Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  48

Луганський національний університет ім. Т. Шевченка

ЛУГА́НСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Т. Шевченка – вищий навчальний заклад. Засн. у Луганську 1923 як Донец. ІНО на базі губерн. вищих пед. курсів (відкриті 1921). У 1934 перейм. у Луган. (1935–58 та 1970–90 – Ворошиловгр.) держ. пед. ін-т...


Луганський національний аграрний університет

ЛУГА́НСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АГРА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що готує фахівців для агропромислового комплексу. Засн. 1921 як Луган. (1935–58 та 1970–90 – Ворошиловгр.) с.-г. ін-т, від 1930 – ін-т овочівництва, від 1934 – ін-т плодоовочівництва...


Луганський державний медичний університет

ЛУГА́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Зaсн. 1956 як Ворошиловгр. (1958–70 та від 1990 – Луган.) мед. ін-т. Від 1994 – сучасна назва. Від 2015 – у м. Рубіжне (Луган. обл.). Нині у його структурі – 3 ф-ти (мед....


Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. Дідоренка

ЛУГА́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ ім. Е. Дідоренка – вищий юридичний навчальний заклад...


Львівський національний університет ім. І. Франка

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Франка – автономний самоврядний дослідницький вищий навчальний заклад, один із найстаріших університетів України та Східної Європи. Засн. 1661 як єзуїт. академія на базі школи єзуїт. колегії...


Львівський національний медичний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Данила Галицького – вищий навчальний заклад, що здій­снює підготовку лікарів та провізорів. Є одним із найдавніших мед. ВНЗів України. Веде свою історію від мед. ф-ту Львів. ун-ту...


Львівський національний аграрний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АГРА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що готує фахівців для агропромислового комплексу. Засн. 1856 у Дублянах (нині місто Жовків. р-ну Львів. обл.) з ініціативи Галиц. госп. т-ва як Рільн. школа. 1878 вона стала держ....


Луцький національний технічний університет

ЛУ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1966 як Луцьке відділ. заг.-тех. ф-ту Київ. автомоб.-дорож. ін-ту, від 1968 – Луцький заг.-тех. ф-т цього ж ВНЗу...


Лісотехнічний університет України Національний

ЛІСОТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т УКРАЇ́НИ Національний – вищий навчальний заклад...


Львівська політехніка Національний університет

...

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ ТА БІОТЕХНОЛО́ГІЙ iм. С. Ґжицького – вищий навчальний заклад. Історія Ун-ту сягає 1457, коли у Львові засн. цехову школу коновальства і кування коней (від 1425 діяли ковал. та сідляр. цехи)...


Луганський край

«ЛУГА́НСЬКИЙ КРАЙ» Виходить від 2003 у Луганську щомісяця накладом бл. 1000 прим. Засн. і видавець – ТОВ «Книжковий світ». Матеріали вміщує укр. та рос. мовами. Висвітлює життя рідного краю, друкує поет. твори місц. авторів. Темат. сторінки: «Класика», «Слово і па­­м’ять»...


Літератури Інститут ім. Т. Шевченка НАНУ

ЛІТЕРАТУ́РИ Інститут ім. Т. Шевченка НАНУ – науково-дослідна установа, що займається вивченням української та світової літератур...


Луганський Микола  Іванович

ЛУГА́НСЬКИЙ Микола Іванович (25. 11(08. 12). 1906, с. Новопавлівка, нині Лутугин. р-ну Луган. обл. – 29. 08. 1968, Київ) – лікар-токсиколог. Чоловік М. Говорової. Д-р мед. н. (1956)...


Луганський державний цирк

ЛУГА́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК Засн. наприкінці 1890-х рр. Під час 2-ї світ. війни дерев’яна будівля згоріла, тому від 1945 гастролюючі цирки-шапіто розміщували у парку ім. 1-го Травня. 1971 відбудовано коштом підпр-в міс­та й роботу цирку відновлено. У виставах...


Луганський автоскладальний завод

...

Луганський Сергій Данилович

ЛУГА́НСЬКИЙ Сергій Данилович (01. 10. 1918, м. Вірний, нині Алмати, Казахстан – 16. 01. 1977, там само) – військовик. Двічі Герой Рад. Союзу (1943, 1944). Учасник рад.-фін. і 2-ї світ. воєн. Держ. та бойові нагороди СРСР. В армії від 1936. Закін. Оренбур. військ. школу льотчиків (РФ, 1938)...


