Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз


Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз

КРИ́МСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДО́ВИХ ЕКСПЕРТИ́З – науково-дослідна установа у галузі судових експертиз. Підпорядк. МЮ України. Засн. 1990 у Сімферополі як Крим. відділ. Харків. НДІ судових експертиз, від 2002 – сучасна назва. Нині у структурі Ін-ту діють лаб. екон. дослідж.; криміналіст. матеріалознав., біол. та спец. дослідж.; інж.-тех. дослідж.; товарознав. і комп’ютерно-тех. дослідж. і 2 відділи.

Співроб. виконують кри­міналіст. (почеркознавча, тех. експертиза документів, баліст., трасол., вибухотех., біол. експер­тизи, експертиза матеріалів, ре­­човин і виробів), інж.-тех. (авто­тех., транспортно-трасол., експертиза з безпеки життєдіяльності, буд.-тех., земел.-тех., оці­ночно-буд., оціночно-земел., екс­пертиза комп’ютер. техніки і програм. продуктів), екон., това­­рознавчі, автотоварознавчі, пси­­хол. експертні дослідження. Пра­­цюють 5 н. с., зокрема 3 канд. н. 2006, 2007 і 2012 у Ін-ті проведено міжнар. наук.-практ. конф. із проблем судової експертизи та криміналістики. Перший дир. – В. Шерстюк, від 2011 – Г. Ярошеня.

Статтю оновлено: 2014