Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  108

Львівський музей історії релігії

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ РЕЛІ́ГІЇ Засн. 1970 як філія Львівського історичного музею. Від 1973 – Львів. музей історії релігії та атеїзму...


Любарського району музей історії

ЛЮ́БАРСЬКОГО РАЙО́НУ МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ Підпорядк. Любар. райраді (Житомир. обл.). Засн. 1959 з ініціативи вчителя біології та хімії Любар. заг.-осв. школи № 1 (нині ліцей) С. Липка. Розташ. у приміщенні рай. Будинку культури. Осн. напрями діяльності: збирання...


Луганська історії і культури міста музей

ЛУГА́НСЬКА ІСТО́РІЇ І КУЛЬТУ́РИ МІ́СТА МУЗЕ́Й Розташ. у будівлі Міських думи та управи (зведено у 1880-х рр.; у 1920–30-х рр. у ній діяв буд. технікум, який закінчив М. Матусовський; у липні 2014 була пошкоджена під час артилер. обстрілу...


Лисичанський музей історії гірничої справи

ЛИСИЧА́НСЬКИЙ МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ ГІРНИ́ЧОЇ СПРА́ВИ Підпорядк. ПАТ «Лисичанськвугілля» (Луган. обл.). Засн. 1995 до 200-річчя від поч. пром. розроблення кам’яного вугілля у Донбасі (за рішенням Мін-ва вугіл. пром-сті України осн. святк. заходи відбувалися у м. Лисичанськ...


Львівський історичний музей

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1893 з ініціативи А. Чоловського як Істор. музей міста Львова. Спочатку розташовувався у кімнаті архіву в ратуші (основу зібрання складали муніцип. й цехові пам’ятки та подарунки приват. осіб)...


Львівський міський промисловий музей

...

Львівський воєнно-історичний музей

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ВОЄ́ННО-ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1965 як Музей історії військ Прикарпат. військ. округу. 1974 отримав нове приміщення, 1995 перенесений на тер. військ. частини. Нині є структур. підрозділом 58-го Будинку офіцерів...


Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ЛІТЕРАТУ́РНО- МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й І. ФРАНКА́ Відкрито 1940 з ініціативи П. Франка, СПУ та згідно постанови РНК УРСР як Літ.-мемор. музей І. Франка у будинку...


Львівський музей народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького

...

Львівський Боян

...

Львівський маяк

«ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МАЯ́К» – підприємство швейної промисловості. Засн. 1944 як Львів. швейна ф-ка № 1...


Львівський мотозавод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОТОЗАВО́Д – спеціалізоване машинобудівне підприємство, що випускало мопеди, дорослі, підліткові та дитячі велосипеди. Діяло 1916–98. Засн. як з-д «Метал», що виробляв пилорами, дрібні металовироби (гайки, болти), труби...


Львівський холодокомбінат

...

«Львівський TELEGRAPH»

...

Львівський монастир реформатів

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р РЕФОРМА́ТІВ Розташ. на вул. М. Кривоноса, є пам’яткою арх-ри 17–18 ст. Зведення дерев’яних костелу св. мучеників Роха і Себастьяна та монастир. будинку розпочато 1630 на ділянці...


Львівський бронетанковий завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ БРОНЕТА́НКОВИЙ ЗАВО́Д – державне підприємство оборонної промисловості...


Львівський дослідний нафтомаслозавод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДО́СЛІДНИЙ НАФТОМАСЛОЗАВО́Д – підприємство нафтопереробної промисловості. Діяв 1896–2009. Засн. як «Ф-ка і рафінерія виробів з нафти», власниками якої були Лянсберґ, Валь; виготовляла оливи кислотно-луж­ного очищення, бензин, дизел. пальне...


Львівський монастир сакраменток

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р САКРАМЕ́НТОК Розташ. на вул. Тершаківців...


Львівський  Володимир Менахимович

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ Володимир Менахимович (03. 04. 1923, м. Звенигородка Київ. губ., нині Черкас. обл.) – фахівець у галузі механіки та металургії. Д-р тех. н. (1991)...


