Карповський Юхим Якович — Енциклопедія Сучасної України

Карповський Юхим Якович

КАРПО́ВСЬКИЙ Юхим Якович (09. 12. 1945, м. Хмільник Вінн. обл. – 28. 07. 1999, Одеса) – фахівець у галузі АСК. Д-р тех. н. (1985), проф. (1986). Закін. Одес. технол. ін-т (1969). Працював в Одес. екон. ун-ті (1974–94): від 1987 – зав. каф. екон. інформації та обчислюв. техніки; 1994–99 – зав. каф. біофізики, інформатики і мед. апаратури, водночас проректор з екон. питань, менеджменту й стратег. розвитку Одес. мед. ун-ту. Запропонував теорію надійності програм. виробів як систем із перемін. структурою; модель, алгоритми і програмні засоби багатокритеріал. вибору за кореляц. зв’язків між окремими критеріями; розв’язок задачі побудови узагальн. функцій приналежності, коли вихідна модель екон. системи має вид матриці функцій приналежності.

Пр.: Теория систем и ее приложения. Москва, 1988 (співавт.); Основы информатики и вычислительной техники для экономистов. К., 1990 (співавт.); Надежность программной продукции. К., 1990 (співавт.); Availability and reliability of software // Concise Encyclopedia of Software Engineering. Oxford, 1993; Молекулярно-генетические и биофизические методы исследований в медицине. К., 1996 (співавт.).

К. Ю. Карповська-Скорик

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
К. Ю. Карповська-Скорик . Карповський Юхим Якович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10125 (дата звернення: 16.05.2021)