Кашніца Станіслав — Енциклопедія Сучасної України

Кашніца Станіслав

КАШНІ́ЦА Станіслав (Kasznica Stanisław; 23. 02. 1874, Варшава – 17. 11. 1958, с. Кросінек, нині Великопольс. воєводства, Польща) – польський правознавець, політичний діяч. Вивчав хімію, медицину та право в ун-тах Варшави і Львова. 1902 отримав ступ. канд. правн. наук, 1904 здобув докторат. Працював у статист. бюро Крайового виділу Галичини. 1912–19 – проф. Рільничої академії у Дублянах (нині місто Жовків. р-ну Львів. обл.). Посол до Галиц. сейму (1913–14). Від 1919 – співроб. МВС Польщі. Підтримував ідею надання українцям територ. автономії, брав участь у розробленні статуту для неї. Від 1920 – проф., декан юрид. ф-ту, водночас 1929–31 – ректор Познан. ун-ту; 1943–44 викладав у Варшав. таєм. ун-ті.

Пр.: Skład wyznaniowy Wschodnio-Galicyjskiego ciała sędziewskiego. Lwów, 1908; Zasada proporcjalności w prawie wyborczym. 1908; Materiały do reformy prawa wyborczego do Sejmu Galicyjskiego. 1911; Gospodarka finansowa gmin wiejskich i małomiejskich w Galicji. 1912.

ДА: ЦДІА України. Ф. 146, оп. 60, спр. 1627, арк. 6; ф. 165, спр. 1409, арк. 26–30; спр. 1423, арк. 1.

Ю. М. Токарський

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Ю. М. Токарський . Кашніца Станіслав // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11466 (дата звернення: 19.06.2021)