Львівський державний цирк

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК Підпорядк. Укр. цирк. компанії (Київ). 1948 уперше згадують дво­щогловий цирк-шапіто біля підніжжя Свято-Юрської гори у Львові. Осн. будівлю зведено 1955...


Львівський монастир бенедиктинок

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р БЕНЕДИКТИ́НОК Розташ. на площі Вічева, № 1, є пам’яткою арх-ри 17–18 ст. Засн. 1596, згідно з хронікою Б. Зиморовича – на місці, де була земел. ділянка з будинком шляхтича С. Сапоровського...


Львівський хімічний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ХІМІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д – підприємство хімічної промисловості. Засн. 1953. Від 1970 підпорядк. Мін-ву хім. пром-сті. 1993 у процесі корпоратизації на базі держ. підпр-ва створ. ВАТ, від 1995 – ПАТ «Л. х. з.» і є найбільшим у Зх. Україні підпр-вом з виготовлення тех....


Львівський монастир Сакре-Кер

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р САКРЕ́-КЕР Розташ. на площі Св. Юра, № 1, є пам’яткою арх-ри 19 ст. Черниці згромадження Сакре-Кер, які займалися поширенням культу Серця Ісуса та вихованням дівчат із замож. родин...


Львівський інструментальний завод

...

Львівський монастир францисканок

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р ФРАНЦИСКА́НОК Розташ. на вул. М. Лисенка, № 41/43, є пам’яткою арх-ри кін. 19 ст. Збуд. у стилі історизму за проектом Ю. Захаревича. Буд-во монастиря, спроектов. як одне ціле з костелом Найсвятішого Серця Ісуса (костелом францисканок)...


Львівський лакофарбовий завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЛАКОФА́РБОВИЙ ЗАВО́Д – підприємство хімічної промисловості. Історія розпочинається від 1902, коли львів. підприємець Г. Блюменфельд придбав пекарню Н. Маєра й переобладнав її 1904 на вироб-во лаків та фарб...


Львівський палеозойський прогин

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПАЛЕОЗО́ЙСЬКИЙ ПРО́ГИН – геологічна структура у межах Волинської, Львівської, Тернопільської...


Львівський локомотиворемонтний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д – підприємство з ремонту тягового залізничного рухомого складу. Засн. 1861 як Гол. залізничні май- стерні у Львові під назвою «War­staty glovne I klasu we Lwowe»...


Львівський автобусний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ АВТО́БУСНИЙ ЗАВО́Д – підприємство з виробництва автобусів та тролейбусів міського...


Львівський палац мистецтв

«ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПАЛА́Ц МИСТЕ́ЦТВ» Культурно-мистецький центр – виставковий комплекс. Відкрито 1996, розташ. на вул. М. Коперника, № 17. Будинок споруджено за розробленим 1987 проектом В. Каменщика. У проектуванні взяли участь арх. І. Біля- кова, В. Іванський...


Львівський камерний оркестр

...

Львівський процес ОУН 1936

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПРОЦЕ́С ОУН 1936 – політичний судовий процес, який став продовженням Варшавського процесу ОУН 1935–36. Відбувся у травні–липні 1936 над 23-ма чл. ОУН, зокрема над 9-ма чл. Крайової екзекутиви ОУН на зх.-укр. землях. Серед підсудних – С. Бандера, К. Зарицька...


Львівський монастир місіонерів

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р МІСІОНЕ́РІВ Розташ. на вул. Довбуша при костелі св. Войцеха...


Львівський клінічний вісник

«ЛЬВІ́ВСЬКИЙ КЛІНІ́ЧНИЙ ВІ́СНИК» – науково-практичний журнал. Засн. 2011 Львів. мед. ун-том та вид-вом «Кирилиця». Виходить щокварталу. Наклад 1 тис. прим. Матеріали друкує укр., рос., англ. та нім. мовами. Осн. рубрики: «Оригінальні дослідження»...


