Кальві Лука — Енциклопедія Сучасної України

Кальві Лука

КА́ЛЬВІ Лука (Calvi Luca; 13. 08. 1962, м-ко Джесоло побл. Венеції, Італія) – італійський славіст, історик, літературознавець і перекладач. Навч. в ун-тах Венеції, Риму. У 1990-х – 2000-х рр. – проф. укр. мови та літ-ри в Ун-ті Венеції, Рим. ун-ті «La Sapienza», Ун-ті Трієста. Гол. праці з українознавства: «La conoscenza dell’Ucraina in Italia tra le due guerre» («Знання про Україну в Італії між двома війнами») // «Annali de Ca’ Foscari» («Аннали Ка’Фоскарі», 1992, т. 31, № 1–2); вступна стаття і переклад «I libri della genesi del popolo ucraino» («Книги буття українського народу») // там само, 1993, т. 32, № 1–2; «Minoranze ucraine in Ucraina, ovvero “i minori dei minori” (note sulla Rus’ Subcarpatica e sulla balcanizzazione dell’Europa Orientale)» («Українські меншини в Україні чи “меншості меншостей” (нотатки про Підкарпатську Русь і про балканізацію Східної Європи)» // «Letterature di Frontiera» («Література порубіжжя», 1994, т. 4, № 1); «Jevhen Onac’kyj: Profilo biobibliografico del primo “ucrainista italiano”. Introduzione alla ristampa anastatica di E. Onac’kyj. Studi di storia e di cultura Ucraina» («Євген Онацький: Біографічний профіль першого “італійського україніста”. Вступна стаття до передруку книг Є. Онацького “Студії української історії та культури”», Абано Терме, 1995); «La cultura negata. Profilo della storia culturale Ucraina» («Невизнана культура. Профіль історії української культури») // «La letteratura dell’altra Europa» («Література іншої Європи», Венеція, 1995), «Di alcune costanti della storia Ucraina» («Деякі константи української історії») // «Che cos’e l’Ucraina: Atti del Primo Congresso Italiano di Studi Ucraini» («Що таке Україна: Акти Першого італійського конгресу українознавчих студій», Венеція, 1996); «Note in margine al manoscritto Marciano del “Ključ rozuminnja” di I. Galjatovs’kyj» («Нотатки на полях манускрипту з бібліотеки Марчіана “Ключ розуміння” Іоанникія Галятовського») // «L’Ucraina del XVII secolo tra occidente ed oriente D’Europa: I Convegno Italo-Ucraino 13–16 settembre 1994» («Україна XVII ст. між Заходом та Сходом Європи: Матеріали 1-го українсько-італійського симпозіуму 13–16 вересня 1994 р.», К.; Венеція, 1996), «Nuovo passato e vecchio presente nell’Ucraina Carpatica» («Нове минуле та стара теперішність у Карпатській Україні») // «Slavia», 1997, vol. 6, № 1. Чл.-засн. (1993), в. о. секр. Італ. асоц. українознав. студій. Ред. збірників матеріалів 1-го та 2-го її конгресів «Che cos’ѐ l’Ucraina – Ščo take Ukrajina?» («Що таке Україна?», Венеція, 1996; Падова, 1998) та «L’Ucraina nel XX secolo» («Україна в ХХ столітті», Падова, 1998). Перекладач і автор вступ. статей до італ. видань творів М. Костомарова, О. Духновича, М. Коцюбинського, М. Хвильового, Остапа Вишні, Л. Костенко. Автор наук.-популяр. статей і рец. на укр. теми. Досліджував сучасну етнічну історію слов’ян та їхніх сусідів у Сх. Європі.

Я. Д. Ісаєвич, К. Ю. Бацак

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Я. Д. Ісаєвич, К. Ю. Бацак . Кальві Лука // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=10709 (дата звернення: 14.05.2021)