Київська губернська вчена архівна комісія — Енциклопедія Сучасної України

Київська губернська вчена архівна комісія

КИ́ЇВСЬКА ГУБЕ́РНСЬКА ВЧЕ́НА АРХІ́ВНА КОМІ́СІЯ Засн. 1914 з ініціативи чл. Київ. т-ва охорони пам’яток старовини та мист-ва – О. Мердера, І. Каманіна, М. Довнар-Запольського, Ф. Титова та ін. Згідно з проектом, мала опікуватися збиранням, розглядом, зберіганням і дослідж. лише документал. пам’яток і фольклор. матеріалів. У Києві, незалежно від Центр. архіву, передбачено заснування місц. істор. архіву, для чого відведено окреме приміщення у Центр. архіві при Ун-ті св. Володимира. Планувалося також видавати «Труды…» комісії. Зважаючи на розміри регіону, на який поширювала роботу комісія (Київ., Поділ., Волин. губ.), відразу ж постало питання щодо орг-ції її відділів у губерн. містах Пд.-Зх. краю (у травні 1914 розглядалася пропозиція про створення таких відділів у Кам’янці-Подільському та Житомирі). Головою обрано В. Іконникова, товаришами голови – Ф. Титова, В. Завітневича, М. Довнар-Запольського, М. Ясинського, чл. ради – І. Каманіна та О. Левицького, скарбником – О. Мердера. Попечителем комісії за звичаєм став місц. губернатор, на той час це був Ф. Трепов. Серед 55-ти чл.-засн. – М. Біляшівський, С. Голубов, В. Данилевич, Л. Добровольський, Д. Дорошенко, Г. Павлуцький, М. Петров, О. Покровський, Б. Стелецький, В. Хвойка, Д. Щербаківський, О. Ертель. Чл. комісії розгорнули пошук. роботу в архіві Київ. казен. палати (І. Каманін), міської поліцей. управи (О. Мердер), розглядали описи справ, надіслані з архівів Поділ. і Волин. губ. (Ф. Титов, О. Левицький, Л. Добровольський, П. Смирнов). Наук. здобуток К. г. в. а. к., порівняно з ін. архів. комісіями, досить невеликий, що зумовлено, насамперед, часом заснування – за кілька місяців до поч. 1-ї світ. війни. Крім того, більшість губерн. архів. комісій були чи не єдиними у своїх регіонах наук. істор. установами і займалися дослідж. різноманіт. місц. пам’яток, виконуючи функції своєрід. краєзнав. т-в, тоді як Київська опікувалася лише зібранням докум. матеріалів. Її створювали фактично як підрозділ Київ. т-ва охорони пам’яток старовини та мист-ва, а багато чл. входили до ін. т-в та установ, що досліджували пам’ятки археології, арх-ри, архівні матеріали. Крім того, 1915 за влас. бажанням В. Іконников склав обов’язки голови. Членами К. г. в. а. к. були переважно вищі чиновники та відомі науковці, у той час як склад ін. губерн. архів. комісій – дрібні службовці, вчителі, священики, аматори-краєзнавці. Після 1915 комісія припинила діяльність. Розрізнені матеріали про її роботу зберігаються в архівах Києва (ЦДІА, Ін-ті рукопису НБУВ) і С.-Петербурга (Рос. істор. архіві, Центр. істор. архіві С.-Петербурга).

Літ.: Каманин И. Записка об учреждении в Киеве Ученой архивной комиссии // Военно-истор. вест. 1912. Кн. 1; Сарбей В. Г. Вклад губернських архівних комісій в історіографію України // Друга респ. наук. конф. з архівознавства та ін. спец. дисциплін. К., 1965; Симоненко І. Київська вчена архівна комісія // КС. 2000. № 4; Його ж. Губернські вчені архівні комісії в Україні: Історіогр. огляд і бібліогр. покажч. К., 2003.

І. М. Симоненко

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
І. М. Симоненко . Київська губернська вчена архівна комісія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11226 (дата звернення: 13.05.2021)