Калінкін Валерій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Калінкін Валерій Михайлович

КАЛІ́НКІН Валерій Михайлович (12. 04. 1946, м. Сталіно, нині Донецьк) – мовознавець. Батько Н. Калінкіної. Д-р філол. н. (2000), проф. (2003). Закін. Донец. ун-т (1973). Учителював. Від 1975 – у Донец. мед. ун-ті: від 2004 – зав. каф. укр. і рос. мов. Наук. дослідження: методика викладання рос. мови як іноз., психолінгвістика, загал. мовознавство, літ. ономастика.

Пр.: Теория и практика лексикографии поэтонимов (на материале творчества А. С. Пушкина). Д., 1999; Поэтика онима. Д., 1999; Феноменология поэтонима сквозь призму «Философии имени» А. Ф. Лосева // Восточноукр. лингвист. сб. Д., 2000. Вып. 6; Этюды о поэтике онимов в творчестве О. Мандельштама. «Звуковая плоть и духовная сущность» // Мат. юбилей. конф., посвящ. 60-летию филол. ф-та Воронеж. ун-та. Вып. 1. Языкознание. Воронеж, 2002; «Вольтер». Материалы к словарной статье // Филол. исследования. Д., 2004. Вып. 7; Семантика имен и поэтика их перечислений // Λογος όνομασική. 2009. № 1(3).

Літ.: Карпенко Ю. О. Феномен Валерія Михайловича Калінкіна // Восточноукр. лингвист. сб. Д., 2006. Вып. 10.

Г. К. Северин

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Г. К. Северин . Калінкін Валерій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10621 (дата звернення: 16.05.2021)