Картоплярство України — Енциклопедія Сучасної України

Картоплярство України

«КАРТОПЛЯ́РСТВО УКРАЇ́НИ» – науково-виробничий журнал. Засн. 2005 Ін-том картоплярства УААН (смт Немішаєве Бородян. р-ну Київ. обл.), яким і видається (нині Ін-т картоплярства НААНУ). Виходить двічі на рік, матеріали публікує укр. та рос. мовами. Наклад 1000 прим. Висвітлює результати наук. дослідж. із селекції й насінництва картоплі у різних ґрунт.-клімат. зонах України з використанням сучас. засобів захисту від хвороб і шкідників, стимуляторів росту, інформує читачів про виведення нових сортів. Серед рубрик – «Проблеми, пошуки, судження», «Селекція», «Насінництво», «Технологія», «Економіка». Гол. ред. – А. Бондарчук (від 2005).

О. М. Опанасенко

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
О. М. Опанасенко . Картоплярство України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10183 (дата звернення: 14.05.2021)