Кримський державний інженерно-педагогічний університет | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кримський державний інженерно-педагогічний університет


Кримський державний інженерно-педагогічний університет

КРИ́МСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНЖЕНЕ́РНО-ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1994 у Сімферополі як Крим. індустр.-пед. ін-т; від 2003 – ун-т. Від 2005 має сучасну назву, а також статус респ. ВНЗу. Нині у структурі Ун-ту діють 7 ф-тів (інж.-технол., психол.-пед., екон., інформатики, істор.-філол., кримськотатар. та турец. філоло­гії, мист-в), Інж.-пед. коледж, навч.-консультац. центри у м. Керч та Джанкой (обидва – АР Крим). На 31 каф. працюють 448 викл., з них – 37 д-рів і 206 канд. н. Серед відомих науковців – Ф. Якубов (ректор від 1994), У. Абдулгазис, І. Керімов. Навч. понад 8 тис. студентів.

Осн. завдання Ун-ту: відродження мо­ви та культури крим. татар, гармонізація процесів у поліетніч. крим. сусп-ві, гуманізація підготовки інж.-тех. кадрів. У закладі сформувалася низка наук. шкіл: з розроблення ресурсо­ощад. та екологічно безпеч. технологій мех. оброблення металів, ресурсо- та енергоощад. техно­логій в автомобіл. транспорті; з актуал. проблем охорони праці; з економіки та упр. нац. госп-вом; із забезпечення формування та розвитку профес. компетентно­с­ті інж.-педагогів; з історії та теорії кримськотатар. літ-ри, мови; з лінгводидакт. синхрон. вивчення кількох мов; з біоіндикації техноген. забруднення; з теорії та методики профес. підготовки в галузі інформ.-комп’ютер. технологій. Діє Н.-д. центр з кримськотатар. мови, літ-ри, історії та культури.

Літ.: Крымский инженерно-педагоги­ческий университет. 20 лет. Сф., 2013.

Статтю оновлено: 2014