Кацпржак Євгенія Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Кацпржак Євгенія Іванівна

КАЦПРЖА́К Євгенія Іванівна (08(20). 10. 1893, С.-Петербург – 18. 06. 1972, Москва) – книгознавець, бібліограф. Закін. Моск. нар. ун-т (1915). Від 1918 працювала у б-ках Орші, Шуї, Смоленська (усі – РФ), від 1930 – у відділі рідкіс. книг Держ. б-ки СРСР ім. В. Леніна (нині Рос. держ. б-ка, Москва). Одна з укладачів «Сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII века» (т. 1–5, Москва, 1962–67), основою якого був складений нею каталог фонду рос. книг 18 ст. Держ. б-ки СРСР ім. В. Леніна. Серед неопубл. робіт – наук.-популяр. книга про Й. Ґутенберґа, альбом рос. книжк. орнаментики 18 ст., матеріали для словника рос. письменників 18 ст.

Пр.: Типография И. Я. Сытина в Петербурге (1791–1794) // Тр. Гос. б-ки СССР им. В. Ленина. Т. 2. 1958; История книги. 1964; Первопечатник Иван Федоров. 1964; Начало издательской и типографской деятельности Московского университета // Книга: Исследования и мат. Вып. 11. 1965 (усі – Москва).

Літ.: Памяти Евгении Ивановны Кацпржак // Книга: Исследования и мат. Вып. 26. Москва, 1973.

О. В. Савченко

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
О. В. Савченко . Кацпржак Євгенія Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11348 (дата звернення: 21.06.2021)