Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  15

Літературна дискусія в Україні 1925-28

ЛІТЕРАТУ́РНА ДИСКУ́СІЯ В УКРАЇ́НІ 1925–28 – дискусія...


Літературна бібліотека

«ЛІТЕРАТУ́РНА БІБЛІОТЕ́КА» – серія творів української та зарубіжної літератури. Випускала 1923–31 у Харкові і Києві «Книгоспілка». Серед виданих книг – «Вибрані твори» І. Тобілевича (Карпенка-Карого), В. Самійленка, Леся Мартовича...


Літературна газета

«ЛІТЕРАТУ́РНА ГАЗЕ́ТА» Видавало Лохвиц. т-во «Просвіта» (Полтав. обл.) 1942 раз на місяць (усього 3 числа) з ме­тою об’єднати худож.-літ. сили міста й повіту. У першому числі більшість матеріалів присвяч. 60-річчю А. Тесленка; розповідалося також про Остапа Вишню (ч. 1)...


Літературна Вінничина

...

Літературна газета

«ЛІТЕРАТУ́РНА ГАЗЕ́ТА» Виходить від 2003 у Луганську щомісяця укр. мовою накладом бл. 1000 прим. Засн. і видавець – ТОВ «Книжковий світ». Уміщує твори укр. письменників, висвітлює питання культур., духов. відродження України. Темат. сторінки: «Слово і пам’ять»...


Літературна мова

ЛІТЕРАТУ́РНА МО́ВА – наддіалектний, унормований різновид національної мови...


Літературна критика

«ЛІТЕРАТУ́РНА КРИ́ТИКА» – щомісячний літературознавчий і критико-бібліо­графічний журнал. Виходив укр. мовою під на­­звами «Критика» (1928–32; у Хар­кові), «За марксо-ленінську кри­тику» (1932–35; від 1934 (№ 11) – у Києві)...


Літературна казка

...

Літературна опозиція

ЛІТЕРАТУ́РНА ОПОЗИ́ЦІЯ – унікальне явище в українській літературі 1920–30-х рр....


Літературна Одеса

«ЛІТЕРАТУ́РНА ОДЕ́СА» – літературно-художній і громадсько-політичний альманах. Видавала 1949–59 Одес. орг-ція СПУ переважно двічі на рік (усьо­го 23 вип.). Надруковано повісті «Завтра – океан» О. Батрова, «Родич» В. Логвиненка, «Віч-на-віч зі смертю» Ф. Мар’єнка...


Літературна періодика

ЛІТЕРАТУ́РНА ПЕРІО́ДИКА – журнальні та газетні видання, що містять твори словесного мистецтва, критичні та публіцис­тичні матеріали, які висвітлюють літературний процес, питання культури...


Літературна полтавщина

«ЛІТЕРАТУ́РНА ПОЛТА́ВЩИНА» Засн. 1992, через матеріал. скруту 2003–05 не виходила, від 2006 – нерегулярно. Видає полтав. спілка літераторів. Інформує про су­спільно значущі події, культурно-мист. життя обл. й країни, літ. новини, діяльність літераторів Полтавщини...


Літературна Україна

«ЛІТЕРАТУ́РНА УКРАЇ́НА» – перша літературна газета в СРСР. Була органом ВУСПП, нині – орган НСПУ і труд. колективу. Засн. 1927 у Києві під назвою «Літературна газета». Перший відп. ред. – Б. Коваленко (заарешт. і розстріл. 1937...


Літературна Немирівщина Музей

«ЛІТЕРАТУ́РНА НЕМИ́РІВЩИНА» Музей Відкрито 1991 у м. Немирів Вінн. обл. Поштовхом до створення музею стало встановлення 1971 погруддя уродженця міста рос. поета М. Некрасова та багатої історії краю. У 4-х кімнатах...


Літературна херсонщина Музей

«ЛІТЕРАТУ́РНА ХЕРСО́НЩИНА» Музей Засн. 1984 як літ. відділ Херсон. обл. краєзн. музею з ініціативи обл. упр. культури, краєзн. музею, місц. орг-ції СПУ та за сприяння О. Гончара...