Калмиков Леонід Зямович — Енциклопедія Сучасної України

Калмиков Леонід Зямович

КАЛМИКО́В Леонід Зямович (21. 11. 1937, Харків) – радіобіолог. Д-р біол. н. (1991). Закін. Харків. ун-т (1960). Відтоді працював у Харків. НДІ мед. радіології: 1977–95 – зав. відділу дозиметрії та радіац. безпеки, 1996–97 – зав. лаб. дозиметрії іонізуючого випромінювання. Від 1997 – у Німеччині. Наук. дослідження: біомед. дозиметрія і радіометрія іонізуючих випромінювань, радіац. безпека. Запропонував нові термолюмінесцентні дозиметричні матеріали, що моделюють осн. типи тканин людини та тварин; способи централіз. контролю радіац. виходу апаратів для промен. терапії.

Пр.: Принципы организации работы и оснащение радиологических отделений и лабораторий при лечебно-диагностическом применении радиоактивных веществ в открытом виде: Метод. рекомендации. Х., 1976; Радиобиология костной ткани. Москва, 1986 (співавт.); Колективні дози пацієнтів та середні популяційні дози населення, зумовлені опроміненням від рентґено-радіонуклідної діагностики в Україні // УРЖ. 1996. № 2; Рівні опромінення щитовидної залози при її комп’ютерно-томографічному дослідженні // Там само. 1997. № 1.

Н. О. Артамонова

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Н. О. Артамонова . Калмиков Леонід Зямович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10651 (дата звернення: 24.07.2021)