Київський міжнародний університет — Енциклопедія Сучасної України

Київський міжнародний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ МІЖНАРО́ДНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – приватний вищий навчальний заклад. Засн. 1994 з ініціативи Х. Хачатуряна (ректор) як Міжнар. ін-т лінгвістики і права. Від 2002 – сучасна назва. У структурі Ун-ту – 6 ін-тів (лінгвістики, міжнар. відносин, журналістики, телебачення, кіно і театру, психології та соц.-політ. наук, юрид.), 3 ф-ти (екон., буд-ва та арх-ри, мед.), 3 НДІ (екон. і гуманітар. проблем, глобалізації та європ. інтеграції, сходознавства), а також ліцей і коледж. На 26-ти каф. працює 191 викл. (131 з них – д-ри і канд. н.). Серед відомих науковців – Л. Артемова, О. Бандурка, О. Гринів, Р. Іванченко, Л. Савченко, М. Швайка, І. Ющук. Навч. 6800 осіб. Основні напрями наук. досліджень: міжнар.-правові, політ. та екон. засади європ. інтеграції України; Україна в умовах європ. інтеграції і глобалізації світу; захист прав людини. Видає «Вісник Київського міжнародного університету», бере участь у вид. ж. «Наше право», «Європейські перспективи».

О. М. Чучковська

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
О. М. Чучковська . Київський міжнародний університет // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11339 (дата звернення: 15.04.2021)