Карпець Мирослав Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Карпець Мирослав Васильович

КАРПЕ́ЦЬ Мирослав Васильович (31. 12. 1958, с. Черніїв Лисец., нині Тисмениц. р-ну Івано-Фр. обл.) – матеріалознавець. Д-р фіз.-мат. н. (2007). Закін. Івано-Фр. пед. ін-т (1981). Відтоді працює в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): від 2005 – пров. н. с.; водночас від 1995 викладає на каф. металознавства та терміч. обробки металів Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Вивчає особливості протікання фазових переходів безпосередньо при високих т-рах у матеріалах, які одержані у нерівноваж. умовах і містять наноструктурні та квазікристалічні складові.

Пр.: Состояние и кристаллическая структура продуктов взаимодействия карбида кремния с SiO2 // НМ. 1995. Т. 31, № 3; Упорядоченные модификации полукарбидов ниобия и молибдена с дальним порядком в распределении структурных металлических вакансий // Кристаллография. 1999. Т. 44, № 2; The influence of Zr alloying on the structure and properties of Al3Ti // Intermetallics. 2003. Vol. 11; Effect of electron irradiation on texturing in electrodeposited nanocrystalline alloy Fe-78 % Ni // Sсripta Materialia. 2007. Vol. 57 (усі – співавт.).

В. В. Картузов

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
В. В. Картузов . Карпець Мирослав Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10058 (дата звернення: 24.07.2021)