Кримська республіканська юнацька бібліотека - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кримська республіканська юнацька бібліотека

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА ЮНА́ЦЬКА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1977 у Сімферополі на базі міської юнац. б-ки. У структурі – осн. відділи: наук.-метод.; ін­­форм.-бібліогр.; інформ. техно­­логій; рідкіс. книги; мист-в; сек­­тори: комплектування; обробки літ-ри та орг-ції каталогів; орг-ції та використання книжк. фонду; абонемента; періодики; крає­­знавства; читал. зал. У фондах – 147 822 од. зберігання, з них – 142 647 прим. друк. видань, 5094 прим. аудіовізуал. документів та 81 прим. на електрон. носіях. Серед раритетів – «Руководство къ составленію естественно- научныхъ коллекцій» I. Гінтервальднера (1892), «Оте­­чественные курорты. Воды, мор­­скія купанья, грязи, климатическія станціи и другія ле­­чеб­­ныя места Россіи» М. Іванова (2-е изд., 1897), «Н. А. Доб­­ро­­любовъ. Его жизнь и литератур­­ная деятельность: биогр. очеркъ» О. Скабичевського (1901), «Химия обыденной жизни» Ф. Арен­са (пер. с нем., в 2-х ч., 1904), «Король Лиръ: трагедия в 5-ти действиях» В. Шекспіра (пер. с англ., 6-е изд., 1905; усі – С.-Пе­­тербург), «Работа рекъ и ру­­чь­­евъ: очерки из жизни и истории Земли» А. Нечаєвої (1908), «Би­бліотечное дело: руководст­­во для устройства и содержанія въ порядке общественныхъ, зем­­скихъ, школьныхъ и частныхъ библiотекъ» (ч. 4, 1912; обидва – Москва), «Воспоминания о Кры­­ме: [фотоальбом]» (Ялта, 1913). Діяльність б-ки як метод. цент­ру спрямована на вдосконален­­ня роботи системи бібліотечно-бібліогр. та інформ. обслуговування юнацтва та молоді, підвищення профес. майстерності бібліотекарів Криму. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги (абетк., ген., системат., краєзн.) і кар­­тотеки (системат. статей, назв худож. творів, серій). Електрон. каталог б-ки нараховує 19 162 записи, створ. електронні бази даних «Краєзнавство», «Молодь ХХІ століття», «Юнацька бібліотека в ЗМІ». Дир. – Г. Подшивало­­ва (від 2011).

О. М. Ткаченко

Статтю оновлено: 2014