Карпусь Микола Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Карпусь Микола Михайлович

КАРПУ́СЬ Микола Михайлович (07. 02. 1929, с. Гнатівка, нині Срібнян. р-ну Черніг. обл. – 09. 08. 2003, Київ) – вчений-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1976), проф. (1997). Закін. Харків. зоовет. ін-т (1953). Працював зоотехніком у Черніг. обл.; 1960–65 – зав. відділу тваринництва, дир. Хмельн. с.-г. дослід. станції (с. Самчики Старокостянтинів. р-ну); 1965–69 – заст. нач. Гол. упр. тваринництва Мін-ва с. госп-ва УРСР; 1969–75 – зав. сектору тваринництва Укр. НДІ наук.-тех. інформації; 1975–92 – зав. відділу оцінки якості кормів і рослин. продукції Укр. філії Центр. НДІ агрохім. обслуговування с. госп-ва; від 1992 – гол. н. с., 1994–98 – вчений секр. Ін-ту агроекології і біотехнології УААН (усі – Київ). Наук. дослідж. з проблем годівлі с.-г. тварин, технології заготівлі й використання кормів. Під його кер-вом на основі вивчення хім. складу кормів і рослин. продукції розроблено довідники з поживності кормів за ґрунт.-клімат. зонами України; норми згодовування цукристих кормів різним віковим групам свиней. Брав участь у створенні високопродуктив. стад симентал. худоби.

Пр.: Углеводы кормов и их роль в питании свиней. К., 1971; Хімічне консервування кормів. К., 1983; Заготовка, хранение и использование кормов. К., 1987 (співавт.); Деталізована поживність кормів та раціони годівлі корів у зоні радіоактивного забруднення Полісся України: Довід. Ж., 1994 (співавт.); Деталізована поживність кормів зони Лісостепу України: Довід. К., 1995 (співавт.); Еколого-зоотехнічні умови ефективного використання кормів. К., 2003 (співавт.).

Літ.: М. М. Карпусю – 70 // Тваринництво України. 1999. № 5–6.

Д. Т. Вінничук

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Д. Т. Вінничук . Карпусь Микола Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10130 (дата звернення: 24.06.2021)