Кримський агротехнологічний університет | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кримський агротехнологічний університет


Кримський агротехнологічний університет

«КРИ́МСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т» Південна філія Національного університету біоресурсів і природокористування України – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для агропромислового комп­лексу. Засн. 1922 у Сімферополі на базі агроном. ф-ту (створ. 1918) Таврій. ун-ту як Крим. ін-т с.-г. галузей, від 1923 – ін-т спец. і тех. культур, від 1936 – с.-г. ін-т ім. М. Калініна, від 1997 – аграр., від 2003 – агротехнол. ун-т, від 2004 – Пд. філія Нац. аграр. ун-ту. Від 2008 – сучасна назва. Від 1965 розташ. у смт Аграрне Сім­фероп. міськради. Здійснює під­готовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців на ф-тах: агроном.; землеустрою; геодезії; ліс., садово-парк. і мис­лив. госп-в; економіки; механізації підпр-ва та технології переробки с.-г. продукції; вет. ме­ди­цини. Функціонують також наук.-навч.-метод. центр та навч.-наук. центр інформатиза­ції і телекомунікац. систем. На 38-ми каф. працюють 335 викл., зокрема 44 д-ри, 181 канд. н. Серед відомих учених – І. Якуш­кін, В. Палладін, Г. Морозов, М. Клепинін, П. Богдан, В. Колес­­ников, П. Болгарев, М. Щербаков, В. Лемещенко, В. Гордієнко, Є. Ніколаєв, В. Турбін, О. Дикань, М. Макрушин, П. Хриєнко, Л. Ба­бицький, П. Догода, Б. Криштофорова, С. Дженєєв, Л. Славгородська-Курпієва. Навч. бл. 6 тис. студентів (на денній формі – 3,5 тис. осіб), понад 1 тис. фахівців підвищують кваліфікацію. У ВНЗі сформувалися наук. школи з овочівництва, плодівництва, виноградарства, рослин­ни­цтва, агрохімії, діагностики й терапії захворювань с.-г. тварин, теорії екон. ефективності с. госп-ва та ін. Основні напрями наук. досліджень: розроблення енер­гоощад. економічно ефектив. технологій вироб-ва с.-г. та ліс. продукції; біологізація с. госп-ва; охорона природи і ста­лий розвиток сусп-ва; раціоналізація соц. розвитку сільс. місцевості; механізація, електрифікація й автоматизація с.-г. вироб-ва; якість, біобезпека, сертифікація і стандартизація технологій вироб-ва с.-г. та харч. продукції. Від 1946 видає «Наукові праці Південної філії Національного університету біоре­сурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет”». Має 2 навч. корпуси, 6 гуртожитків, са­наторій-профілакторій. Перший дир. – С. Країнський (до 1925), нині ректор – М. Мельников (від 1984).

Статтю оновлено: 2014