Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  113

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1883 як істор.-геогр. музей при Єлисаветгр. земському реал. уч-щі (нині Кіровоград) з ініціативи етнографа, історика...


Кіровоградський обласний художній музей

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Створ. 1921 як картинна галерея, від 1924 – у складі природн.-істор. музею. 1926 зібрання галереї налічувало 150 експонатів. Під час нім.-фашист. окупації повністю розграбовано...


Кіровоградський музей музичної культури ім. К. Шимановського

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ МУЗЕ́Й МУЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ ім. К. Шимановського Створ. 1991 на базі мемор. кімнати-музею польс. композитора К. Шимановського при Кіровогр. муз. уч-щі з метою збереження...


Кіровоградський художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ХУДО́ЖНЬО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й О. ОСМЬО́РКІНА Створ. 1985, від 1990 – державний, відкритий 1994. Приміщення музею – пам’ятка арх-ри, збудовано 1899 у неорос. стилі за проектом арх. Я. Паученка...


Кіровоградський міський літературно-меморіальний музей І. Карпенка-Карого

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ МІСЬКИ́Й ЛІТЕРАТУ́РНО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й І. КАРПЕ́НКА-КА́РОГО Засн. 1995. Створ. з ініціативи обл. орг-ції СПУ, Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. Підпорядк. відділу культури і туризму Кіровогр. міськради. Розташов. у будинку...


Ківерцівський краєзнавчий музей

КІ́ВЕРЦІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Ківерців. райвідділу культури (Волин. обл.). Засн. 2009. У фондах – понад 200 експонатів. У музеї зберігаються ікона св. Миколая Чудотворця 17–18 ст., ключі від замку Радзивіллів, папер. гроші 19 ст., знаряддя праці...


Катеринопільський краєзнавчий музей

КАТЕРИНО́ПІЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1976 як музей на громад. засадах. Від 1992 – держ., від 1993 – сучасна назва. Підпорядк. Катеринопіл. райвідділу культури (Черкас. обл.). Спочатку знаходився у приміщенні муз. школи, 1983–2003 та від 2009 – у рай. Будинку культури...


Кутський краєзнавчий музей

...

Куп’янський краєзнавчий музей

КУ́П’ЯНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Куп’ян. міськраді (Хар­ків. обл.). Розташ. у будівлі...


Каланчацький краєзнавчий музей

КАЛАНЧА́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Каланчац. райвідділу культури (Херсон. обл.). Засн. 1978. Від 2008 – у ниніш. приміщенні. Експозиц. розділи: «Наш край у далекому минулому», «Каланчацький район у роки Великої Вітчизняної війни»...


Костопільський краєзнавчий музей

...

Кролевецький краєзнавчий музей

...

Красногвардійський краєзнавчий музей

КРАСНОГВАРДІ́ЙСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Красногвардій. рай­відділу культури (АР Крим). Засн. 1995. Нині у фондах – 4870 експонатів, пов’язаних з історією Красногвардійщини, 2-ю світ. війною...


Красноградський краєзнавчий музей

КРАСНОГРА́ДСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. П. Мартиновича Підпорядк. Красногр. райвідділу культури (Харків. обл.). Засн. 1922 у колиш. будинку повіт. лі­ка­ря Р. Шиндлера (пам’ятка арх-ри, поч. 20 ст.) з ініціативи художни­ка П. Мартиновича. Першим дир. був П. Зельонов...


Кремінський краєзнавчий музей

КРЕМІНСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кремін. райраді (Лу­ган. обл.). Створ. 1966 як громадський. Від 1968 – народний. 1979–90 – відділ Луган. обл. краєзнав. музею. Розміщений у будівлі...


Кременчуцький краєзнавчий музей

КРЕМЕНЧУ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кременчуц. міському відділу культури (Полтав. обл.). Засн. 1937 на основі колекцій місц. учител. ін-ту та відділу нар. освіти у приміщенні однієї з синагог...


Котелевський краєзнавчий музей

КОТЕЛЕ́ВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1962 на громад. засадах. Від 1969 – народний. Підпорядк. Котелев. райвідділу культури (Пол­тав. обл.). У рад. період і 1990-х рр. містився в окремому приміщенні...


