Квантовая электроника — Енциклопедія Сучасної України

Квантовая электроника

«КВА́НТОВАЯ ЭЛЕКТРО́НИКА» – науковий журнал. Виходив 1966–95 рос. мовою один раз, а згодом двічі на рік під ред. М. Лисиці (відп. секр. – М. Валах; наклад 2500 прим.). Спершу публікували праці респ. семінару з квант. електроніки, що працював при відділі оптики Ін-ту напівпровідників АН УРСР (нині Ін-т фізики напівпровідників НАНУ, Київ). На семінарі доповідали про результати теор. і експерим. дослідж. принципів дії, конструювання й використання генераторів, підсилювачів, перетворювачів частоти електромагніт. випромінювання, функціонування яких базується на вимушеному випромінюванні світлових потоків або на неліній. взаємодії випромінювання з речовинами (саме в цей час в Ін-ті запущено перший в Україні лазер). Від 1969 почали друкувати наук. праці, а 1975 журнал трансформовано у респ. міжвідом. зб. (наклад 1300 прим.). Від 1977 відп. секр. – І. Фекешгазі. Усього видано 47 т. Від 1998 замість «К. э.» виходить міжнар. наук. ж. «Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics» («Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка»).

І. В. Фекешгазі

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
І. В. Фекешгазі . Квантовая электроника // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11536 (дата звернення: 26.07.2021)