Катеринославське наукове товариство — Енциклопедія Сучасної України

Катеринославське наукове товариство

КАТЕРИНОСЛА́ВСЬКЕ НАУКО́ВЕ ТОВАРИ́СТВО – науково-громадське об’єднання. Засн. 1901 у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) з метою сприяння розвитку науки та поширення знань серед населення. Об’єднувало до 250 представників місц. інтелігенції (лікарів, учителів, викладачів, чиновників). Головою т-ва обрано В. Курилова. Його заст. спочатку був В. Карпов, від 1902 – дир. Катеринослав. комерц. уч-ща А. Синявський. З ініціативи т-ва на базі колекції О. Поля 1902 відкрито Катеринослав. обл. музей (нині Дніпроп. істор. музей), який очолив Д. Яворницький. 1903 організовано Катеринославську губернську вчену архівну комісію (фактично керував її діяльністю А. Синявський). Т-во публікувало «Труды» (1901–06), а також звіти про роботу.

Літ.: Сборник статей Екатеринославского научного общества по изучению края. Екатеринослав, 1905; Данилов В. В. Екатеринославский музей им. А. Н. Поля // Истор. вест. 1907. № 3.

Т. Ф. Григор’єва

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Т. Ф. Григор’єва . Катеринославське наукове товариство // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11053 (дата звернення: 24.06.2021)