Куликівський краєзнавчий музей

КУЛИКІ́ВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Розташ. у смт Куликівка Черніг. обл. Засн. 1978. Від 1980 – народний. Нині у фондах – 2270 експонатів, які розміщені за роз­ділами: «Природа рідного краю», «Куликівщина з найдавніших часів до початку 20 ст.», «Археологічні дослідження»...


Краснопільський краєзнавчий музей

КРАСНОПІ́ЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1985 у смт Краснопілля Сум. обл. як музей на громад. засадах. Від 1994 – народний. Нині налічується 1027 од. зберігання осн. і 3029 – наук.-допоміж. фондів. Експозиція К. к. м. розташ. у 4-х залах...


Кременецький краєзнавчий музей

КРЕМЕНЕ́ЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кременец. райвідділу культури (Терноп. обл.). Засн. 1937 з ініціативи польс. учених Ф. Мончака та З. Опольського. Деякий час був розташ. у приміщенні колиш. ліцею, від 1950 – у будинку на вул. Т. Шевченка...


Костянтинівський краєзнавчий музей

КОСТЯНТИ́НІВСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1967 з ініціативи Б. Донцова, В. Бондаря, К. Якусевич, К. Крилова та ін. Підпорядк. Кос­тянтинів. міськ­відділу культури (Донец. обл.). Від 1973 – на­род­ний. 1982–91 – філія Донец. крає­зн. музею. К. к. м. провадить н.-д....


Коростенський краєзнавчий музей

КО́РОСТЕНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Філія Житомирського крає­­знав­­чого музею. Розташ. у м. Корос­­тень (Житомир. обл.)...


Конотопський Краєзнавчий Музей

КОНОТО́ПСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. О. Лазаревського Засн. 1900 з ініціативи історика О. Лазаревського (після смерті – його імені), який подарував тво­ри живопису, старовинну зброю, рукописи...


Кагарлицький історики-краєзнавчий музей

КАГАРЛИ́ЦЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1973. Підпорядк. Кагарлиц. райвідділу культури (Київ. обл.). У створенні музею брали участь В. Орел, В. Калиновський, Я. Кукоба, М. Карначова, К. Галактіонов, Л. Ткаченко (нині дир.). Є метод. центром 7-ми філій...


Куйбишевський (Більмацький) краєзнавчий музей

...

Комсомольський історико-краєзнавчий музей

...

Красноперекопський міський краєзнавчий музей

КРАСНОПЕРЕКО́ПСЬКИЙ МІСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Красноперекоп. міськ­відділу культури (АР Крим). Засн. 1963. Нині у фондах – бл. 15 тис. експонатів (у серед. 1980-х рр. нараховувалося бл. 700)...


Краснопавлівський народний краєзнавчий музей

КРАСНОПА́ВЛІВСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Лозів. райвідділу культури (Харків. обл.). Засн. 1987. Від 1991 – народний. У фондах – понад 5 тис. експонатів, з них бл. 3 тис. – оригінальні. Серед унікал. – зуби та бивень ма­монта...


Криворізький історико-краєзнавчий музей

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Криворіз. міськвідді­лу культури (Дніпроп. обл.). По­станову про заснування музею ухвалено 1960...


Кривоозерський історико-краєзнавчий музей

КРИВООЗЕ́РСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кривоозер. рай. від­ділу культури (Микол. обл.). Рішення про створення ухвалено 1986...


Котовський міський краєзнавчий музей

КОТО́ВСЬКИЙ МІСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1961 на громад. засадах у будинку, який був споруджений 1907 (нині ДЮСШ), з ініціативи колиш. червоноармійця...


Краснолиманський народний краєзнавчий музей

КРАСНОЛИМА́НСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Краснолиман. міськ­відділу культури (Донец. обл.). Засн. 1967. Нині функціонує 7 залів. У фондах – бл. 3 тис. експонатів. Серед унікал. – кістки стародав. тварин, знаряддя пра­­ці первіс. людей...


Карлівський історико-краєзнавчий музей

КА́РЛІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Карлів. райвідділу культури (Полтав. обл.). Засн. 1967 як музей на громад. засадах з ініціативи Ф. Левченка. Спочатку розміщувався в одній з кімнат рай. Будинку культури...


Калущини Історико-краєзнавчий музей

КА́ЛУЩИНИ Історико-краєзнавчий музей Рішення про створення прийнято 1992, відкрито для відвідувачів 1997. Підпорядк. Упр. культури Калус. міськради (Івано-Фр. обл.). Розташ. у будівлі...


