Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  82

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша

...

Львівський коледж культури і мистецтв

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ КО́ЛЕДЖ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1939 як школа політосвіти та бібліотечна школа, що діяли як курси. Під час 2-ї світ. війни не працювали. 1944 відновлено роботу на основі об’єднання у Львів. технікум політосвіти, 1948–66 – культ.-осв. технікум...


Львівський державний цирк

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК Підпорядк. Укр. цирк. компанії (Київ). 1948 уперше згадують дво­щогловий цирк-шапіто біля підніжжя Свято-Юрської гори у Львові. Осн. будівлю зведено 1955...


Львівський державний ювелірний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЮВЕЛІ́РНИЙ ЗАВО́Д – підприємство ювелірної промисловості. Засн. 1944 як Львів. з-д метал. виробів...


Львівський державний завод Лорта

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЗАВО́Д «ЛО́РТА» – підприємство радіоелектронної промисловості. Засн. 1944 як авіаремонт. прифронт. з-д. Згодом розпочав випуск установок для перевірки і регулювання систем літаків, а від 1951 – радіо­електрон. апаратури...


Львівський державний університет культури ім. І. Боберського

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ФІЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ ім. І. Боберського – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі фізичного виховання та спорту...


Львівський державний історико-архітектурний заповідник

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-АРХІТЕКТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК – частина території Львова, на яку поширено особливий статус охорони об’єктів культурної спадщини. Створ. 1975 постановою РМ УРСР з метою збереження, дослідж....


Львівський державний університет внутрішніх справ

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для органів внутрішніх справ, а також правознавців, економістів і психологів. Засн. 1939 як Львів. школа міліції...


Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т БЕЗПЕ́КИ ЖИТТЄДІЯ́ЛЬНОСТІ – вищий навчальний заклад. Підпорядк. Держ. службі України з надзвич. ситуацій. Веде свою історію від Київ. курсів удосконалення офіцер. складу пожеж. охорони МВС СРСР...


Львівський державний авіаційно-ремонтний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АВІАЦІ́ЙНО-РЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д – підприємство, що спеціалізується на ремонті військових літаків та авіаційного обладнання. Створ. 1939 на базі колиш. ангарів 6-ї ремонт. бази ВПС Поль­щі як 133-і Стаціонарні авіац. майстерні...


Львівський державний ліцей з посиленою війського-фізичною підготовкою

...

Ле Івана Городищенський літературно-меморіальний музей-садиба

ЛЕ ІВА́НА Городищенський літературно-меморіальний музей-садиба Засн. 1983 у м. Городище Черкас. обл. за ініціативи СПУ та РМ УРСР. Створ. працівниками Черкас. краєзн. музею разом із дружиною письменника Іри­ною та сином Ріхардом...


Літопис політики, письменства і мистецтва

«ЛІТО́ПИС ПОЛІ́ТИКИ, ПИСЬМЕ́НСТВА І МИСТЕ́ЦТВА» – суспільно-політичний тижневик. Виходив у Берліні від 22 груд­ня 1923 до 7 червня 1924 під ред. С. Томашівського у вид-ві «Укра­їнське слово». Мав передплатників у Німеччині, країнах Зх. Європи, США...


Лисенка Миколи Імені Голандський хор

ЛИ́СЕНКА МИКО́ЛИ І́МЕНІ Голландський хор Засн. 1996 у м. Утрехт з ініціативи М. Антоновича (худож. кер. і диригент до 2006). Спочатку він створив «Візантійський хор» (1951), що складався лише із чоловіків-голландців...


Львівське бієнале українського образотворчого мистецтва Львів 91-Відродження

...

Лисенка Миколи Імені Міжнародний музичний конкурс

ЛИ́СЕНКА МИКО́ЛИ І́МЕНІ Міжнародний музичний конкурс Засн. 1962 у Києві Мін-вом культури України, а також зусиллями композиторів А. Штогаренка, Є. Станковича, М. Скорика, Л. Колодуба, співачки Є. Чавдар, піаністів Є. Ржанова...


Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького

...

Лифаря Сержа Імені Міжнародний конкурс артистів балету і хореографів

ЛИФА́РЯ СЕ́РЖА І́МЕНІ Міжнародний конкурс артистів балету і хореографів Засн. 1994 у Києві Мін-вом культури України, Гол. упр. культури Київ. міської держ. адміністрації, Нац. оперою України...


«Львівський TELEGRAPH»

...

Львівський холодокомбінат

...

Львівський мотозавод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОТОЗАВО́Д – спеціалізоване машинобудівне підприємство, що випускало мопеди, дорослі, підліткові та дитячі велосипеди. Діяло 1916–98. Засн. як з-д «Метал», що виробляв пилорами, дрібні металовироби (гайки, болти), труби...


