Кримський університет культури мистецтв і туризму | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кримський університет культури мистецтв і туризму


Кримський університет культури мистецтв і туризму

КРИ́МСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т КУЛЬТУ́РИ, МИСТЕ́ЦТВ І ТУРИ́ЗМУ – республіканський вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях культури, мистецтва і туризму. Створ. у Сімферополі на базі Крим. культурно-просвіт. школи (1948) та Крим. уч-ща культури (1952), об’єднаних 1958 із Сімфероп. бібліотеч. технікумом. 1966 його реформовано в Крим. обл. культурно-просвітнє уч-ще, на основі якого 2002 відкрито Крим. ф-т Київ. ун-ту культури і мист-в.

Від 2004 – сучасна назва. Осн. напрями діяльності: теорія та практика сучас. музеє­знавства, охорона пам’яток іс­торії та культури, бібліотеко­знавство, сценічна, художня куль­­тура і мист-во. Проводять підго­товку за рівнями: бакалавр, спе­ціаліст, магістр. Осн. програми: музеєзнавство та охорона об’єк­тів культур. і природ. спадщини (напрямок: експертиза культур. цінностей), туризм (етнокультур. туризм), бібліотечно-інформ. діяльність, режисура театралізов. вистав та свят, хореогр. мист-во (мист-во балетмейсте­ра), муз.-інструм. мист-во (фор­те­піано, струнні, духові, ударні та щипкові оркестр. інструменти, баян, акордеон), вокал. мист-во, дизайн (одягу, інтер’єру, графіка).

Працюють 13 д-рів і 41 канд. н., 5 нар., 8 засл. арт., 2 засл. діячі мист-в України, 4 засл. арт. і 2 засл. діячі мист-в АР Крим. На денній та заоч. формах навчаються бл. 1000 осіб. Кращим студентам присуджують премію АР Крим ім. Ю. Богатикова. Видає наук. зб. «Таврійські студії» (серії «Історичні науки», «Ми­стецтвознавство», «Культуроло­гія»). Матеріал.-тех. база: 4 навч. корпуси, б-ка, чит., 2 актових, 3 хореогр., 2 спорт., тренажер. зали, студія звукозапису, 2 костюмерки, комп’ютер. клас, муз. інструменти, тех. обладнання. Перший ректор – І. Андронова, від 2010 – О. Габрієлян.

Літ.: Дом, где зажигают звезды: Эн­ци­клопедия университет. жизни от «А» до «Я». Сф., 2010; Скифская мистерия // Крым. изв. 2012, 26 мая; Краснопольская В. Здесь зажигают звезды, и Кры­му это нужно // Там само. 2013, 30 марта.

Статтю оновлено: 2014