Кам’янка-Бузький краєзнавчий музей

КА́М’ЯНКА-БУ́ЗЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Кам’янка-Бузькому райвідділу культури (Львів. обл.). Засн. 1996. До 1992 у м. Кам’янка-Бузька діяв музей В. Леніна. Художнє оформлення К.-Б. к. м. здійснювали художник-арх. О. Скоп і художник Т. Боровик...


Кодимський історико-краєзнавчий музей

КО́ДИМСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 2001. Підпорядк. Кодим. райвідділу культури (Одес. обл.). Розташ. у пам’ятці арх-ри (садиба кін. 19 ст.). Осн. напрями діяльності: експозиц., виставк., фонд., реставрац., культ.-осв., н.-д....


Кілійський історико-краєзнавчий музей

КІЛІ́ЙСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1964. Підпорядк. Кілій. райвідділу культури (Одес. обл.). Активну участь в орг-ції музею брали А. Рибінцева, Н. Куниця, Б. Райнов, І. Скрипаль...


Камінь-Каширський історико-краєзнавчий музей

КА́МІНЬ-КАШИ́РСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й. Підпорядк. Камінь-Кашир. райвідділу культури (Волин. обл.). Засн. 1980 як музей на громад. засадах. Від 1985 – народний. 1992–96 здійснено оновлення експозицій. У фондах музею – понад 2 тис. експонатів...


Кіровоградський район

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у центральній частині Кіровоградської області. Утвор. 1923. Жит. р-ну потерпали від голодомору 1932–33...


Кіровоградський механічний завод

...

Кіровоградський урановорудний район

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ УРАНОВОРУ́ДНИЙ РАЙО́Н – група родовищ уранових руд. Знаходиться у межах Кіровогр. і Дніпроп. обл. К. у. р. складає основу сировин. бази урану України, є унікал. як у Європі...


Кіровоградський муніципальний камерний хор

...

Кіровоградський національний технічний університет

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1929 як Зінов’єв. вечір. індустр. ін-т с.-г. машинобудування, від 1956 – відділ., від 1962 – філія Харків. політех. ін-ту...


Кіровоградський завод Червона зірка

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ЗАВО́Д «ЧЕРВО́НА ЗІ́РКА» – підприємство, що спеціалізується на випуску сільськогосподарської техніки. Засн. 1874 англ. підприємцями...


Кіровоградський державний педагогічний університет

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. В. Винниченка – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку вчителів. Засн. 1930 як Ін-т соц. виховання на базі пед. технікуму (створ. 1923). Від 1933 – Зінов’єв. (від 1934 – Кіров., від 1939 – Кіровогр.) пед. ін-т...


Кіровоградський інститут агропромислового виробництва НААНУ

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА НААНУ – наукова установа...


Кіровоградський академічний обласний театр ляльок

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1939 В. Козловським (1-й худож. кер.) як Кіровогр. держ. обл. пересув. театр ляльок. 1949 заклад розформовано, частина колективу почала працювати при філармонії як «дит. бригада»...


Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. Кропивницького

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й УКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНО-ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. М. Кропивницького Засн. 1882 М. Кропивницьким у м. Єлисаветград (нині Кіровоград) як Перший нац. профес. реаліст. театр, від 1925 – ім. Т. Шевченка...


Ковельський історичний музей

...

Кіцманський історичний музей

КІ́ЦМАНСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Відділ Чернівецького краєзнавчого музею (від 1982). Засн. 1971 як музей на громад. засадах. Від 1982 – музей дружби народів, від 1998 – сучасна назва. Нині у фондах – 2514 од. зберігання. Експозицію складають археол. знахідки...


Корецький історичний музей

КОРЕ́ЦЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й. Засн. 2000. Підпорядк. Корец. райвідділу культури (Рівнен. обл.). Розташ. у колиш. палаці Горчин­­ських (кін. 18 ст.). Нині у К. і. м. зберігаються 2624 музейні пре­­дмети осн. і 3994 наук.-допоміж. фондів. Експозиц.-виставк. пл. 1180 м2...


Красноармійський історичний музей

КРАСНОАРМІ́ЙСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Красноармій. міськ­відділу культури. Засн. 1967 як нар. істор.-краєзнав. музей. Ор­ганізаторами, творцями експозицій і першими екскурсоводами були Т. Коробко, І. Латинін, Л. Галіна, І. Фадєєв...


