М. Меморіальний музей у Кіровограді

...

Коновальця Є. Історико-меморіальний музей

КОНОВА́ЛЬЦЯ Є. Історико-меморіальний музей Засн. 1990 з ініціативи Т-ва укр. мови у родин. будинку Є. Коновальця в с. Зашків Жовків. р-ну Львів. обл. 1991 з нагоди 100-річчя від його дня народж. побл. музею встановлено пам’ятник (скульптор Р. Романович...


Коцки А. Меморіальний будинок-музей

КО́ЦКИ А. Меморіальний будинок-музей Створ. 1988 в Ужгороді, відкритий 1990 як відділ Закарп. крає­знав. музею...


Краматорська міста Художній музей

КРАМАТО́РСЬКА МІ́СТА Художній музей Засн. 1959 на базі картин. гале­реї, від 1967 – філія Донец. ХМ, від 1992 підпорядк. відділу куль­тури і туризму Краматор. міськ­ради. Зібрання музею – бл. 2-х тис. мист. творів (живопис, графіка, скульптура...


Краматорська історії міста Музей

КРАМАТО́РСЬКА ІСТО́РІЇ МІ́СТА МУЗЕЙ Підпорядк. Краматор. міськвідділу культури (Донец. обл.). Засн. 1967 на громад. засадах. 1988–92 – відділ Донец. обл. краєзн. музею. Нині у К. і. м. М. зберігається бл. 20 тис. предметів (16 тис. – осн., 3,9 тис. – наук.-допоміж. фондів)...


Коропський регіональний історико - археологічний музей

КО́РОПСЬКИЙ РЕГІОНА́ЛЬНИЙ ІСТО́РИКО-АРХЕОЛОГІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1993 у смт Короп Черніг. обл. Підпорядк. Короп. рай­­держадміністрації. Знач. внесок у становлення музею зробили місц. крає­знавці, зокрема В. Ку­­риленко...


Кульчицької Олени Художньо-меморіальний музей

КУЛЬЧИ́ЦЬКОЇ ОЛЕ́НИ Художньо-меморіальний музей Засн. 1967 рішенням Львів. обл­­ради нар. депутатів. Відкрито 1971 у Львові у колиш. помешканні художниці, функціонує як структур. підрозділ Нац. музею у Львові, якому 1957 О. Кульчицька заповіла мист. спадщину та майно...


Козелецький музей історії ткацтва Чернігівщини

...

Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й. Буханчука

...

Кіровоградський художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ХУДО́ЖНЬО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й О. ОСМЬО́РКІНА Створ. 1985, від 1990 – державний, відкритий 1994. Приміщення музею – пам’ятка арх-ри, збудовано 1899 у неорос. стилі за проектом арх. Я. Паученка...


Кисілевської Олени Літературно-меморіальний музей

КИСІЛЕ́ВСЬКОЇ ОЛЕ́НИ Літературно-меморіальний музей Засн. 1999 у м. Монастириська Терноп. обл. з ініціативи О. Черемшинського. В експозиції – рукописи, машинописи праць О. Кисілевської, фото, оригінали документів...


Короленка В. Г. Житомирський літературно - меморіальний музей

КОРОЛЕ́НКА В. Г. Житомирський літературно-меморіальний музей Засн. 1973 як відділ обл. крає­знав. музею. Розташ. у будинку...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна