Касянчук Вікторія Вікторівна — Енциклопедія Сучасної України

Касянчук Вікторія Вікторівна

КАСЯНЧУ́К Вікторія Вікторівна (24. 12. 1952, м. Виру, Естонія) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1992), проф. (1994). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1975). Працювала у вет. лаб. у Криму. Від 1982 – у Білоцерків. аграр. ун-ті: від 1993 – засн. і зав. каф. хвороб молодняку, патол. анатомії та вет.-сан. експертизи тварин. продукції Ін-ту післядиплом. навч. кер. і спеціалістів вет. медицини, заст. дир. з наук. роботи НДІ вет.-сан. експертизи при Ун-ті; 2005–08 – зав., від 2009 – проф. каф. технології молока і м’яса Сум. аграр. ун-ту. Розробляє нові підходи до вет.-сан. експертизи м’яса і м’ясопродуктів відповідно до сучас. екол. вимог, а також заходи боротьби з маститом корів та покращення якості молока. Авторка препарату «Стрептоеколат».

Пр.: Ультраструктурные изменения в тканях вымени при стафилококковом мастите // Докл. Рос. академии с.-х. наук. 1992. № 7; Ветеринарно-санітарна експертиза сировини та продуктів тваринного походження: Посіб. В., 1999 (співавт.); Прогнозуюча мікробіологія – новий напрямок у методології контролю безпечності сировини та харчових продуктів тваринного походження // ВМУ. 2009. № 1 (співавт.); Профілактика лістеріозу – безпечна молочна продукція // Тваринництво України. 2010. № 8 (співавт.).

М. О. Сокольська, Л. Д. Петрова

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
М. О. Сокольська, Л. Д. Петрова . Касянчук Вікторія Вікторівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10322 (дата звернення: 19.06.2021)