Львівський собор 1946

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ СОБО́Р 1946 – зібрання представників духовенства і віруючих греко-католицьких єпархій Галичини...


Лаврський альманах Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури

«ЛА́ВРСЬКИЙ АЛЬМАНА́Х. КИ́ЄВО-ПЕЧЕ́РСЬКА ЛА́ВРА В КОНТЕ́КСТІ УКРАЇ́НСЬКОЇ ІСТО́РІЇ ТА КУЛЬТУ́РИ» – збірник наукових праць. Засн. 1999 Нац. Києво-Печер. істор.-культур. заповідником. Виходить укр. мовою. Висвітлює питання історії...


Львівський коледж культури і мистецтв

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ КО́ЛЕДЖ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1939 як школа політосвіти та бібліотечна школа, що діяли як курси. Під час 2-ї світ. війни не працювали. 1944 відновлено роботу на основі об’єднання у Львів. технікум політосвіти, 1948–66 – культ.-осв. технікум...


Львівський завод телеграфної апаратури

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ТЕЛЕГРА́ФНОЇ АПАРАТУ́РИ – підприємство з виробництва телефонної і телеграфної апаратури. Діяло 1946–2008. Назва змінювалася: орг-ція п/с 246, від 1967 – ВО ім. 50-річчя Жовтня, від 1994 – ВАТ «Л. з. т. а.»...


Львівський завод фрезерних верстатів

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ФРЕ́ЗЕРНИХ ВЕРСТА́ТІВ – підприємство у галузі верстатобудування. Засн. 1952 як Львів. верстаторемонт. з-д на базі ремонт. майстерень з метою відновлення робочого стану трофей. нім. верстатів. 1963 перейм. у Л. з. ф. в.; від 1994 – ВАТ...


Львівський лікеро-горілчаний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЛІКЕ́РО-ГОРІЛЧА́НИЙ ЗАВО́Д – підприємство харчової промисловості. Історію веде від 1842, коли у Львові на Богданівці почав діяти горілч. з-д...


Львівський монастир кармеліток босих

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р КАРМЕЛІ́ТОК БО́СИХ Розташ. на вул. Генерала Чупринки, № 70...


Львівський експериментальний механічний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНИЙ МЕХАНІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д – підприємство, що спеціалізується на виготовленні технічних засобів...


Львівський національний університет ім. І. Франка

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Франка – автономний самоврядний дослідницький вищий навчальний заклад, один із найстаріших університетів України та Східної Європи. Засн. 1661 як єзуїт. академія на базі школи єзуїт. колегії...


Львівський міжнародний джазовий фестиваль

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МІЖНАРО́ДНИЙ ДЖА́ЗОВИЙ ФЕСТИВА́ЛЬ «ALFA JAZZ FEST» – щорічний фестиваль джазової музики. Проходить від 2011 у Львові. Засн. з ініціативи М. Фрідмана (РФ)...


Львівський державний завод Лорта

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЗАВО́Д «ЛО́РТА» – підприємство радіоелектронної промисловості. Засн. 1944 як авіаремонт. прифронт. з-д. Згодом розпочав випуск установок для перевірки і регулювання систем літаків, а від 1951 – радіо­електрон. апаратури...


Львівський національний медичний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Данила Галицького – вищий навчальний заклад, що здій­снює підготовку лікарів та провізорів. Є одним із найдавніших мед. ВНЗів України. Веде свою історію від мед. ф-ту Львів. ун-ту...


Львівський таємний український університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ТАЄ́МНИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – символічна назва офіційно не зареєстрованого польською владою вищого навчального закладу. Діяв на громад. засадах від вересня 1921 до кін. 1925. Засн. у липні 1921 на з’їзді укр. студентства з ініціативи НТШ...


Львівський торговельно-економічний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ТОРГОВЕ́ЛЬНО- ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – найстаріший торговельно-еко­номічний вищий навчальний за­клад України. Веде свою історію від 3-клас. Реал. школи з торг. відділ....


