Кримська світлиця | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кримська світлиця


Кримська світлиця

«КРИ́МСЬКА СВІТЛИ́ЦЯ» – всеукраїнська загальнополітична і літературно-художня газета. Засн. 1992 у Сімферополі т-вом «Просвіта», Крим. орг-цією СПУ та редакцією як щотижн. україномов. часопис з накладом бл. 10 тис. прим. Видавець – Мін-во культури і туризму України. Після анексії Криму виходить неперіодично (до 4 липня 2014 опубл. 27 номерів) накладом бл. 2 тис. прим., зазнає постій. утис­ків з боку проросійськи налаштов. влади. Обстоює позиції укр. державотворення, протидіє рос. шовінізмові, підтримує в обороні своїх прав українців півос­трова і крим. татар. Друкує ог­ля­ди політ. подій в Криму на ос­нові архів. досліджень, худож­ні твори місц. письменників (М. Виш­няк, С. Шукурджієв та ін.).

Веде полеміку із антиукр. г. «Крым­ская правда». Серед рубрик – «З пер­ших уст», «Тема дня», «Відлуння подій», «З потоку життя», «Душі криниця», «Українці мої…», «“Бі­лі плями” історії», «Крим – наш дім», «Ми єсть народ!», «На допомогу вчителеві», «Урок української», «Писав писака». 22 квіт­ня 1995 газета представила про­ект енциклопед. словника «Тарас Шевченко і Крим» (окремим вид. вийшов 2001 у Сімферополі, упо­рядник Г. Рудницький), опублікувала низку статей про культур. діячів, які досліджували і писали про зв’язок Кобзаря з Кримом. Гол. ред.: О. Кулик (1992–95), В. Миткалик (1995–2000), В. Ка­чула (від 2000).

Статтю оновлено: 2014