Київський коледж культури і мистецтв — Енциклопедія Сучасної України

Київський коледж культури і мистецтв

КИ́ЇВСЬКИЙ КО́ЛЕДЖ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1930 у Києві як технікум комуніст. освіти. Від 1941 не діяв, відновив роботу 1943 як бібліотеч. технікум, згодом – технікум політосвіти, від 1960 – обл. культ.-осв. уч-ще, від 1990 – уч-ще культури, від 2002 – обл. уч-ще культури і мист-в, від 2011 – комунал. вищий навч. заклад облради із сучас. назвою. Підпорядк. упр. культури і туризму облдержадміністрації. Здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: «нар. художня творчість», «хореографія», «муз. мист-во», «діловодство», «бібліотечна справа»; спеціалізації: «нар. та духові інструменти», «нар. хореографія», «нар. пісенне мист-во», «видовищно-театраліз. заходи», «муз. мист-во естради», «бібліотечна справа», «діловодство». На ден. і заоч. відділах навчаються понад 500 студентів. Серед випускників – В. Корнійчук, О. Литвиненко, В. Тетеря; викл. – М. Голючек, С. Кисла, М. Краснитський, А. Мамченко, О. Морозов, Ф. Мустафаєв, Л. Придіус та ін. Дир. – В. Романчишин (від 2010).

С. М. Рубаненко

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
С. М. Рубаненко . Київський коледж культури і мистецтв // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11330 (дата звернення: 17.04.2021)