Калінін Василь Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Калінін Василь Тимофійович

КАЛІ́НІН Василь Тимофійович (09. 08. 1940, м. Сталінград, нині Волгоград, РФ) – фахівець у галузі ливарного виробництва. Д-р тех. н. (2005). Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1962). Працював на вироб-ві (1962–64); в Ін-ті чорної металургії АН УРСР (1967–80); від 1980 – у Нац. металург. академії України (обидва – Дніпропетровськ): від 2006 – проф. каф. ливар. вироб-ва. Осн. напрями наук. діяльності: розроблення та впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технол. процесів у ливар. вироб-ві; створення високоефектив. модифікаторів на основі тугоплав. наноматеріалів і способів їх введення у розплав; теор. і експерим. дослідж. у галузі кристалізації ливар. сплавів.

Пр.: Авиационно-космические материалы и технологии: Учеб. З., 2007 (співавт.); Модифицирование тонкодисперсными присадками чугуна рабочего слоя двухслойных валков // Теория и практика металлургии. 2008. № 1; Прогрессивные технологии модифицирования чугунов для отливок металлургического оборудования // Там само. 2008. № 2; Прогрессивные технологии комплексного легирования и модифицирования чугунов для литья деталей горно-металлургического оборудования // МГП. 2010. № 1 (співавт.).

Статтю оновлено: 2012
Цитувати статтю
О. Г. Ясєв . Калінін Василь Тимофійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10577 (дата звернення: 08.03.2021).