Кримськотатарський музей мистецтв

КРИМСЬКОТАТА́РСЬКИЙ МУЗЕ́Й МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1992 у Сімферополі з ініціативи Координац. центру з відродження кримськотатар. куль­тури, Асоц. кримськотатар. художників...


Кримський етнографічний музей

КРИ́МСЬКИЙ ЕТНОГРАФІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1992 у Сімферополі як філія Крим. респ. краєзн. музею, від 2009 – самост. установа. Фонди музею налічують понад 10 тис. експонатів...


Кортеліський історичний музей

...

Косенка В. С. Музей - квартира

КОСЕ́НКА В. С. Музей-квартира Засн. 1939 у Києві на громад. засадах з ініціативи М. Рильсь­­кого. Розташ. у будинку на вул. М. Коцюбинського, № 9, у квар­­тирі № 4, де мешкав видат. композитор, педагог...


Корюківський історичний музей

КОРЮ́КІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1968 як музей рев., бойової та труд. слави (на громад. засадах). Розташ. у м. Корюківка Черніг. обл. Від 1985 – народ­­ний. 1987 отримав статус державного...


Крушельницької С. Меморіальний музей

КРУШЕЛЬНИ́ЦЬКОЇ С. Меморіальний музей Засн. 1963 у с. Біла Терноп. р-ну Терноп. обл....


Кавалерідзе І. П. Музей-майстерня

КАВАЛЕРІ́ДЗЕ І. П. Музей-майстерня Засн. 1990 у Києві СКінУ як громад. установа...


Казанківський історичний музей

КАЗА́НКІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1974 як громадський у смт Казанка Микол. обл. Від 1976 – народний. Представлено понад 26 тис. експонатів, які розкривають історію Казанки та р-ну. Зберігаються фотокартки з життя Казанківщини, спогади очевидців голодомору 1932–33...


Книги та книгодрукування Музей

КНИ́ГИ ТА КНИГОДРУКУВА́ННЯ Музей Засн. 1985 у м. Острог Рівнен. обл. на базі книжк. колекції краєзнав. музею, створ. 1909–12 Братством ім. князів Острозьких. Експозиції, розміщені на 3-х поверхах у приміщенні Луцької надбрамної вежі (пам’ятка арх-ри 16 ст.)...


Канівський історичний музей

КА́НІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Розташ. у м. Канів (Черкас. обл.). Засн. 1991 як філія Черкас. обл. краєзнав. музею (перший дир. – А. Петропавловський). 1998–2002 – у складі міського музей. об’єднання, 2003–08 – у підпорядкуванні відділу культури міськради...


Каховський історичний музей

КАХО́ВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Розташ. у м. Каховка (Херсон. обл.). Засн. 1940 як музей історії Кахов. плацдарму. Спочатку налічував 146 од. зберігання. 1941 евакуйований у м. Астрахань (РФ), 1957 відновлений з сучас. назвою. Відтоді його очолював В. Лебедєв, 1974–91 – О. Шульженко...


Культурної спадщини музей

КУЛЬТУ́РНОЇ СПА́ДЩИНИ Музей Відкрито у травні 1999 у Києві як наук. підрозділ Музею історії міста Києва. Розміщено у будин­ку, спорудж. 1785, який наприкінці 20 ст. реконструйовано. В експозиції висвітлено діяльність письменників (зокрема Олекси Гай-Головка...


Київський музей О. Пушкіна

КИ́ЇВСЬКИЙ МУЗЕ́Й О. ПУ́ШКІНА Засн. 1988 як істор.-літ. музей під назвою «О. С. Пушкін та декабристи на Україні». В основі музей. фондів – колекція «Пушкініана» (2590 експонатів)...


Кобеляцький музей літератури і мистецтва

КОБЕЛЯ́ЦЬКИЙ МУЗЕ́Й ЛІТЕРАТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВА Засн. 1982 з ініціативи О. Кулика як громад. музей. Від 1992 – народний, від 1999 – державний. 1995 був закритий у зв’язку з аварійністю приміщення...


Книги і друкарства України Музей

КНИ́ГИ І ДРУКА́РСТВА УКРАЇ́НИ Музей Засн. 1972 у Києві М. Петренком (1-й дир.), А. В’юником як Держ. музей книги і друкарства УРСР...


