Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. І. Франка Засн. 1834 у Сімферополі як Гро­­мад. б-ка для читання, була однією з перших публіч. б-к півдня країни. Її зібрання лягли в основу 1890 Сімфероп. міської б-ки і Туманов. безкошт. читальні.

Фон­ди останньої містили також осо­бисту б-ку С. Туманова, який за­­повів своє книжк. зібрання місту. 1920 створ. Центр. обл. б-ку Криму, 7 грудня 1921 її відкрито для читачів. Вона об’єднала фон­ди не лише зазначених книжк. зібрань, а й літ-ру пед., мед. б-к, т-ва «Просвіта» та низки приват. б-к. У наступні роки удосконалено структуру б-ки. На 1940 її фонд склав понад 400 тис. прим. Під час 2-ї світ. війни у період окупації міста знищено та виве­зено до Німеччини понад 150 тис. прим. найбільш цінної літ-ри.

Піс­ля звільнення Сімферополя у квітні 1944 б-ка знову почала об­­слуговувати читачів. Від 1956 – ім. І. Франка. 1925–2007 б-ка розташовувалася у приміщенні колиш. Дворян. зібрання, від 2007 – у власній новозбудов. будівлі. У структурі – 16 відді­лів (міського абонемента; іноз. літ-ри «Дружба народів»; документів з мист-ва; Рос. літ.-худож. центр ім. О. Пушкіна; рідкіс. кни­­ги; краєзн. видань і бібліогра­фії; інформ.-бібліогр.; довідк.-бібліогр. роботи; автоматизації та інформатизації бібліотеч. про­цесів; книгосховища осн. фонду; наук. орг-ції та методики біб­­ліотеч. роботи; комплектування; обробки, систематизації, орг-ції каталогів; реєстрації та конт­­ролю; гігієни та реставрації фон­­дів; розмножувал. техніки), 5 чи­тал. залів, Інтернет-центр.

У фон­дах – понад 877 тис. од. зберігання, з них – бл. 30 тис. прим. цінних і рідкіс. видань (зокрема 10 тис. датовані 16–18 ст.), по­­над 2 тис. найменувань періодики (270 – іноз. мовами). Серед раритетів – «Histoire du Chevalier Bayard, et de plusieurs choses me­morables aduenuĕs fous le Reg­ne de Charles VIII, Louis XII, & Fran­çois I» П.-Т. де Баярда (Grenoble, 1650), «Новый и полный геогра­фический словарь Российскаго государства» (ч. 1, А–Ж), «Древняя российская вивлиофика» (ч. 3; обидва – 1788), «Словарь поваренный, приспешничий, кан­диторский и дистиллаторский» (ч. 2; обидва – Москва), «Образование древних народов. Ч. 1. Обычаи духовные, гражданские и общежительные греков и рим­лян» Д. Бардона (обидва – 1795), «Всемирный путешествователь, или Познание Стараго и Новаго Света» (пер. с франц., т. 1; обидва – С.-Петербург), «Chefs – D’Oeuvre de P. Corneille» П. де Корнеля (б. м., т. 1), «Путешествие в южной половине земнаго шара и вокруг онаго, учиненное в продолжение 1772, 73, 74 и 75 годов» Дж. Кука (пер. с франц., ч. 5; усі – 1800), «Разсвет полночи, или Созерцание сла­вы, торжества и мудрости пор­фи­роносных, браноносных и мир­ных гениев России. Ч. 4. Хер­со­нида, или Картина лучша­го лет­няго дня в Херсонисе Тав­ри­чес­ком: Лирико-эпическое пес­но­творение» С. Боброва (1804; оби­­два – С.-Петербург), «Опыт рос­­сийской библиографии» В. Со­пікова (б. м., бл. 1813), «Ску­пой рыцарь» О. Пушкіна (С.-Пе­тер­бург, 1830), «Кобзарь» Т. Шев­ченка (Москва, 1919). Кількість працівників (2013) – 168 осіб. Дир. – Л. Дроздова (від 1987).

Ю. В. Гнєдова

Статтю оновлено: 2014