Львівський маяк

«ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МАЯ́К» – підприємство швейної промисловості. Засн. 1944 як Львів. швейна ф-ка № 1...


Львівський Боян

...

Львівський клінічний вісник

«ЛЬВІ́ВСЬКИЙ КЛІНІ́ЧНИЙ ВІ́СНИК» – науково-практичний журнал. Засн. 2011 Львів. мед. ун-том та вид-вом «Кирилиця». Виходить щокварталу. Наклад 1 тис. прим. Матеріали друкує укр., рос., англ. та нім. мовами. Осн. рубрики: «Оригінальні дослідження»...


Львівський історичний музей

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1893 з ініціативи А. Чоловського як Істор. музей міста Львова. Спочатку розташовувався у кімнаті архіву в ратуші (основу зібрання складали муніцип. й цехові пам’ятки та подарунки приват. осіб)...


Львівський камерний оркестр

...

Львівський лакофарбовий завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЛАКОФА́РБОВИЙ ЗАВО́Д – підприємство хімічної промисловості. Історія розпочинається від 1902, коли львів. підприємець Г. Блюменфельд придбав пекарню Н. Маєра й переобладнав її 1904 на вироб-во лаків та фарб...


Львівський інструментальний завод

...

Львівський локомотиворемонтний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д – підприємство з ремонту тягового залізничного рухомого складу. Засн. 1861 як Гол. залізничні май- стерні у Львові під назвою «War­staty glovne I klasu we Lwowe»...


Львівський палац мистецтв

«ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПАЛА́Ц МИСТЕ́ЦТВ» Культурно-мистецький центр – виставковий комплекс. Відкрито 1996, розташ. на вул. М. Коперника, № 17. Будинок споруджено за розробленим 1987 проектом В. Каменщика. У проектуванні взяли участь арх. І. Біля- кова, В. Іванський...


Львівський автобусний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ АВТО́БУСНИЙ ЗАВО́Д – підприємство з виробництва автобусів та тролейбусів міського...


Львівський хімічний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ХІМІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д – підприємство хімічної промисловості. Засн. 1953. Від 1970 підпорядк. Мін-ву хім. пром-сті. 1993 у процесі корпоратизації на базі держ. підпр-ва створ. ВАТ, від 1995 – ПАТ «Л. х. з.» і є найбільшим у Зх. Україні підпр-вом з виготовлення тех....


Львівський монастир Сакре-Кер

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р САКРЕ́-КЕР Розташ. на площі Св. Юра, № 1, є пам’яткою арх-ри 19 ст. Черниці згромадження Сакре-Кер, які займалися поширенням культу Серця Ісуса та вихованням дівчат із замож. родин...


Львівський монастир реформатів

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р РЕФОРМА́ТІВ Розташ. на вул. М. Кривоноса, є пам’яткою арх-ри 17–18 ст. Зведення дерев’яних костелу св. мучеників Роха і Себастьяна та монастир. будинку розпочато 1630 на ділянці...


Львівський монастир францисканок

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р ФРАНЦИСКА́НОК Розташ. на вул. М. Лисенка, № 41/43, є пам’яткою арх-ри кін. 19 ст. Збуд. у стилі історизму за проектом Ю. Захаревича. Буд-во монастиря, спроектов. як одне ціле з костелом Найсвятішого Серця Ісуса (костелом францисканок)...


Львівський  Володимир Менахимович

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ Володимир Менахимович (03. 04. 1923, м. Звенигородка Київ. губ., нині Черкас. обл.) – фахівець у галузі механіки та металургії. Д-р тех. н. (1991)...


Львівський дослідний нафтомаслозавод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДО́СЛІДНИЙ НАФТОМАСЛОЗАВО́Д – підприємство нафтопереробної промисловості. Діяв 1896–2009. Засн. як «Ф-ка і рафінерія виробів з нафти», власниками якої були Лянсберґ, Валь; виготовляла оливи кислотно-луж­ного очищення, бензин, дизел. пальне...


Львівський бронетанковий завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ БРОНЕТА́НКОВИЙ ЗАВО́Д – державне підприємство оборонної промисловості...


Львівський палеозойський прогин

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПАЛЕОЗО́ЙСЬКИЙ ПРО́ГИН – геологічна структура у межах Волинської, Львівської, Тернопільської...


Львівський монастир місіонерів

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р МІСІОНЕ́РІВ Розташ. на вул. Довбуша при костелі св. Войцеха...


Львівський процес ОУН 1936

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПРОЦЕ́С ОУН 1936 – політичний судовий процес, який став продовженням Варшавського процесу ОУН 1935–36. Відбувся у травні–липні 1936 над 23-ма чл. ОУН, зокрема над 9-ма чл. Крайової екзекутиви ОУН на зх.-укр. землях. Серед підсудних – С. Бандера, К. Зарицька...