Козятина історії міста музей

КОЗЯ́ТИНА ІСТО́РІЇ МІ́СТА Музей Підпорядк. упр. культури Козятин. міськради (Вінн. обл.). Рішення про заснування прийнято 1995, відкрито для відвідувачів 2004. Розташ. у колиш. будинку земської пошти (поч. 20 ст.). Нині у фондах музею – понад 3 тис. од. зберігання...


Касіяна В. Художньо-меморіальний музей

КАСІЯ́НА В. Художньо-меморіальний музей Засн. 1982 у м. Снятин Івано-Фр. обл. Підпорядк. Снятин. райраді та адміністрації, від 2005 – самост. заклад. В осн. фонді – понад 1700 експонатів, у допоміжному – бл. 900. Серед унікал. речей – фото, документи...


Київський воєнно-історичний музей

КИ́ЇВСЬКИЙ ВОЄ́ННО-ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Розпочав роботу 1910 у підвал. приміщенні Київ. художньо-пром. і наук. музею. Створ. Київським відділом Імператорського Російського воєнно-історичного товариства, перебував у віданні його музей. комісії...


Кибальчич М. Коропський меморіальний музей

КИБА́ЛЬЧИЧА М. Коропський меморіальний музей Присвяч. революціонеру-народовольцю, винахіднику, який 1881 був засудж. до страти за розроблення вибух. пристрою, від якого загинув цар Олександр ІІ; очікуючи виконання вироку...


Козловського І.С. Меморіальний музей-садиба

КОЗЛО́ВСЬКОГО І. С. Меморіальний музей-садиба Засн. 1994 у с. Мар’янівка Васильків. р-ну Київ. обл., де народився видат. укр. співак І. Козловський...


Краматорська міста Художній музей

КРАМАТО́РСЬКА МІ́СТА Художній музей Засн. 1959 на базі картин. гале­реї, від 1967 – філія Донец. ХМ, від 1992 підпорядк. відділу куль­тури і туризму Краматор. міськ­ради. Зібрання музею – бл. 2-х тис. мист. творів (живопис, графіка, скульптура...


Керченський історико-археологічний музей

КЕ́РЧЕНСЬКИЙ ІСТО́РИКО-АРХЕОЛОГІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1826 як музей старожитностей на основі приват. зібрання одного із перших дослідників пам’яток давнього Криму археолога-аматора П. Дюбрюка...


Коростишівський народний історичний музей

КОРОСТИ́ШІВСЬКИЙ НАРО́ДНИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1965 як музей на громад. засадах. Від 1967 – народний. Підпорядк. Коростишів. райвід­­ділу культури (Житомир. обл.). Розташ. у приміщенні рай. Будинку культури. Осн. напрями діяльності: орг-ція пошук. роботи...


Краматорська історії міста Музей

КРАМАТО́РСЬКА ІСТО́РІЇ МІ́СТА МУЗЕЙ Підпорядк. Краматор. міськвідділу культури (Донец. обл.). Засн. 1967 на громад. засадах. 1988–92 – відділ Донец. обл. краєзн. музею. Нині у К. і. м. М. зберігається бл. 20 тис. предметів (16 тис. – осн., 3,9 тис. – наук.-допоміж. фондів)...


Кропивницького М. Меморіальний музей у Кіровограді

...

Коштовного та декоративного каміння Музей

КОШТО́ВНОГО ТА ДЕКОРАТИ́ВНОГО КАМІ́ННЯ Музей Розташ. у смт Володарськ-Волинський Житомир. обл. Підпорядк. Мін-ву фінансів України. Засн. 1951 на основі колекції, зі­б­раної В. Клочковим і О. Салма­ніном. Від 1958 – мінералог. му­зей на громад. засадах...


Криничанський історико-краєзнивчий музей

КРИНИЧА́НСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1980 як громадський. 2011 отримав статус рай. комунал. закладу культури (відтоді дир. – Т. Бєлінська). Нині розташ. у при­міщенні Центру учнів. молоді. Експозиц. пл. 134,5 м2. У фондах – 1770 експонатів...


Коцки А. Меморіальний будинок-музей

КО́ЦКИ А. Меморіальний будинок-музей Створ. 1988 в Ужгороді, відкритий 1990 як відділ Закарп. крає­знав. музею...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна