Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  18

Літопис

«ЛІТО́ПИС» – видавництво. Засн. 1996 у Льво­ві. Видає навч.-довідк., наук.-піз­навал., художні твори вітчизн. та зарубіж. літ-ри. Співпрацює з відомими укр. письменниками й перекладачами: Н. Бічуєю, М. Габлевич, О. Галетою, М. Гірняк, В. Дмитруком, М. Зубрицькою...


Літопис нот

«ЛІТО́ПИС НОТ» – державний бібліографічний покажчик. Вид. Книжк. палати Украї­ни (Київ). Засн. Книжк. палатою УРСР 1954 у Харкові як «Літопис музичної літератури» (періодичність – 2 рази на рік)...


Літопис книг

«ЛІТО́ПИС КНИГ» – державний бібліографічний покажчик України. Вид. Книжк. палати України (Київ). Засн. 1924 як «Літопис українського друку». Періодичність, назва та види матеріалів, що реєструються, змінювалися: 1924 – 12 номерів щомісяця, 1925–26 – двічі на місяць...


Літопис Бойківщини

«ЛІТО́ПИС БО́ЙКІВЩИНИ» – краєзнавчий часопис. Виходив у м. Самбір (нині Львів. обл.) укр. мовою: 1931 і 1937–39 – один раз...


Літопис Волині

«ЛІТО́ПИС ВОЛИ́НІ» – науковий часопис. Засн. 1953 у м. Вінніпеґ (провінція Манітоба...


Літопис коломийський

«ЛІТО́ПИС КОЛОМИ́ЙСЬКИЙ» – часопис. Орган Музею історії міста Коломиї (Івано-Фр. обл.). Виходив неперіодично 1991–2008. Спочатку як наук.-популяр. бюлетень, 1992–93 – наук.-популяр. вісник...


Літопис революції

«ЛІТО́ПИС РЕВОЛЮ́ЦІЇ» – історичний журнал. Виходив 1922–33 неперіодично у Харкові: до 1927 – рос., 1928–29 – рос. і укр....


Літопис рецензій

«ЛІТО́ПИС РЕЦЕ́НЗІЙ» – державний бібліографічний покажчик України. Вид. Книжк. палати України (Київ). Удосконалюючи систему бібліогр. реєстрації, Книжк. палата УСРР 1935 розпочала реєструвати рец. і видавати «Л. р.». Виходив щомісяця, 1936–39...


Літопис образотворчих видань

«ЛІТО́ПИС ОБРАЗОТВО́РЧИХ ВИДА́НЬ» – бібліо­графічний покажчик. Засн. 1937 у Києві, 1991–95 не виходив. Видає раз на рік Книжк. палата України; наклад 30 прим. Довідк.-бібліогр. посібник інформує про образотворчі ви­­дан­ня...


Літопис авторефератів дисертацій

«ЛІТО́ПИС АВТОРЕФЕРА́ТІВ ДИСЕРТА́ЦІЙ» – державний бібліографічний покажчик України. Вид. Книжк. палати України (Київ). Виходить щоквартально від 1999, відокремився від покажчика «Літопис книг». Уміщує бібліогр. інформацію про автореф. дис....


Літопис травматології та ортопедії

«ЛІТО́ПИС ТРАВМАТОЛО́ГІЇ ТА ОРТОПЕ́ДІЇ» – науково-практичний журнал. Засн. 2000 у Києві МОЗ України, Нац. мед. ун-том та Асоц. травматологів-ортопедів України. Виходить 2 рази на рік. Наклад 500 прим. Статті публікує укр....


Літопис журнальних статей

«ЛІТО́ПИС ЖУРНА́ЛЬНИХ СТАТЕ́Й» – державний бібліографічний покажчик України. Вид. Книжк. палати України (Київ). Виходить від 1936 (до 1960 – під назвою «Літопис друку. Журнальні статті») двічі на місяць. Уміщує аналіт. бібліогр. інформацію про статті, докум. матеріали...


Літопис газетних статей

...

Літопис картографічних видань

«ЛІТО́ПИС КАРТОГРАФІ́ЧНИХ ВИДА́НЬ» – державний бібліографічний покажчик України. Видається від 1997 раз на рік Книжк. палатою України (Київ). Містить бібліогр. інформацію про карти, схеми, плани, атласи...


Літопис “Червоної калини”

«ЛІТО́ПИС “ЧЕРВО́НОЇ КАЛИ́НИ”» – часопис. Засн. 1929 у Львові кооперативом «Червона калина» як ілюстров. щомісячник історії та побуту, що за роки видання трансформувався у воєнно-істор. журнал. Вміщував науково-популярні статті про різні періоди історії України...


Літопис політики, письменства і мистецтва

«ЛІТО́ПИС ПОЛІ́ТИКИ, ПИСЬМЕ́НСТВА І МИСТЕ́ЦТВА» – суспільно-політичний тижневик. Виходив у Берліні від 22 груд­ня 1923 до 7 червня 1924 під ред. С. Томашівського у вид-ві «Укра­їнське слово». Мав передплатників у Німеччині, країнах Зх. Європи, США...


Літопис Української повстанської армії

«ЛІТО́ПИС УКРАЇ́НСЬКОЇ ПОВСТА́НСЬКОЇ А́РМІЇ» – видавництво й неперіодичне ілюстроване видання. Засн. 1973 колиш. вояками УПА, які 1947–49 опинилися у Зх. Європі...


Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького

...