Калениченко Лука Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Калениченко Лука Петрович

КАЛЕНИЧЕ́НКО Лука Петрович (08(20). 02. 1898, м-ко Карлівка, нині місто Полтав. обл. – 05. 08. 1968, Київ) – реставратор і мистецтвознавець. Батько Н. Калениченко. Чл. СХУ (1938). Премія ім. І. Моргилевського Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури (1993, посмертно). Закін. Миргород. худож.-пром. школу (нині Полтав. обл., 1918), Київ. худож. ін-т (1931; викл. Ф. Кричевський). Працював дир. Миргород. худож.-керам. технікуму (1926–29). Відтоді – у Києві: у музеях укр. і рос. мист-ва; до 1935 – викл. та декан музей. ф-ту Худож. ін-ту. Засн. (1938), гол. художник-реставратор, консультант (після 1945) Держ. н.-д. реставрац. майстерні. Вчений секр. (1942–45), заст. дир. ІМФЕ АН УРСР; дир. (1945–47) Ін-ту худож. пром-сті, кер. сектору реставрації (1947–48) Академії буд-ва і арх-ри УРСР; кер. відділу історії укр. мист-ва НДІ теорії, історії та перспектив. проблем рад. арх-ри. Кер. реставрац. робіт, зокрема стінописів Володимир. (1946–52) та Софій. (від 1952) соборів, Кирилів. (1950) та Андріїв. (1951–52) церков. Брав участь у відновленні роботи Музей. м-ка (від 1933; нині Києво-Печер. лавра), орг-ції Музею укр. мист-ва (до 1937 – зав. відділу). Вивчав укр. нар. мист-во та художні промисли. Під його кер-вом підготовлено розгорнуту програму з історії укр. мист-ва, що стало початк. етапом у створенні шеститом. «Історії українського мистецтва» (К., 1966–70). Разом із Є. Мамолатом та О. Плющ розробив наук. методику вивчення стану монум. живопису й визначення процесів реставрації (картогр. принцип), закріплення основи живопису. Вперше застосував синтет. смоли.

Пр.: Український народний килим // Нар. творчість. 1940. № 3; Реставрація пам’яток мистецтва // ОМ. 1940. № 12; Питання художньої промисловості // Там само. 1941. № 2; Гуцульський різьблений візерунок // Україна. 1945. № 2; Гутне скло на Україні // Мист-во, фольклор, етнографія: Наук. зап. Т. 1–2. К., 1947; Олексій Шовкуненко. К., 1947; Реставрація древніх стінописів Софії Київської. К., 1958; Нариси з історії українського мистецтва. К., 1966 (співавт.); Мистецтво писанки // НТЕ. 1971. № 4.

Літ.: Лука Калениченко: Некролог // НТЕ. 1968. № 6; Врона І. Пам’яті Л. П. Калениченка // Укр. мистецтвознавство. К., 1969. Вип. 3; Титов М. Художник, реставратор, учений: До 100-річчя від дня народж. Л. Калениченка // Укр. АМ: Дослідн. та наук.-метод. пр. 1998. Вип. 5; Крутенко Н. Лука Калениченко – реставратор і пам’яткоохоронець // ПУ. 2004. № 4; Її ж. Лука Калениченко: Життя у мистецтві // КС. 2005. № 3.

В. М. Ханко, С. І. Білокінь

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
В. М. Ханко, С. І. Білокінь . Калениченко Лука Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10438 (дата звернення: 11.05.2021)