Львівський собор 1946

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ СОБО́Р 1946 – зібрання представників духовенства і віруючих греко-католицьких єпархій Галичини...


Львівський монастир бенедиктинок

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р БЕНЕДИКТИ́НОК Розташ. на площі Вічева, № 1, є пам’яткою арх-ри 17–18 ст. Засн. 1596, згідно з хронікою Б. Зиморовича – на місці, де була земел. ділянка з будинком шляхтича С. Сапоровського...


Львівський монастир сакраменток

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р САКРАМЕ́НТОК Розташ. на вул. Тершаківців...


Львівський експериментальний механічний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНИЙ МЕХАНІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д – підприємство, що спеціалізується на виготовленні технічних засобів...


Львівський таємний український університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ТАЄ́МНИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – символічна назва офіційно не зареєстрованого польською владою вищого навчального закладу. Діяв на громад. засадах від вересня 1921 до кін. 1925. Засн. у липні 1921 на з’їзді укр. студентства з ініціативи НТШ...


Львівський національний медичний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Данила Галицького – вищий навчальний заклад, що здій­снює підготовку лікарів та провізорів. Є одним із найдавніших мед. ВНЗів України. Веде свою історію від мед. ф-ту Львів. ун-ту...


Львівський воєнно-історичний музей

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ВОЄ́ННО-ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1965 як Музей історії військ Прикарпат. військ. округу. 1974 отримав нове приміщення, 1995 перенесений на тер. військ. частини. Нині є структур. підрозділом 58-го Будинку офіцерів...


Львівський завод телеграфної апаратури

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ТЕЛЕГРА́ФНОЇ АПАРАТУ́РИ – підприємство з виробництва телефонної і телеграфної апаратури. Діяло 1946–2008. Назва змінювалася: орг-ція п/с 246, від 1967 – ВО ім. 50-річчя Жовтня, від 1994 – ВАТ «Л. з. т. а.»...


Львівський завод фрезерних верстатів

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ФРЕ́ЗЕРНИХ ВЕРСТА́ТІВ – підприємство у галузі верстатобудування. Засн. 1952 як Львів. верстаторемонт. з-д на базі ремонт. майстерень з метою відновлення робочого стану трофей. нім. верстатів. 1963 перейм. у Л. з. ф. в.; від 1994 – ВАТ...


Львівський монастир Святого Онуфрія

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р CВЯТО́ГО ОНУ́ФРІЯ ЧСВВ Розташ. на вул. Б. Хмельницького, № 36, є пам’яткою арх-ри 16–19 ст. Згідно з копією грамоти 1292, наданій церкві св. Миколая...


Львівський міжнародний джазовий фестиваль

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МІЖНАРО́ДНИЙ ДЖА́ЗОВИЙ ФЕСТИВА́ЛЬ «ALFA JAZZ FEST» – щорічний фестиваль джазової музики. Проходить від 2011 у Львові. Засн. з ініціативи М. Фрідмана (РФ)...


Львівський музей історії релігії

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ РЕЛІ́ГІЇ Засн. 1970 як філія Львівського історичного музею. Від 1973 – Львів. музей історії релігії та атеїзму...


Львівський національний аграрний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АГРА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що готує фахівців для агропромислового комплексу. Засн. 1856 у Дублянах (нині місто Жовків. р-ну Львів. обл.) з ініціативи Галиц. госп. т-ва як Рільн. школа. 1878 вона стала держ....


Львівський національний університет ім. І. Франка

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Франка – автономний самоврядний дослідницький вищий навчальний заклад, один із найстаріших університетів України та Східної Європи. Засн. 1661 як єзуїт. академія на базі школи єзуїт. колегії...


Львівський монастир кармеліток босих

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р КАРМЕЛІ́ТОК БО́СИХ Розташ. на вул. Генерала Чупринки, № 70...


Львівський лікеро-горілчаний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЛІКЕ́РО-ГОРІЛЧА́НИЙ ЗАВО́Д – підприємство харчової промисловості. Історію веде від 1842, коли у Львові на Богданівці почав діяти горілч. з-д...


Львівський торговельно-економічний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ТОРГОВЕ́ЛЬНО- ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – найстаріший торговельно-еко­номічний вищий навчальний за­клад України. Веде свою історію від 3-клас. Реал. школи з торг. відділ....


Львівський інститут банківської справи

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т БА́НКІВСЬКОЇ СПРА́ВИ Університету банківської справи – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для фінансово-кредитних і банківських установ. Засн. 1940 як Львів. облік.-екон. технікум (підпорядк. Держбанку СРСР)...


Львівський міський промисловий музей

...

Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут

...

Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури

...

Львівський професійний союз художників-пластиків

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПРОФЕСІ́ЙНИЙ СОЮ́З ХУДО́ЖНИКІВ- ПЛА́СТИКІВ – мистецьке об’єднання. Існувало 1932–39 у Львові. Утвор. шляхом злиття мист. угруповань «Союз десяти пластиків»...