Луганський тепловозобудівний завод

ЛУГА́НСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д («Луганськтепловоз») – підприєм­ство з виробництва магістральних вантажних тепловозів, електропотягів постійного і змінного струму...


Луганський трубний завод

ЛУГА́НСЬКИЙ ТРУ́БНИЙ ЗАВО́Д – підприємство з виробництва сталевих зварних труб. Діяв 1913–2013. Засн. як «Торг. дім К. Попов і І. Буденцов» для вироб-ва труб у Луганську. 1918 націоналізовано. У роки 2-ї світ. вій­ни будівлі з-ду зруйновані. У лютому 1943...


Луганський машинобудівний завод

ЛУГА́НСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д ім. О. Пархоменка – підприємство гірничошахтного машинобудування. Засн. 1878 як майстерні з ремонту залізнич. рухомого складу (на 26 паровозів і 52 вагони)...


Луганський патронний завод

ЛУГА́НСЬКИЙ ПАТРО́ННИЙ ЗАВО́Д – підприємство, що в різні періоди своєї діяльності випускало боєприпаси для бойової, мисливської і спортивної стрілецької зброї, виготовляло і ремонтувало різні види зброї, патрони та комплектуючі...


Луганський інструментальний завод

...

Луганський завод колінчастих валів

ЛУГА́НСЬКИЙ ЗАВО́Д КОЛІ́НЧАСТИХ ВАЛІ́В – підприємство у галузі машинобудування. Засн. 1895 як маш.-буд. з-д. До 1917 виробляв рейк. костилі та цвяхи. 1922–23 разом із емальзаводом ім. Артема утворили об’єднання...


Луганський лікеро-горілчаний завод

ЛУГА́НСЬКИЙ ЛІКЕ́РО-ГОРІЛЧА́НИЙ ЗАВО́Д – підприємство харчової промисловості. Історія розпочинається 1896 з буд-ва Бельгій. спирт. т-вом на берегах р. Лугань спиртоочис. з-ду, який випускав 120 відер спирту, 40 – денатуров. спирту...


Луганський ливарно-механічний завод

ЛУГА́НСЬКИЙ ЛИВА́РНО-МЕХАНІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д – спеціалізоване підприємство з виробництва виливків із сірого і високоміцного чавуну...


Луганський обласний краєзнавчий музей

ЛУГА́НСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1922 шляхом об’єднання Природн.-геогр. музею, що був відкритий 1920 у приміщенні на вул. Садова та мав природн.-істор., геогр. і пром. відділи, та Музею живопис. культури...


Луганський хіміко-фармацевтичний завод

ЛУГА́НСЬКИЙ ХІ́МІКО-ФАРМАЦЕВТИ́ЧНИЙ ЗАВО́Д – підприємство фармацевтичної промисловості. Засн. 1936. Свою діяльність розпочав з виготовлення борної кислоти, бури, хлористого кальцію, осадженої крейди і англ. солі. У 1950-х рр. освоєно вироб-во деяких видів мазі...


Луганський обласний художній музей

ЛУГА́НСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Історія Л. о. х. м. тісно пов’язана з історією Луганського обласного краєзнавчого музею. Його першу експозицію, яка налічувала бл. 800 творів образотвор. і декор. мист-ва від антич. часів до поч. 20 ст....


Луганський природний заповідник НАНУ

ЛУГА́НСЬКИЙ ПРИРО́ДНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК НАНУ Створ. у Луган. обл. 1968 у складі 2-х відділ.: Станично-Луганського (ін. назва – Придінцівська заплава; знаходиться у ме­жах заплави та першої надзаплав. тераси лівобережжя Сі­верського Дінця...


Луганський авіаційний ремонтний завод

ЛУГА́НСЬКИЙ АВІАЦІ́ЙНИЙ РЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д – державне підприємство, що спеціалізувалося на ремонті авіа­ційних двигунів та вертолітних редукторів. Створ. 1931 на базі авіац. майстерень, що виконували ремонт літаків УТ-1, -2, По-2, Р-1, -5, І-16, СБ, ТБ-3, Іл-2, -10, Як-18, МіГ-15...


