Кваша Василь Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кваша Василь Іванович


Кваша Василь Іванович

КВА́ША Василь Іванович (22. 03. 1943, с. Нова Буда Бородян. р-ну Київ. обл.) – вчений-зоотехнік, зоолог. Д-р с.-г. н. (1997), проф. (2002). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1967). Працював 1973–76 зав. відділу тваринництва Рівнен. с.-г. дослід. станції; 1976–79 – зав. лаб. орг-ції і реконструкції тваринниц. ферм і комплексів, 1979–83 – відділу і лаб. технології м’ясного скотарства, 1987–98 – лаб. технології вирощування молодняку великої рогатої худоби Терноп. філії Ін-ту землеробства і біології тварин УААН; від 1998 – зав. каф. зоології Терноп. пед. ун-ту. Вивчає фауну Зх. Поділля та її роль в агроценозах і природ. екосистемах; проблеми використання екологічно чистих рослин. жиро-протеїн. концентратів у живленні тварин і хутрових звірів.

Пр.: Зміни газоенергетичного обміну, балансу енергії та молочної продуктивності дійних корів під впливом рослинних жиро-протеїнових концентратів // Наук. вісн. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Біологія. 1999. № 3(6); Особливості екології гніздування синантропної орнітофауни м. Тернополя та його околиць // Там само. 2003. № 1(20); Зоологія хребетних: Навч. посіб. Т., 2008; Еволюційне вчення: Навч. посіб. Т., 2008 (співавт.); Морфометричні і репродуктивні параметри орнітофауни Західної України: Довід. у 2 ч. Т., 2010 (співавт.).

Статтю оновлено: 2012