Львівський національний аграрний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АГРА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що готує фахівців для агропромислового комплексу. Засн. 1856 у Дублянах (нині місто Жовків. р-ну Львів. обл.) з ініціативи Галиц. госп. т-ва як Рільн. школа. 1878 вона стала держ....


Львівський монастир Святого Онуфрія

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р CВЯТО́ГО ОНУ́ФРІЯ ЧСВВ Розташ. на вул. Б. Хмельницького, № 36, є пам’яткою арх-ри 16–19 ст. Згідно з копією грамоти 1292, наданій церкві св. Миколая...


Львівський інститут банківської справи

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т БА́НКІВСЬКОЇ СПРА́ВИ Університету банківської справи – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для фінансово-кредитних і банківських установ. Засн. 1940 як Львів. облік.-екон. технікум (підпорядк. Держбанку СРСР)...


Львівський державний ювелірний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЮВЕЛІ́РНИЙ ЗАВО́Д – підприємство ювелірної промисловості. Засн. 1944 як Львів. з-д метал. виробів...


Львівський професійний союз художників-пластиків

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПРОФЕСІ́ЙНИЙ СОЮ́З ХУДО́ЖНИКІВ- ПЛА́СТИКІВ – мистецьке об’єднання. Існувало 1932–39 у Львові. Утвор. шляхом злиття мист. угруповань «Союз десяти пластиків»...


Львівський академічний обласний театр ляльок

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1945. Від 2008 – академічний. Відкрився виставою «Івасик-Телесик» К. Губенка (1946). Лауреат низки премій міжнар. фе­стивалів театрів ляльок. У репертуарі – «Гусеня» Н. Гернет, Т. Гуре­вич (1946)...


Львівський будинок органної та камерної музики

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ БУДИ́НОК ОРГА́ННОЇ ТА КА́МЕРНОЇ МУ́ЗИКИ Засн. 1988. Підпорядк. Мін-ву культури України. Розташ. у при­міщенні костелу св. Марії-Маґдалини (збуд. 1612, арх. М. Год­ний, А. Келар...


Львівський державний авіаційно-ремонтний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АВІАЦІ́ЙНО-РЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д – підприємство, що спеціалізується на ремонті військових літаків та авіаційного обладнання. Створ. 1939 на базі колиш. ангарів 6-ї ремонт. бази ВПС Поль­щі як 133-і Стаціонарні авіац. майстерні...


Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури

...

Львівський державний університет культури ім. І. Боберського

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ФІЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ ім. І. Боберського – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі фізичного виховання та спорту...


Львівський державний університет внутрішніх справ

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для органів внутрішніх справ, а також правознавців, економістів і психологів. Засн. 1939 як Львів. школа міліції...


Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т БЕЗПЕ́КИ ЖИТТЄДІЯ́ЛЬНОСТІ – вищий навчальний заклад. Підпорядк. Держ. службі України з надзвич. ситуацій. Веде свою історію від Київ. курсів удосконалення офіцер. складу пожеж. охорони МВС СРСР...


Львівський державний історико-архітектурний заповідник

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-АРХІТЕКТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК – частина території Львова, на яку поширено особливий статус охорони об’єктів культурної спадщини. Створ. 1975 постановою РМ УРСР з метою збереження, дослідж....


Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. Лесі Українки Засн. 1931 у Києві як Всеукр. театр Червоної армії. Змінював назви на Театр Укр. військ. округу, Театр Київ. особл. військ. округу. Під час 2-ї світ. війни діяв як Театр Пн.-Зх., Сталінгр....


Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут

...

Львівський національний академічний театр опери та балету

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ ТА БАЛЕ́ТУ ім. С. Крушельницької Засн. 1900 як Міський театр у будівлі, зведеній за проектом арх. З. Ґорґолевського у стилі італ., або віден., псевдоренесансу. 1930–39 – Великий театр, 1939–41...


