Калашник Микола Стратійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Калашник Микола Стратійович


Калашник Микола Стратійович

КАЛА́ШНИК Микола Стратійович (13. 05. 1921, с. Бакай, нині Решетилів. р-ну Полтав. обл.) – вчений-селекціонер. Д-р с.-г. н. (1971), проф. (1976). Закін. Полтав. с.-г. ін-т (1950). Відтоді перебував на парт. роботі; 1954–55 – н. с. Полтав. НДІ свинарства; 1956–66 – зав. відділу корм. культур Молд. НДІ с. госп-ва (м. Бєльці); 1969–88 – зав. лаб. селекції сорго і корм. трав, 1988–91 – пров. н. с.-консультант ВНДІ кукурудзи (нині Ін-т зерн. госп-ва НААНУ, Дніпропетровськ). Від 1991 – на пенсії. Розробив методики оцінювання сорго і його гібридів за індексами, підвищення ефективності гетерозису при селекції гібридів корм. сорго.

Пр.: Основные направления селекционно-генетических работ по сорговым культурам // Бюл. ВНИИ кукурузы. 1971. № 1(10); Методика оценки сортов и гибридов сорго по индексам // Кукуруза. 1975. № 11; Сорго. К., 1978 (співавт.); Комбинационная способность линий зернового сорго по длине периода всходы–начало цветения и степени фотопериодической реакции // Бюл. ВНИИ кукурузы. 1985. № 1(64) (співавт.); Селекция сорго и кормовых трав // Там само. 1990. № 72–73 (співавт.).

Статтю оновлено: 2012