Кальниньш Арвід Янович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кальниньш Арвід Янович

КА́ЛЬНИНЬШ Арвід Янович (18. 08. 1894, Бебр. волость Відзем. губ., Росія, нині Айзкраукл. р-н, Латвія – 17. 02. 1981, Риґа) – фахівець у галузі лісівництва. Д-р ліс. н. (1930), проф. (1931), акад. АН Латв. РСР (1946). Сталін. премія (1951). Держ. премія Латв. РСР (1957). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ризький політех. ін-т (1916). Працював у системі Ради нар. госп-ва Волин. губ. (1918–20); водночас – викл. Житомир. пед. ін-ту (1919–20); доц., зав. каф. ліс. технології (1920–22 та 1924–39), хім. технології деревини (1945–57) Латв. ун-ту (Риґа); міністром землеробства (1922–23) та освіти (1925) Латв. Респ.; проректором Єлгав. с.-г. академії (1940–41 та 1944–46); дир. (1946–76), зав. лаб. ліс. хімії (1976–79), наук. консультантом (1979–81) Ін-ту хімії деревини АН Латв. РСР (Риґа). Акад.-секр. Відділ. хімії і геології АН Латв. РСР. Гол. ред. ж. «Химия древесины» (1974–81). Наук. дослідж.: підсочування лісу, хім. перероблення деревини, використання пентозанвміс. сировини лісу, модифікація целюлози й отримання полімер. препаратів, екологія лісу.

Пр.: Наставление к практическому ведению подсочки на Волыни. Ж., 1920; Неиспользованные возможности химической переработки древесины // Вест. АН СССР. 1956. № 4; Консервирование древесины. Москва, 1962; Консервирование и защита лесоматериалов: Справоч. Москва, 1971 (співавт.).

Літ.: Академик А. И. Кальниньш: Биобиблиография. Рига, 1964.

Я. Я. Брокс

Статтю оновлено: 2012