Катализ и нефтехимия — Енциклопедія Сучасної України

Катализ и нефтехимия

«КАТА́ЛИЗ И НЕФТЕХИ́МИЯ» – збірник наукових праць. Засн. у грудні 1994 у Києві Ін-том біоорган. хімії та нафтохімії НАНУ. Виходить 4 рази на рік, матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами; наклад 250 прим. Висвітлює актуал. проблеми каталізу, заг. питання розроблення і створення нових каталізаторів, каталітич. процесів і реакторів, новіт. технол. рішень у цих галузях; публікує оригін. та огляд. праці з теор. і практ. проблем нафтохімії та хім. технології. Гол. ред. – В. Кухар (від 1994).

С. П. Федоряк

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
С. П. Федоряк . Катализ и нефтехимия // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10335 (дата звернення: 08.05.2021)