Львівський науково-дослідник інститут судових експертиз

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАУКО́ВО- ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДО́ВИХ ЕКСПЕРТИ́З – науково-дослідна установа у галузі судових експертиз. Підпорядк. Мін-ву юстиції України. Засн. 1968 як Львів. відділ. Київ. НДІ судових експертиз...


Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ШТУ́ЧНИХ АЛМА́ЗІВ І АЛМА́ЗНОГО ІНСТРУМЕ́НТУ – підприємство інструментальної промисловості. Засн. 1965 на базі маш.-буд. з-ду «Голов­продмаш», який випускав обладнання для харч. пром-сті. Від 1996 – ВАТ...


Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАУКО́ВО- ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ЕПІДЕМІОЛО́ГІЇ ТА ГІГІЄ́НИ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми епідеміології та гігієни. Засн. 1940 як Львiв. сан.-бактерiол. ін-т, від 1944 – НДІ епiдемiологiї, мiкро­бiологiї та гiгiєни...


Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса

...

Львівський монастир Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р НЕПОРО́ЧНОГО ЗАЧА́ТТЯ ПРЕСВЯТО́Ї БОГОРО́ДИЦІ Розташ. між вул. Кирила і Мефодія та вул. І. Франка, є пам’ят­­кою арх-ри кін. 19 – поч. 20 ст. Первісно монастир складався з церкви Непороч. Зачаття Пресвятої Богородиці...


Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша

...

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ ТА БІОТЕХНОЛО́ГІЙ iм. С. Ґжицького – вищий навчальний заклад. Історія Ун-ту сягає 1457, коли у Львові засн. цехову школу коновальства і кування коней (від 1425 діяли ковал. та сідляр. цехи)...


Львівський державний ліцей з посиленою війського-фізичною підготовкою

...

Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича

...

Львівський монастир францисканців Непорочного Зачаття Найсвятішої Діви Марії

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р ФРАНЦИСКА́НЦІВ НЕПОРО́ЧНОГО ЗАЧА́ТТЯ НАЙСВЯТІ́ШОЇ ДІ́ВИ МАРІ́Ї Розташ. на вул. В. Короленка, № 1, є пам’яткою арх-ри 18–19 ст. Перший монастир на цьому місці заснували ченці ордену капуцинів на поч. 18 ст....


Лісу Музей

ЛІ́СУ Музей – музейно-парковий комп­лекс. Засн. 2011 з ініціативи лісогосп. підпр-в Рівнен. обл., обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва за підтримки голови Рівнен. обл. орг-ції Т-ва лісівників України М. Шершуна. Підпорядк. Костопіл. ліс. госп-ву...


Лисичанський краєзнавчий музей

ЛИСИЧА́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Лисичан. міському відділу культури (Луган. обл.). Засн. 1964 на громад. засадах з ініціативи гірн. інж. Г. Копейка в приміщенні колиш. штейгер. школи (збуд. 1846). Від 1968 – народний, від 1978 – відділ Луган. обл. краєзн. музею...


Легоцького Тиводара Музей

ЛЕГО́ЦЬКОГО ТИВОДА́РА Музей 1907 Т. Легоцький організував Мукачів. музейне т-во і відкрив у влас. будинку в м. Мукачеве (нині Закарп. обл.) на вул. Голов­на (нині площа Миру, 28) перший на Закарпатті музей історії та побуту краю...


Леонтовича М. Меморіальний музей

...

Лебединський краєзнавчий музей

ЛЕБЕДИ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1996 на базі Музею історії Лебединщини як філія Сум. краєзн. музею. Від 1997 підпорядк. відділу культури райдерж­адміністрації. Розташ. у будинку, який був споруджений 1820. До 1865 він використовувався як сторож. пост...


Літературний музей Прикарпаття

ЛІТЕРАТУ́РНИЙ МУЗЕ́Й ПРИКАРПА́ТТЯ Засн. 1986 в Івано-Франківську як філія Івано-Фр. краєзн. музею. Осн. види діяльності: наук.-пошук., н.-д., експозиц. та наук.-освітня. Нараховує понад 40 тис. експонатів...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна