Калашников Борис Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Калашников Борис Володимирович

КАЛА́ШНИКОВ Борис Володимирович (21. 02. 1944, м. Чимкент, Казахстан – 2004, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1990). Закін. Київ. ун-т (1968). Працював в Укр. філії НДІ планування і нормативів (1966–69, 1982–91); Н.-д. екон. ін-ті Держплану УРСР (1969–82); зав. відділу зовн.-екон. валют. політики і торг.-екон. зв’язків Нац. ін-ту екон. програм (1991–93); нач. упр. стратег. дослідж. та інформ. забезпечення зовн.-екон. діяльності Мін-ва зовн. екон. зв’язків України (1993–94); дир. Центру підготовки і перепідготовки кадрів та інформ.-аналіт. забезпечення страхової діяльності (1994–95); гол. н. с. відділу регіон. проблем розвитку і розміщення галузей оброб. пром-сті Ради по вивченню продуктив. сил України НАНУ (1995–2004; усі – Київ). Наук. дослідження: економіка наук.-тех. прогресу та капітал. вкладень, проблеми розвитку експорт. потенціалу пром-сті, зовн.-екон. зв’язки України.

Пр.: Научно-технический прогресс и сокращение ручного труда. 1984; Методы обоснования капитальных вложений в действующее производство (вопросы методологии перспективного планирования). 1988; Структурно-інвестиційна політика. 1996 (співавт.); Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 року. Т. 1–2. 2000 (співавт.); Концепція і стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України. 2003 (співавт.); усі – Київ.

А. О. Коваленко

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
А. О. Коваленко . Калашников Борис Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10407 (дата звернення: 14.05.2021)