Карпов Олександр Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Карпов Олександр Вікторович

КА́РПОВ Олександр Вікторович (03. 04. 1948, Суми) – фахівець у галузі молекулярної біології. Д-р біол. н. (2000), проф. (2007). Засл. діяч н. і т. України (2009). Держ. премія України в галузі н. і т. (2005). Премія ім. О. Палладіна НАНУ (2007). Закін. Київ. ун-т (1972). Відтоді працював в Ін-ті мікробіології і вірусології НАНУ; від 2001 – проф. каф. біотехнології мікроб. синтезу Нац. ун-ту харч. технологій (обидва – Київ). Досліджує шляхи передавання між- та внутр.-клітин. сигналів для експресії індукованих генів. Запропонував нові гіпотези молекуляр. механізмів взаємодії лігандів з клітин. мембранами еукаріотів.

Пр.: Endogenous and exogenous interferons in HIV-infection // European J. of Medical Research. 2001. Vol. 6, № 12; ВІЛ-інфекція та інтерферон: молекулярно-біологічні аспекти. К., 2003 (співавт.); Технологічні параметри культивування клітин-продуцентів для одержання інтерферонів І типу // Біотехнологія. 2008. Т. 1, № 2 (співавт.); Нанотехнології в медицині: Роль колоїднохімічних процесів // Вісн. НАНУ. 2008. № 8 (співавт.); Клітинна та генна інженерія: Підруч. К., 2010 (співавт.).

Т. В. Бондаренко

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Т. В. Бондаренко . Карпов Олександр Вікторович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10104 (дата звернення: 18.04.2021)