Катализ и нефтехимия | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Катализ и нефтехимия


Катализ и нефтехимия

«КАТА́ЛИЗ И НЕФТЕХИ́МИЯ» – збірник наукових праць. Засн. у грудні 1994 у Києві Ін-том біоорган. хімії та нафтохімії НАНУ. Виходить 4 рази на рік, матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами; наклад 250 прим. Висвітлює актуал. проблеми каталізу, заг. питання розроблення і створення нових каталізаторів, каталітич. процесів і реакторів, новіт. технол. рішень у цих галузях; публікує оригін. та огляд. праці з теор. і практ. проблем нафтохімії та хім. технології. Гол. ред. – В. Кухар (від 1994).

Статтю оновлено: 2012