Кваліметрія | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кваліметрія


Кваліметрія

КВАЛІМЕ́ТРІЯ (від лат. qualis – який за якістю і …метрія) – науковий напрям, який вивчає методологію та проблематику комплексного кількісного оцінювання якості будь-яких об’єктів – предметів, явищ або процесів. Є складовою частиною квалітології – науки про якість. Об’єкт К. – дослідж. принципів і методів оцінювання якості, предмет – сукупність властивостей предметів і процесів – складових частин якості, з якими людина контактує у своїй практич. діяльності. Теор. К. вивчає проблеми оцінювання якості в заг. плані, прикладна К. спрямована на розгляд проблем вимірювання якості стосовно конкрет. об’єктів. К. – міжгалуз. наук. дисципліна, тому з низки завдань суміжна зі стандартизацією, метрологією, економікою, правом, психологією тощо. У дослідж. К. використовують методи ліній., неліній. і динаміч. програмування, матем. статистику та теорію статистич. рішень, систем. аналіз та ін. За допомогою апарату К. здійснюють якісні оцінювання в тех. вироб-ві. У гірн. науці виокремлено окрему галузь – К. надр (або гірн. К.), що вивчає та реалізує методи кількіс. оцінювання якості георесурсів. Методи К. широко застосовують також у сфері управління, від поч. 21 ст. також у соціології, педагогіці, логістиці та ін.

Літ.: Циба В. Т. Основи теорії кваліметрії. К., 1997; Азгальдов Г. Г., Бобков В. Н. и др. Квалиметрия жизни. Ижевск, 2006; Азгальдов Г. Г., Костин А. В., Садовов В. В. Квалиметрия: первоначальные сведения: Учеб. пособ. Москва, 2011.

Статтю оновлено: 2012