Львівський академічний обласний театр ляльок

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1945. Від 2008 – академічний. Відкрився виставою «Івасик-Телесик» К. Губенка (1946). Лауреат низки премій міжнар. фе­стивалів театрів ляльок. У репертуарі – «Гусеня» Н. Гернет, Т. Гуре­вич (1946)...


Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. Лесі Українки Засн. 1931 у Києві як Всеукр. театр Червоної армії. Змінював назви на Театр Укр. військ. округу, Театр Київ. особл. військ. округу. Під час 2-ї світ. війни діяв як Театр Пн.-Зх., Сталінгр....


Львівський будинок органної та камерної музики

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ БУДИ́НОК ОРГА́ННОЇ ТА КА́МЕРНОЇ МУ́ЗИКИ Засн. 1988. Підпорядк. Мін-ву культури України. Розташ. у при­міщенні костелу св. Марії-Маґдалини (збуд. 1612, арх. М. Год­ний, А. Келар...


Львівський музей народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького

...

Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ЛІТЕРАТУ́РНО- МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й І. ФРАНКА́ Відкрито 1940 з ініціативи П. Франка, СПУ та згідно постанови РНК УРСР як Літ.-мемор. музей І. Франка у будинку...


Львівський національний академічний театр опери та балету

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ ТА БАЛЕ́ТУ ім. С. Крушельницької Засн. 1900 як Міський театр у будівлі, зведеній за проектом арх. З. Ґорґолевського у стилі італ., або віден., псевдоренесансу. 1930–39 – Великий театр, 1939–41...


Львівський монастир Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р НЕПОРО́ЧНОГО ЗАЧА́ТТЯ ПРЕСВЯТО́Ї БОГОРО́ДИЦІ Розташ. між вул. Кирила і Мефодія та вул. І. Франка, є пам’ят­­кою арх-ри кін. 19 – поч. 20 ст. Первісно монастир складався з церкви Непороч. Зачаття Пресвятої Богородиці...


Львівський науково-дослідник інститут судових експертиз

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАУКО́ВО- ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДО́ВИХ ЕКСПЕРТИ́З – науково-дослідна установа у галузі судових експертиз. Підпорядк. Мін-ву юстиції України. Засн. 1968 як Львів. відділ. Київ. НДІ судових експертиз...


Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАУКО́ВО- ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ЕПІДЕМІОЛО́ГІЇ ТА ГІГІЄ́НИ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми епідеміології та гігієни. Засн. 1940 як Львiв. сан.-бактерiол. ін-т, від 1944 – НДІ епiдемiологiї, мiкро­бiологiї та гiгiєни...


Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса

...

Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ШТУ́ЧНИХ АЛМА́ЗІВ І АЛМА́ЗНОГО ІНСТРУМЕ́НТУ – підприємство інструментальної промисловості. Засн. 1965 на базі маш.-буд. з-ду «Голов­продмаш», який випускав обладнання для харч. пром-сті. Від 1996 – ВАТ...


Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича

...

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ ТА БІОТЕХНОЛО́ГІЙ iм. С. Ґжицького – вищий навчальний заклад. Історія Ун-ту сягає 1457, коли у Львові засн. цехову школу коновальства і кування коней (від 1425 діяли ковал. та сідляр. цехи)...


Львівський монастир францисканців Непорочного Зачаття Найсвятішої Діви Марії

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р ФРАНЦИСКА́НЦІВ НЕПОРО́ЧНОГО ЗАЧА́ТТЯ НАЙСВЯТІ́ШОЇ ДІ́ВИ МАРІ́Ї Розташ. на вул. В. Короленка, № 1, є пам’яткою арх-ри 18–19 ст. Перший монастир на цьому місці заснували ченці ордену капуцинів на поч. 18 ст....


Луганський державний цирк

ЛУГА́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК Засн. наприкінці 1890-х рр. Під час 2-ї світ. війни дерев’яна будівля згоріла, тому від 1945 гастролюючі цирки-шапіто розміщували у парку ім. 1-го Травня. 1971 відбудовано коштом підпр-в міс­та й роботу цирку відновлено. У виставах...


Луганський державний медичний університет

ЛУГА́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Зaсн. 1956 як Ворошиловгр. (1958–70 та від 1990 – Луган.) мед. ін-т. Від 1994 – сучасна назва. Від 2015 – у м. Рубіжне (Луган. обл.). Нині у його структурі – 3 ф-ти (мед....


Луцький державний історико-культурний заповідник

ЛУ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Засн. 1985. Має пл. 41 га. До переліку пам’яток істор.-культур. спадщини на тер. заповідника віднесено 58 об’єктів, з яких 19 – нац. значення. Територіально він охоплює Старе місто...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна