Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  107

Львівський історичний музей

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1893 з ініціативи А. Чоловського як Істор. музей міста Львова. Спочатку розташовувався у кімнаті архіву в ратуші (основу зібрання складали муніцип. й цехові пам’ятки та подарунки приват. осіб)...


Львівський воєнно-історичний музей

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ВОЄ́ННО-ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1965 як Музей історії військ Прикарпат. військ. округу. 1974 отримав нове приміщення, 1995 перенесений на тер. військ. частини. Нині є структур. підрозділом 58-го Будинку офіцерів...


Лисянський історичний музей

ЛИ́СЯНСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Лисян. рай. відділу культури (Черкас. обл.). Засн. 1967 відповідно до рішення бюро Лисян. райкому КПУ як музейна кімната. Від 1968 – рай. краєзн. (пізніше – істор.) музей; від 1993 – держ. Спочатку розташовувався у приміщенні рай. б-ки...


Львівський міський промисловий музей

...

Львівський музей історії релігії

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ РЕЛІ́ГІЇ Засн. 1970 як філія Львівського історичного музею. Від 1973 – Львів. музей історії релігії та атеїзму...


Львівський музей народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького

...

Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ЛІТЕРАТУ́РНО- МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й І. ФРАНКА́ Відкрито 1940 з ініціативи П. Франка, СПУ та згідно постанови РНК УРСР як Літ.-мемор. музей І. Франка у будинку...


Львівський Боян

...

«Львівський TELEGRAPH»

...

Львівський мотозавод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОТОЗАВО́Д – спеціалізоване машинобудівне підприємство, що випускало мопеди, дорослі, підліткові та дитячі велосипеди. Діяло 1916–98. Засн. як з-д «Метал», що виробляв пилорами, дрібні металовироби (гайки, болти), труби...


Львівський холодокомбінат

...

Львівський маяк

«ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МАЯ́К» – підприємство швейної промисловості. Засн. 1944 як Львів. швейна ф-ка № 1...


Львівський палеозойський прогин

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПАЛЕОЗО́ЙСЬКИЙ ПРО́ГИН – геологічна структура у межах Волинської, Львівської, Тернопільської...


Львівський палац мистецтв

«ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПАЛА́Ц МИСТЕ́ЦТВ» Культурно-мистецький центр – виставковий комплекс. Відкрито 1996, розташ. на вул. М. Коперника, № 17. Будинок споруджено за розробленим 1987 проектом В. Каменщика. У проектуванні взяли участь арх. І. Біля- кова, В. Іванський...


Львівський процес ОУН 1936

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПРОЦЕ́С ОУН 1936 – політичний судовий процес, який став продовженням Варшавського процесу ОУН 1935–36. Відбувся у травні–липні 1936 над 23-ма чл. ОУН, зокрема над 9-ма чл. Крайової екзекутиви ОУН на зх.-укр. землях. Серед підсудних – С. Бандера, К. Зарицька...


Львівський собор 1946

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ СОБО́Р 1946 – зібрання представників духовенства і віруючих греко-католицьких єпархій Галичини...


Львівський лакофарбовий завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЛАКОФА́РБОВИЙ ЗАВО́Д – підприємство хімічної промисловості. Історія розпочинається від 1902, коли львів. підприємець Г. Блюменфельд придбав пекарню Н. Маєра й переобладнав її 1904 на вироб-во лаків та фарб...


Львівський хімічний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ХІМІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д – підприємство хімічної промисловості. Засн. 1953. Від 1970 підпорядк. Мін-ву хім. пром-сті. 1993 у процесі корпоратизації на базі держ. підпр-ва створ. ВАТ, від 1995 – ПАТ «Л. х. з.» і є найбільшим у Зх. Україні підпр-вом з виготовлення тех....


Львівський монастир францисканок

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р ФРАНЦИСКА́НОК Розташ. на вул. М. Лисенка, № 41/43, є пам’яткою арх-ри кін. 19 ст. Збуд. у стилі історизму за проектом Ю. Захаревича. Буд-во монастиря, спроектов. як одне ціле з костелом Найсвятішого Серця Ісуса (костелом францисканок)...


Львівський монастир бенедиктинок

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р БЕНЕДИКТИ́НОК Розташ. на площі Вічева, № 1, є пам’яткою арх-ри 17–18 ст. Засн. 1596, згідно з хронікою Б. Зиморовича – на місці, де була земел. ділянка з будинком шляхтича С. Сапоровського...


Львівський автобусний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ АВТО́БУСНИЙ ЗАВО́Д – підприємство з виробництва автобусів та тролейбусів міського...


Львівський камерний оркестр

...

Львівський монастир місіонерів

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р МІСІОНЕ́РІВ Розташ. на вул. Довбуша при костелі св. Войцеха...