Луганський інститут агропромислового виробництва НААНУ

...

Луганський проектно-технологічний інститут машинобудування

ЛУГА́НСЬКИЙ ПРОЕ́КТНО- ТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т МАШИНОБУДУВА́ННЯ («ЛуганськПТІМаш») – комплексна установа з вивчення проблем впровадження нових прогресивних технологічних процесів, комплексної механізації і автоматизації виробництва...


Луганський академічний обласний театр ляльок

...

Лисенка Миколи Імені Голандський хор

ЛИ́СЕНКА МИКО́ЛИ І́МЕНІ Голландський хор Засн. 1996 у м. Утрехт з ініціативи М. Антоновича (худож. кер. і диригент до 2006). Спочатку він створив «Візантійський хор» (1951), що складався лише із чоловіків-голландців...


Луганський академічний обласний російський драматичний театр

ЛУГА́НСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й РОСІ́ЙСЬКИЙ ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. П. Луспекаєва Засн. 1939 постановою РМ УРСР як Ворошиловгр. рос. драм. театр (1958–69, від 1990 – Луган.). Основу колективу склали випускники Центр. театр. уч-ща (Ленінград...


Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр

ЛУГА́НСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й АКАДЕМІ́ЧНИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНО- ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР Засн. 1941 В. Довбищенком (1-й худож. кер.) та О. Громовим як Харків. укр. драм. театр. Основу трупи склали актори...


Лисенка Миколи Імені Міжнародний музичний конкурс

ЛИ́СЕНКА МИКО́ЛИ І́МЕНІ Міжнародний музичний конкурс Засн. 1962 у Києві Мін-вом культури України, а також зусиллями композиторів А. Штогаренка, Є. Станковича, М. Скорика, Л. Колодуба, співачки Є. Чавдар, піаністів Є. Ржанова...


Луганський інститут комплексної механізації очисних і підготовчих робіт (ІКМОПР)

...

Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького

...

Лифаря Сержа Імені Міжнародний конкурс артистів балету і хореографів

ЛИФА́РЯ СЕ́РЖА І́МЕНІ Міжнародний конкурс артистів балету і хореографів Засн. 1994 у Києві Мін-вом культури України, Гол. упр. культури Київ. міської держ. адміністрації, Нац. оперою України...


Літератури України Національний музей

ЛIТЕРАТУ́РИ УКРАЇ́НИ Національний музей Засн. 1981 у Києві постановою РМ УРСР як Держ. музей літ-ри УРСР. Для відвідувачів відкритий 1986. Статус національного – від 1999. Розташ. на розі вул. Б. Хмельницького, № 11 і Терещенківська...


Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ЛІТЕРАТУ́РНО- МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й І. ФРАНКА́ Відкрито 1940 з ініціативи П. Франка, СПУ та згідно постанови РНК УРСР як Літ.-мемор. музей І. Франка у будинку...


Львівський національний академічний театр опери та балету

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ ТА БАЛЕ́ТУ ім. С. Крушельницької Засн. 1900 як Міський театр у будівлі, зведеній за проектом арх. З. Ґорґолевського у стилі італ., або віден., псевдоренесансу. 1930–39 – Великий театр, 1939–41...


Львівський таємний український університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ТАЄ́МНИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – символічна назва офіційно не зареєстрованого польською владою вищого навчального закладу. Діяв на громад. засадах від вересня 1921 до кін. 1925. Засн. у липні 1921 на з’їзді укр. студентства з ініціативи НТШ...


Львівський торговельно-економічний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ТОРГОВЕ́ЛЬНО- ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – найстаріший торговельно-еко­номічний вищий навчальний за­клад України. Веде свою історію від 3-клас. Реал. школи з торг. відділ....


Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т БЕЗПЕ́КИ ЖИТТЄДІЯ́ЛЬНОСТІ – вищий навчальний заклад. Підпорядк. Держ. службі України з надзвич. ситуацій. Веде свою історію від Київ. курсів удосконалення офіцер. складу пожеж. охорони МВС СРСР...


Львівський державний університет внутрішніх справ

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для органів внутрішніх справ, а також правознавців, економістів і психологів. Засн. 1939 як Львів. школа міліції...


Львівський державний університет культури ім. І. Боберського

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ФІЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ ім. І. Боберського – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі фізичного виховання та спорту...