Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В. Орлова

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА ДИТЯ́ЧА БІБЛІОТЕ́КА ім. В. Орлова Засн. 1955 у Сімферополі як Крим. обл. б-ка для дітей і юнацт­­ва. Від 1961 – Крим. обл. б-ка для дітей, від 1991 – Респ. дит. б-ка Криму, від 2000 – ім. В. Ор­­лова, від 2009 – сучасна назва. У струк­турі – осн. відділи: обслу­­го­ву­ван­ня дошкільників та учнів 1–4 кл.; обслуговування учнів 5–9 кл.; мист-в; інформ.-бібліогр.; наук.-ме­­тод.; формування фондів та орг-ції ка­­талогів; книгосховища. У фондах – понад 147 тис. прим. книг, журналів, газет.

Є колекції книг В. Орлова, збірники з авто­графами крим. авторів, CD-дис­ки то­­що. Б-ка – метод. центр для 47 дит. і 515 сільс. б-к АР Крим. У наук.-метод. роботі використовує практ.-орієнтовані, інновац. методи навч. бібліотекарів з актуал. проблем роботи з чи­­та­­чами-дітьми. Здійснює ін­­форм.-бібліотечне обслуговування читачів дит. віку, їхніх батьків, учителів, вихователів, надає консультац. допомо­­гу з питань шкіл. про­­грами, організовує учнів. про­екти, творчі конкурси, пізна­­вал.-розважал. заходи, гуртки та клу­­би, зустрічі з крим. письменниками, митцями.

Видає біб­­ліогр. та метод. матеріали, серед яких серії «Кримські письменники – дітям та підліткам» (В. Орлов, Г. Глушньов, Н. Умеров та ін.), «Мій Крим і я», «Ко­­ло корисного читання», «Інформаційна культура школяра», «Ко­рисний Інтернет». 2010 у вид-ві «Доля» (Сім­ферополь) вийшов біобіб­­ліогр. покажч. «Во­­лодимир Ната­­нович Орлов». Кіль­­кість праців­­ників – 43 особи. Дир. – Н. Аносо­­ва (від 2008).

А. В. Ісаченко

Статтю оновлено: 2014