Львівський клінічний вісник

«ЛЬВІ́ВСЬКИЙ КЛІНІ́ЧНИЙ ВІ́СНИК» – науково-практичний журнал. Засн. 2011 Львів. мед. ун-том та вид-вом «Кирилиця». Виходить щокварталу. Наклад 1 тис. прим. Матеріали друкує укр., рос., англ. та нім. мовами. Осн. рубрики: «Оригінальні дослідження»...


Львівський інструментальний завод

...

Львівський локомотиворемонтний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д – підприємство з ремонту тягового залізничного рухомого складу. Засн. 1861 як Гол. залізничні май- стерні у Львові під назвою «War­staty glovne I klasu we Lwowe»...


Львівський монастир сакраменток

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р САКРАМЕ́НТОК Розташ. на вул. Тершаківців...


Львівський бронетанковий завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ БРОНЕТА́НКОВИЙ ЗАВО́Д – державне підприємство оборонної промисловості...


Львівський  Володимир Менахимович

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ Володимир Менахимович (03. 04. 1923, м. Звенигородка Київ. губ., нині Черкас. обл.) – фахівець у галузі механіки та металургії. Д-р тех. н. (1991)...


Львівський монастир реформатів

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р РЕФОРМА́ТІВ Розташ. на вул. М. Кривоноса, є пам’яткою арх-ри 17–18 ст. Зведення дерев’яних костелу св. мучеників Роха і Себастьяна та монастир. будинку розпочато 1630 на ділянці...


Львівський державний цирк

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК Підпорядк. Укр. цирк. компанії (Київ). 1948 уперше згадують дво­щогловий цирк-шапіто біля підніжжя Свято-Юрської гори у Львові. Осн. будівлю зведено 1955...


Львівський монастир Сакре-Кер

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р САКРЕ́-КЕР Розташ. на площі Св. Юра, № 1, є пам’яткою арх-ри 19 ст. Черниці згромадження Сакре-Кер, які займалися поширенням культу Серця Ісуса та вихованням дівчат із замож. родин...


Львівський дослідний нафтомаслозавод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДО́СЛІДНИЙ НАФТОМАСЛОЗАВО́Д – підприємство нафтопереробної промисловості. Діяв 1896–2009. Засн. як «Ф-ка і рафінерія виробів з нафти», власниками якої були Лянсберґ, Валь; виготовляла оливи кислотно-луж­ного очищення, бензин, дизел. пальне...


Львівський лікеро-горілчаний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЛІКЕ́РО-ГОРІЛЧА́НИЙ ЗАВО́Д – підприємство харчової промисловості. Історію веде від 1842, коли у Львові на Богданівці почав діяти горілч. з-д...


Львівський державний ювелірний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЮВЕЛІ́РНИЙ ЗАВО́Д – підприємство ювелірної промисловості. Засн. 1944 як Львів. з-д метал. виробів...


Львівський експериментальний механічний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНИЙ МЕХАНІ́ЧНИЙ ЗАВО́Д – підприємство, що спеціалізується на виготовленні технічних засобів...


Львівський коледж культури і мистецтв

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ КО́ЛЕДЖ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1939 як школа політосвіти та бібліотечна школа, що діяли як курси. Під час 2-ї світ. війни не працювали. 1944 відновлено роботу на основі об’єднання у Львів. технікум політосвіти, 1948–66 – культ.-осв. технікум...


Львівський державний завод Лорта

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЗАВО́Д «ЛО́РТА» – підприємство радіоелектронної промисловості. Засн. 1944 як авіаремонт. прифронт. з-д. Згодом розпочав випуск установок для перевірки і регулювання систем літаків, а від 1951 – радіо­електрон. апаратури...


Львівський інститут банківської справи

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т БА́НКІВСЬКОЇ СПРА́ВИ Університету банківської справи – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для фінансово-кредитних і банківських установ. Засн. 1940 як Львів. облік.-екон. технікум (підпорядк. Держбанку СРСР)...


Львівський завод фрезерних верстатів

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ФРЕ́ЗЕРНИХ ВЕРСТА́ТІВ – підприємство у галузі верстатобудування. Засн. 1952 як Львів. верстаторемонт. з-д на базі ремонт. майстерень з метою відновлення робочого стану трофей. нім. верстатів. 1963 перейм. у Л. з. ф. в.; від 1994 – ВАТ...


Львівський завод телеграфної апаратури

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ТЕЛЕГРА́ФНОЇ АПАРАТУ́РИ – підприємство з виробництва телефонної і телеграфної апаратури. Діяло 1946–2008. Назва змінювалася: орг-ція п/с 246, від 1967 – ВО ім. 50-річчя Жовтня, від 1994 – ВАТ «Л. з. т. а.»...


Львівський торговельно-економічний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ТОРГОВЕ́ЛЬНО- ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – найстаріший торговельно-еко­номічний вищий навчальний за­клад України. Веде свою історію від 3-клас. Реал. школи з торг. відділ....


Львівський таємний український університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ТАЄ́МНИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – символічна назва офіційно не зареєстрованого польською владою вищого навчального закладу. Діяв на громад. засадах від вересня 1921 до кін. 1925. Засн. у липні 1921 на з’їзді укр. студентства з ініціативи НТШ...


Львівський національний університет ім. І. Франка

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Франка – автономний самоврядний дослідницький вищий навчальний заклад, один із найстаріших університетів України та Східної Європи. Засн. 1661 як єзуїт. академія на базі школи єзуїт. колегії...


Львівський монастир кармеліток босих

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р КАРМЕЛІ́ТОК БО́СИХ Розташ. на вул. Генерала Чупринки, № 70...


Львівський національний аграрний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АГРА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що готує фахівців для агропромислового комплексу. Засн. 1856 у Дублянах (нині місто Жовків. р-ну Львів. обл.) з ініціативи Галиц. госп. т-ва як Рільн. школа. 1878 вона стала держ....


Львівський національний медичний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Данила Галицького – вищий навчальний заклад, що здій­снює підготовку лікарів та провізорів. Є одним із найдавніших мед. ВНЗів України. Веде свою історію від мед. ф-ту Львів. ун-ту...


Львівський міжнародний джазовий фестиваль

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МІЖНАРО́ДНИЙ ДЖА́ЗОВИЙ ФЕСТИВА́ЛЬ «ALFA JAZZ FEST» – щорічний фестиваль джазової музики. Проходить від 2011 у Львові. Засн. з ініціативи М. Фрідмана (РФ)...


Львівський монастир Святого Онуфрія

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р CВЯТО́ГО ОНУ́ФРІЯ ЧСВВ Розташ. на вул. Б. Хмельницького, № 36, є пам’яткою арх-ри 16–19 ст. Згідно з копією грамоти 1292, наданій церкві св. Миколая...


Львівський державний університет культури ім. І. Боберського

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ФІЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ ім. І. Боберського – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі фізичного виховання та спорту...


Львівський державний авіаційно-ремонтний завод

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АВІАЦІ́ЙНО-РЕМО́НТНИЙ ЗАВО́Д – підприємство, що спеціалізується на ремонті військових літаків та авіаційного обладнання. Створ. 1939 на базі колиш. ангарів 6-ї ремонт. бази ВПС Поль­щі як 133-і Стаціонарні авіац. майстерні...


Львівський державний історико-архітектурний заповідник

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-АРХІТЕКТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК – частина території Львова, на яку поширено особливий статус охорони об’єктів культурної спадщини. Створ. 1975 постановою РМ УРСР з метою збереження, дослідж....


Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. Лесі Українки Засн. 1931 у Києві як Всеукр. театр Червоної армії. Змінював назви на Театр Укр. військ. округу, Театр Київ. особл. військ. округу. Під час 2-ї світ. війни діяв як Театр Пн.-Зх., Сталінгр....


Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут

...

Львівський державний університет внутрішніх справ

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для органів внутрішніх справ, а також правознавців, економістів і психологів. Засн. 1939 як Львів. школа міліції...


Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури

...

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т БЕЗПЕ́КИ ЖИТТЄДІЯ́ЛЬНОСТІ – вищий навчальний заклад. Підпорядк. Держ. службі України з надзвич. ситуацій. Веде свою історію від Київ. курсів удосконалення офіцер. складу пожеж. охорони МВС СРСР...


Львівський будинок органної та камерної музики

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ БУДИ́НОК ОРГА́ННОЇ ТА КА́МЕРНОЇ МУ́ЗИКИ Засн. 1988. Підпорядк. Мін-ву культури України. Розташ. у при­міщенні костелу св. Марії-Маґдалини (збуд. 1612, арх. М. Год­ний, А. Келар...


Львівський академічний обласний театр ляльок

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ОБЛАСНИ́Й ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1945. Від 2008 – академічний. Відкрився виставою «Івасик-Телесик» К. Губенка (1946). Лауреат низки премій міжнар. фе­стивалів театрів ляльок. У репертуарі – «Гусеня» Н. Гернет, Т. Гуре­вич (1946)...


Львівський професійний союз художників-пластиків

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПРОФЕСІ́ЙНИЙ СОЮ́З ХУДО́ЖНИКІВ- ПЛА́СТИКІВ – мистецьке об’єднання. Існувало 1932–39 у Львові. Утвор. шляхом злиття мист. угруповань «Союз десяти пластиків»...


Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАУКО́ВО- ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ЕПІДЕМІОЛО́ГІЇ ТА ГІГІЄ́НИ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми епідеміології та гігієни. Засн. 1940 як Львiв. сан.-бактерiол. ін-т, від 1944 – НДІ епiдемiологiї, мiкро­бiологiї та гiгiєни...


Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса

...

Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ШТУ́ЧНИХ АЛМА́ЗІВ І АЛМА́ЗНОГО ІНСТРУМЕ́НТУ – підприємство інструментальної промисловості. Засн. 1965 на базі маш.-буд. з-ду «Голов­продмаш», який випускав обладнання для харч. пром-сті. Від 1996 – ВАТ...


Львівський національний академічний театр опери та балету

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ ТА БАЛЕ́ТУ ім. С. Крушельницької Засн. 1900 як Міський театр у будівлі, зведеній за проектом арх. З. Ґорґолевського у стилі італ., або віден., псевдоренесансу. 1930–39 – Великий театр, 1939–41...


Львівський науково-дослідник інститут судових експертиз

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАУКО́ВО- ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДО́ВИХ ЕКСПЕРТИ́З – науково-дослідна установа у галузі судових експертиз. Підпорядк. Мін-ву юстиції України. Засн. 1968 як Львів. відділ. Київ. НДІ судових експертиз...


Львівський монастир Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р НЕПОРО́ЧНОГО ЗАЧА́ТТЯ ПРЕСВЯТО́Ї БОГОРО́ДИЦІ Розташ. між вул. Кирила і Мефодія та вул. І. Франка, є пам’ят­­кою арх-ри кін. 19 – поч. 20 ст. Первісно монастир складався з церкви Непороч. Зачаття Пресвятої Богородиці...


Львівський державний ліцей з посиленою війського-фізичною підготовкою

...

Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича

...

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша

...

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ ТА БІОТЕХНОЛО́ГІЙ iм. С. Ґжицького – вищий навчальний заклад. Історія Ун-ту сягає 1457, коли у Львові засн. цехову школу коновальства і кування коней (від 1425 діяли ковал. та сідляр. цехи)...


Львівський монастир францисканців Непорочного Зачаття Найсвятішої Діви Марії

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ МОНАСТИ́Р ФРАНЦИСКА́НЦІВ НЕПОРО́ЧНОГО ЗАЧА́ТТЯ НАЙСВЯТІ́ШОЇ ДІ́ВИ МАРІ́Ї Розташ. на вул. В. Короленка, № 1, є пам’яткою арх-ри 18–19 ст. Перший монастир на цьому місці заснували ченці ордену капуцинів на поч. 18 ст....


Лісу Музей

ЛІ́СУ Музей – музейно-парковий комп­лекс. Засн. 2011 з ініціативи лісогосп. підпр-в Рівнен. обл., обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва за підтримки голови Рівнен. обл. орг-ції Т-ва лісівників України М. Шершуна. Підпорядк. Костопіл. ліс. госп-ву...


Лубенський краєзнавчий музей

ЛУБЕ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. відділу культури Лубен. міськради (Полтав. обл.). Засн. 1918 на основі колекції Лубен. чол. г-зії (її почав формувати на поч. 1870-х рр. Ф. Ка­мінський) як Держ. краєзн. музей. Згодом до нього приєднано Лубен. укр. музей...


Лебединський краєзнавчий музей

ЛЕБЕДИ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1996 на базі Музею історії Лебединщини як філія Сум. краєзн. музею. Від 1997 підпорядк. відділу культури райдерж­адміністрації. Розташ. у будинку, який був споруджений 1820. До 1865 він використовувався як сторож. пост...


Лугинський краєзнавчий музей

ЛУГИ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Лугин. райвідділу культури (Житомир. обл.). Засн. 1980. Від 1995 – народний. Приміщення музею добудовано до рай. Будинку культури. У 6-ти залах пл. 132 м2 – бл. 10 тис. предметів...


Любомльський краєзнавчий музей

ЛЮБО́МЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1973 як музей на громад. засадах. Підпорядк. Любомл. райвідділу культури (Волин. обл.). Розташ. на 3-му поверсі в будівлі Любомл. міськради. Експозиція складалася з 6-ти відділів: «Природа», «Археологія»...


Людкевича С. Меморіальний музей

ЛЮДКЕ́ВИЧА С. Меморіальний музей Засн. 1995 як філія Крушельницької С. Музично-меморіального музею у Львові. Розташ. у будинку С. Людкевича...


Лозівський краєзнавчий музей

ЛОЗІВСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Лозів. міській раді (Харків. обл.). Історія музею розпочинається 1964...


Легоцького Тиводара Музей

ЛЕГО́ЦЬКОГО ТИВОДА́РА Музей 1907 Т. Легоцький організував Мукачів. музейне т-во і відкрив у влас. будинку в м. Мукачеве (нині Закарп. обл.) на вул. Голов­на (нині площа Миру, 28) перший на Закарпатті музей історії та побуту краю...


Леонтовича М. Меморіальний музей

...
Стр. 1 | 2        1    2    Наступна