Калнинь Людмила Едуардівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Калнинь Людмила Едуардівна


Калнинь Людмила Едуардівна

КА́ЛНИНЬ Людмила Едуардівна (Калнынь Людмила Эдуардовна; 26. 07. 1927, Москва) – російський мовознавець. Д-р філол. н. (1976). Закін. Моск. пед. ін-т (1948). Від 1952 працює в Ін-ті слов’янознавства РАН (Москва): гол. н. с. Наук. дослідження: синхронна та істор. фонологія слов’ян. мов, слов’ян. діалекти у зістав. аспекті на фонем. і звук. рівнях, структура складу у слов’ян. мовах, теорія лінгвіст. географії. Здійснила системну інтерпретацію укр. діалектів на фонол. рівні. Бере участь у підготовці «Общеславянского лингвистического атласа. Серия фонетико-грамматическая» (вып. 1, Белград, 1988; вып. 2а, Москва, 1990; вып. 2б, Вроцлав; Варшава; Краков, 1990; вып. 3, Варшава, 1994). Започаткувала видання серії моногр. описів «Исследования по славянской диалектологии» (т. 1–14, Москва, 1992–2009; 1-й присвяч. укр. карпат. діалектам).

Пр.: Корреляция твердых и мягких согласных фонем в украинском языке // Ученые зап. Ин-та славяноведения АН СССР. Москва, 1962. Т. 23; Вокализм одного надднестрянского говора // Общеславян. лингвист. атлас. Мат. и исслед. Москва, 1968. Вып. 2; Опыт моделирования системы украинского диалектного языка. Фонологическая система. Москва, 1973; К типологии украинского диалектного вокализма // Общеславян. лингвист. атлас. Мат. и исслед. Москва, 1980. Вып. 12; Об одном диалектном различии в украинском вокализме // Проблеми сучас. ареалогії. К., 1994; Об одной фонемной особенности надсянского говора // Діалектна мова: сучас. стан і динаміка в часі. До 100-річчя проф. Ф. Т. Жилка. Тези доп. міжнар. наук. конф. (5–7 березня 2008 р., Київ). К., 2008.

Статтю оновлено: 2012